PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Pályázatok hallgatóknak

szerzõ: IGYK

2015. október 13.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság a 2015/2016-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Letölthető dokumentumok:

A pályázatok beküldésének határideje:

2015. október 30.

A pályázatot kérjük a PTE KPVK HÖK irodájába leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre és a borítékra ráírni:

PTE KPVK DJKB

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.2015. október 13.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága pályázatot ír ki kollégiumi férőhely feltöltésre.

Kollégiumi férőhelyre pályázatot nyújthat be a Pécsi Tudományegyetem minden hallgatója, aki a 2015/2016. tanév első félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Letölthető dokumentumok:

A pályázatok leadásának legkorábbi határideje 2015. október 10. napja.

Leadás helye: A PTE KPVK HÖK. irodáiban vagy postai úton 7100 Szekszárd Rákóczi 1.

A pályázatot benyújtó hallgatók várólistán kerülnek elhelyezésre, ahol a férőhelyek számának függvényében a várólistán elfoglalt helyük alapján kerülnek felvételre.

Kollégiumi elhelyezésre pályázni lehet:

 • szociális alapon
 • tanulmányi alapon
 • művészeti, sport, kulturális, vagy tudományos tevékenység alapján
 • közéleti tevékenység alapján.


2015. szeptember 24.
DAAD Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és kutatóknak

A kutatás időtartama 1-3 hónap.

A támogatás összege havonta 2000 € tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
A támogatás összege havonta 2150 € professzoroknak

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a Tempus Közalapítványnál (Figyelem! Változás!).

A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a Tempushoz.

Beadási határidő: 2015. november 15.

INFORMÁCIÓ

http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschungaufenth.html

Figyelem! Az Europe Direct iroda csupán a pályázat legfontosabb elemeit kommunikálja, a teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró szervezet honlapját!
2015. szeptember 15.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2016

Az ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

Pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1976. március 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.

Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Az elbírálás két kategóriában történik:

- posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);

- predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók

Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben - az állami költségvetés függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.

Az ösztöndíjas utak 2016 áprilisától tervezhetőek.

Pályázati határidő: 2015. november 30. 23.00 óra

További információ
http://www.tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok
2015. szeptember 14.
PÁLYÁZAT „EHÖK BEISKOLOZÁSI TÁMOGATÁS" elnyerésére (2015/2016)
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (PTE EHÖK) Elnöksége a mai nappal pályázatot ír ki a 2015/2016 tanév során elsőéves önköltséges/költségtérítéses hallgatók iskolakezdési támogatása céljából.

Az elnyerhető egyszeri támogatás maximális összege: 75.000.- Ft

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap2015. szeptember 8.

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére a 2015. év II. félévében Pécs Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi polgárok számára.

Pályázatot nyújthatnak be továbbá Pécs testvérvárosainak polgárai, akik Pécsett, vagy Pécs valamely testvérvárosa köznevelési intézményének tanulói, illetve felsőoktatási intézményének aktív hallgatói, továbbá azon pécsi polgárok, akiknek szakja, tagozata nem érhető el egyik pécsi köznevelési intézményben sem, ill. a Pécsi Tudományegyetemen.

A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő vagy szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató diákok és hallgatók elismerése, valamint tevékenységük anyagi támogatása.

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap2015. szeptember 4.
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

Részletek: http://igyk.pte.hu/hirek/2386


2015. szeptember 4.
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Részletek: http://igyk.pte.hu/hirek/23822015. augusztus 27.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016 A - Pályázat felsőfokú tanulmányokat folytató fiataloknak

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Határidő: 2015. november 9.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016 B - Pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak

Jelen felhívás keretében felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok pályázhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére. Határidő: 2015. november 9.2015. július 27.
Kollégiumi pályázati kiírás elsőéves hallgatóknak

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2015/2016-os tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

Részletek: http://igyk.pte.hu/hirek/2364


2015. május 26.
PTE IGYK PÖB
Pályázati felhívás köztársasági ösztöndíj elnyerésére

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), illetve a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE Térítési és Juttatási Szabályzata 17.§ alapján

a PTE Illyés Gyula Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (továbbiakban: IGYK és PÖB) pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2015-2016-os tanévre.

Részletes pályázati felhívás
Űrlap
Pontozás


2015. május 15.
Batthyány-esszépályázat - Pályázat felsőoktatási intézmények hallgatóinak

A Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos esszépályázatot tett közzé „Batthyány-esszépályázat" címmel egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak.2015. április 1.

Az E.ON - Gondold újra a jövőt! pályázaton új ötleteket, víziókat várunk a jövő energetikai kihívásainak megoldásához. Alakítsd gondolataiddal a jövőt, hiszen...

Te vagy a jövő energiahasználója!

Képzeld el, hogy 2040-ben járunk, amikor 8,3 milliárd ember él a Földön, miközben a magyar lakosság alig éri el a 9,2 milliót. A Világon az Internetet közel 7 milliárd ember használja, míg itthon ez eléri a 8,5 milliót.

Mindeközben a lakosság átlagéletkora folyamatosan nő, azaz öregszik a lakosság. A nők várható élettartama 83 év, míg a férfiaké 76,5 évre nő. Ez azt jelenti, hogy a 65 év felettiek aránya eléri a 25%-os arányt. Szerencsére a gyermekvállalás nőni fog, és megközelíti az 1,8-as termékenységi rátát.

A jelenlegi fiatal (Y, Z) generáció tagjai addigra családos szülők lesznek, és egyben jelentős felhasználói is az energiának.

Ezért képzeld el, hogy 2040-ben élsz és aktív használója vagy az energiának, mely az élet nélkülözhetetlen része lesz akkor is.

Gondold végig a következő kérdéseket, ezekre várjuk válaszaidat:

 • Milyen energiát szeretnél használni?
 • Hogyan fogják előállítani?
 • Hogyan jut el Hozzád, mint fogyasztóhoz, ha egyáltalán el kell juttatni?
 • Mi lesz a fontos számodra az energiaszolgáltatásban?

Ezeken a kérdéseken túl bármilyen innovatív gondolatot szívesen fogadunk, szóval fókuszálhatsz ötleteiddel a következő kérdések valamelyikére, vagy akár többre is:

 • Milyen kényelmi szolgáltatásokat szeretnél az energiaszolgáltatáshoz kapcsolódóan?
 • Hogyan hat az energia a közlekedésre?
 • Milyenek lesznek a jövő lakóházai, irodái, közterei energiafelhasználás szempontjából?
 • Beszélhetünk-e energiaközösségekről?
 • Milyen esetleg újszerű energiaforrások, tárolások épülhetnek be mindennapjaitokba?

Amennyiben érdekesek a témák, és vannak ötleteid, hogy hogyan is fogjuk használni az energiát 2040-ben, akkor 2-3 fős csapatban barátaiddal dolgozzátok ki elképzeléseiteket!

Pályázati feltételek

Részvételi feltételek

 • aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, passzív féléves is számít)
 • 1986. 12. 31. utáni születési dátum

A pályázati dokumentáció feltételei

Az ötleteiteket a következő formában várjuk:

 • 1 oldalas áttekintő (rövid leírás, a főbb elemek felsorolása) pdf formátumban
 • Powerpoint vagy prezi.com formátumban az ötletek, víziók bemutatása
 • A teljes feltöltött dokumentáció maximális mérete: 20 Mbyte

A jelentkezési határidő: 2015. április 10. 24:00

A pályázat beadási határideje: 2015. április 17. 24:00

A pályázatra regisztrálni, és a pályázatokat feltölteni a www.eonjovo.hu oldalon lehet.

Nyeremények

1.helyezett csapat: 200.000 Ft-os műszaki ajándékutalvány
2.helyezett csapat: 150.000 Ft-os műszaki ajándékutalvány
3.helyezett csapat: 100.000 Ft-os műszaki ajándékutalvány

A pályázatok értékelése

A pályázat érvényességének vizsgálata

Valamennyi beérkező pályázat iktatásra kerül, a beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A formai bírálat szempontjai:

 • a beküldés dátuma,
 • előzetes érvényes regisztráció,
 • a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága a részvételi feltételek alapján.


A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 • A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőkre.
 • ​A pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázat értékelési szempontrendszere

A beadott pályázatok értékelését az E.ON szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:

 • Innovativitás, újszerűség (nem mindennapi, de a jövőben elképzelhető)
 • Megvalósíthatóság (2040-re nem irreális)
 • Rendszerszemlélet
 • Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség

Az elbírálás határideje

A pályázatokat a kiíró 2015. április 30-ig kiértékeli.

A kiértékelés formája

A pályázatokat a fenti szempontok alapján pontozzák (0-100 pontos skálán). A pontszámokat 2015. április 30-ig tesszük közzé a www.eonjovo.hu weboldalon.

Hozzájárulás

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot enged a Szervezőnek, amelynek eredményeképp megilleti a Szervezőt  a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.

A Szervezőt megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Szervező a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

A pályázattal kapcsolatban a következő e-mail címen várják a kérdéseket: kerdes@eonjovo.hu

2)

V. GREEN-GO NEMZETKÖZI RÖVIDFILMVERSENY

 • Téged sem hagy hidegen, hogy gyerekek kockáztatják egészségüket és életüket a bányákban?
 • Megdöbbentő hallani, hogy az egykor virágzó természet eltűnőben van?
 • Szerinted a fair trade nem csak egy múló hóbort?

 

FORGASS EGY RÖVIDFILMET ÉS LÉGY RÉSZE A VÁLTOZÁSNAK!

KATEGÓRIÁK:

FOGYASZTÁSUNK LÁBNYOMA

Mit gondolsz a túlfogyasztás problémájáról? Tettél már lépéseket a fenntarthatóbb életmódért? Inkább a fair-trade termékeket

választod? Ha lehet, helyi termelőktől vásárolsz?

Forgass filmet a túlzott mértékű fogyasztásról, vagy adj ötleteket, hogyan csökkentsük azt! Inspirálj másokat is!

A NYERSANYAGOK VALÓDI ÁRA

Te is látod a nyersanyag-kitermelés árnyoldalait? Tudtad, hogy világszerte 1 millió gyermek dolgozik bányákban? Mit gondolsz

a bányászatról, az olajkitermelésről, ennek környezeti és emberi jogi következményeiről?

Forgass filmet és emeld fel a hangodat az emberek és természet védelmében!

A TERMÉSZET RÉSZE VAGY. ÉLJ VELE!

Képzeld el, hogy egy bírósági tárgyaláson az európai természet jövőjéről döntenek. Megőrizzük vagy feláldozzuk? Az egyetlen

érv a természet mellett három rövidfilm lenne, amelyikből egyik a Tiéd. Mit mutatna meg? Csodálatos tájakat, emlékeket, vagy

bizonyítékokat a természet társadalmi hasznáról, a zöld munkahelyek teremtéséről? Vagy netán van jobb ötleted?

Forgass filmet és állj ki az európai természet mellett!

KÖVETELMÉNYEK

A kisfilm legyen:

max. 4 perc, de lehetőleg 60-90 másodperc hosszú

bármilyen műfajú (rajzfilm, animációs film, bábfilm, dokumentumfilm, riport, stb.)

bármilyen filmformátumú

nagyfelbontású (minimum 720 pixel széles)

EREDMÉNYHIRDETÉS

A zsűri mindhárom kategóriában egy-egy nyertest választ. Emellett az online legtöbb szavazatott kapott rövidfilm közönségdíjban részesül.

Eredményhirdetés: 2015. október 15.

DÍJAK

Kategóriagyőztesek: online áruházban levásárolható ajándékutalvány 700 EUR értékben.

Közönségdíjas (aki a legtöbb szavazatot kapta a Green-Go online szavazásán): online áruházban levásárolható ajándékutalvány 500 EUR értékben

TANÚSÁGTÉTEL

Nem szeretnél filmet forgatni, de azért elmondanád a véleményedet a fenti kérdésekről? Küldd el az üzenetedet videó formájában és mi biztosítjuk, hogy hangod eljusson azokhoz, akiknek a döntés a kezében van!

A videóüzenetek maximum 30 másodpercesek lehetnek.

HATÁRIDŐ: 2015.SZEPTEMBER 15.

A legjobb rövidfilmeket döntéshozók előtt és egyéb rendezvényeken mutatjuk be!

A videóüzenetekből egy filmkollázs készül.

További információk, feltételek és jelentkezési lap:

www.greengofest.eu2015. március 12.
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére a 2015. év I. félévében Pécs Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi polgárok számára.

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap


2015. február 19.
A Professzorok Batthyány Köre tudományos pályázatot ír ki a magyar ifjúság számára az alábbi témákban:
 • Két EU-tagország oktatási rendszerének az összehasonlítása
 • Tudás és információ.
A műszaki fejlődés hatása a műveltségre A pályázat célja az, hogy támogassa a tudományokkal elkötelezetten és elmélyülten foglalkozó fiatalok szakmai kibontakozását.
Korhatár: be nem töltött 20. év.
Pályázni önálló, a Virág Benedek Pályázat számára készített pályaművel lehet.
Terjedelem: max. 1 ív (40000 leütés).
További tájékoztatás olvasható a Professzorok Batthyány Köre honlapján: http://www.bla.hu/professzorok/


2014. december 18.
CAMPUS HUNGARY Program - ösztöndíjak hallgatóknak és felsőoktatási munkatársaknak

A Balassi Intézet 2014. december 15-én hirdette meg nyolcadik alkalommal az Európai Unió támogatásával megvalósuló Campus Hungary Program ösztöndíjait, melyekre a magyarországi konvergencia régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl) felsőoktatási intézményeinek hallgatói és munkatársai pályázhatnak.

A hallgatók szakmai gyakorlatra, valamint rövid, hosszú és csoportos tanulmányútra, a felsőoktatási munkatársak pedig rövid és hosszú tanulmányútra pályázhatnak.

A pályázatok elbírálása hallgatók esetén a tanulmányi átlag, a tudományos tevékenység és a benyújtott munkaterv alapján történik. Előnyt élveznek azok, akiknek pályázott tevékenysége kreditelismeréssel jár, OTDK 1-3. helyezettek, valamint műszaki és természettudományi területen tanulnak.

Munkatársak esetén a kiválasztás szempontjai a következőek: részletes munkaterv; szakmai önéletrajz; nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység; nemzetközi területen végzett tudományos tevékenység. Előnyt élveznek azok, akik nemzetközi kutatási projektben vesznek részt, vagy előadóként vesznek részt nemzetközi konferencián, vagy nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként vesznek részt, illetőleg, akik hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenységet végeznek, vagy új együttműködéseket hoznak létre.

Pályázati határidő: 2015. január 30. 12.00 óra

Pályázati kiírások hallgatóknak

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak

Pályázati kiírások felsőoktatási munkatársaknak

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasi-munkatarsaknak

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!2014. október 1.
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére a 2014. év II. félévében Pécs Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben  tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi  polgárok számára.

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap

 


Kedves Hallgatók!

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon - 2014. szeptember 23. - rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére.

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás."

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult hallgató:

„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt" és

a) államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

 

A pályázattal kapcsolatban a DJKB fogadóórákban (hétfőtől szerdáig 10 és 13 óra között) kérhetnek a hallgatók részletes tájékoztatást a Hallgatói Önkormányzat irodájában.

A pályázat beérkezésének határideje:

tárgyhó 10-ig.

A pályázatot kérjük a PTE IGYK HÖK irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB, 7100 Szekszárd, Rákoczi u. 1.

 

A hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

 


Pályázati kiírás

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató." (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)

„Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni, amely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el." (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 3. bekezdés)

A pályázati űrlap letölthető ITT.

A pályázatok beküldésének határideje:

2014. október 7.

A pályázatot kérjük a PTE IGYK HÖK irodájába leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre és a borítékra ráírni:

PTE IGYK DJKB

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat, valamint a hallgató aláírását nem tartalmazó pályázatot a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!

Szekszárd, 2014. szeptember 23.                                                                                                                                                       PTE IGYK DJKB

 


2014. szeptember 3.
Pályázat szakmai gyakorlati ösztöndíjra

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság  legalább 30 km.

A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató  szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 19. napja

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

Pályázati űrlap letölthető ITT.

A pályázatot kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Gyakran ismételt kérdések

 


2014. szeptember 3.
Pályázat rendszeres szociális támogatásra

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott

pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.]

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 19.  napja

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (űrlapon a megfelelő négyzetben elhelyezett egymást metsző két vonal) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

 • az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá
 • a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte.

Pályázati űrlap letölthető ITT.

Kitöltési útmutató a rendszeres szociális támogatás űrlaphoz

A pályázatot kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Gyakran ismételt kérdések

 


2014. július 29. Pályázat kollégiumi ellátásra

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2014/2015-ös tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

„Érvényes pályázatot nyújthat be, aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt.”

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani

2014. július 24. 8:00 - augusztus 10. 23:59 óráig

A kollégiumi elhelyezés elnyerhető

- szociális rászorultság,

- tanulmányi eredmény,

alapján.

A pályázó több jogcímen is kérheti felvételét a kollégiumba.

A fent leírt jogcímeken túl a hallgató pályázhat a megyei és települési önkormányzatok számára fenntartott férőhelyre is. Az önkormányzati jogcímeken való felvétel nem a kari DJKB hatásköre, azonban a hallgatónak ezen jogcím esetén is szükséges pályázati kérelmét a Modulo felületén benyújtania.

Az önkormányzati férőhelyekről a megyei, illetve települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok számára fenntartott férőhelyek azon hallgatók között kerülnek kiosztásra, akik a DJKB hatáskörébe tartozó jogcímek egyikén sem nyertek kollégiumi elhelyezést.

A Pécsi Tudományegyetem kollégiumaiban az alábbi megyei, illetve települési önkormányzatok rendelkeznek férőhellyel: Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Marcali Városi Önkormányzat, Tab Város Önkormányzata, Nagyatád Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Barcs Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaföldvár Város Önkormányzata, Fadd Község Önkormányzata, Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ, Balatonföldvár Város Önkormányzata, Kadarkút Város Polgármesteri Hivatala, Kalocsa Város Önkormányzata, Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala, Osztopán Község Önkormányzata, Patalom Község Önkormányzata, Ráksi Község Önkormányzata, Tarany Község Önkormányzata.

Felhívom a figyelmét, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Önkormányzat, illetve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala külön pályázatot írt ki az önkormányzati kollégiumi férőhelyekre, így amennyiben a hallgató lakóhelye szerint a felsorolt 3 önkormányzathoz, illetve hivatalhoz tartozik, úgy az önkormányzat, illetve hivatal részére külön pályázat beadása szükséges a férőhely elnyerésére.

A pályázathoz, az egyes jogcímek szerint külön meghatározott dokumentumokat papíralapon a PTE IGYK DJKB részére kell eljuttatni, legkésőbb

2014. augusztus 12. napjáig

a következő címre: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A szociális rászorultság igazolása tekintetében a szociális ösztöndíj pályázati űrlapot kell papír alapon benyújtani és csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat.

Amennyiben a pályázó tanulmányi alapon kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges. A tanulmányi jogcím esetén a pályázó felvételi eljárásban megszerzett pontok kerülnek figyelembe vételre.

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el. Amennyiben a jelentkező pályázata olyan mértékben hiányos, amely a pályázat elbírálását nem teszi lehetővé, úgy a DJKB a jelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium (csak ÁOK-s hallgatók vehetők fel)

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGyK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

Fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo/ weblapon bejelentkezés után.

Elektronikus jelentkezés határideje

2014. augusztus 10. (vasárnap)  23:59

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2014. augusztus 12. (kedd) 16:00

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Késve leadott, illetve formailag nem megfelelő, továbbá a hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, a tájékoztató segédletet illetve annak kitöltési útmutatóját!

A fellebbezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy a kollégiumi házirend, illetőleg az egyetemi szabályok megsértése a kollégiumi pályázat elbírálásánál az alábbi pontlevonásokat vonhatja maga után.

- 5 napon túli kollégiumi díjtartozás: -1 pont/alkalom

- károkozás: -2-5 pont/alkalom

- felszólítás: -5 pont/alkalom

- fegyelmi eljárás: -10 pont/alkalom

 

Szekszárd, 2014. július 24.

PTE IGYK DJKB

Pályázati jelentkezési lap

Kitöltési segédlet


 


2014. május 30.
Pályázati felhívás - Vizuális kultúra szakos hallgatóink figyelmébe ajánljuk!
Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet 2012 szeptemberében felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, ennek alapján a Magyar Értéktár része.

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület ennek jegyében meghirdeti kettős pályázatát:

 1. V. Berekai Éva Országos Népi Ékszer pályázat

A pályázat célja a népi ékszerkészítők (ötvösök, tűzzománc készítők, fa-, csont-, szarufaragók, bőrművesek, gyöngyfűzők, lószőrfonók, stb.) felkutatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, annak bemutatása, hogyan lehet átmenteni, beilleszteni a különböző műfajban alkotó ékszer készítők tudását, alkotásait a XXI. század viseletkultúrájába.

Pályázhatnak egyéni alkotók, népművészek, népi iparművészek, iparművészek,  kézművesek kategóriánként 3-5 db tárggyal, vagy kollekcióval (egy alkotó több kategóriában is nevezhet).

Kategóriák:

 • hagyományos népi ékszerek
 • továbbgondolt, iparművészeti alkotások
 • férfi ékszerek

 1. „ Öltözékünk üzenete" pályázat

A pályázat célja: A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület a sárközi hímzés és szövés mintakincsének újszerű felhasználása, Sárköz gazdag hímzés és szövés motívumainak és technikáinak alkalmazásán keresztül új, a ma embere számára is hordható viselet- kollekciók és kiegészítők létrejöttének elősegítése, Sárköz gazdag mintakincsének továbbörökítése és népszerűsítése érdekében pályázatot hirdet. Olyan pályamunkákra számítunk, amelyek a sárközi mintakincs elemeit őrzik, de anyagukban, formavilágukban, vagy funkciójukban eltérnek az eddig alkalmazott megoldásoktól.

Pályázhatnak iparművészettel, népi iparművészettel foglalkozó egyének és alkotó közösségek. Pályázni lehet egy vagy több különálló alkotással, kollekcióval.

NEVEZÉSI LAP

A beadott pályamunkákat etnográfusokból, iparművészekből álló szakmai zsűri értékeli. A zsűri által arra alkalmasnak ítélt alkotások a Babits Mihály Művelődési Központ üvegtermében kerülnek bemutatásra.

Nevezési határidő: 2014. június 10.
Nevezési díj: 1.000.- Ft /fő/kategória
Számlaszám:  Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 70400067-10509184

A pályamunkák beadásának határideje 2014. július 20.
Eredményhirdetés, díjátadás, kiállítás megnyitó, konferencia, viselet- és divatbemutató:
2014. augusztus 29.
Babits Mihály Művelődési Központ Szekszárd, Szent István tér 10.
Bővebb információ kérhető e-mailben: tomne@t-online.hu, dkmarcsi@freemail.hu,
telefonon: Decsi-Kiss Jánosné 20/4142845, Komjáthi Tamásné 20/946-56172014. május 29.
Kollégiumi pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2014/2015-ös tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult, „aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt."
[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani. A pályázathoz - a pályázati kiírásban és a pályázathoz tartozó tájékoztatóban megjelöltek szerint - csatolandó dokumentumokat papíralapon a DJKB részére kell eljuttatni, az általa a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.

A pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik

a) szociális helyzet,

b) tanulmányi eredmények és szakmai munka,

c) a képzési hely lakóhelytől való távolsága,

d) közösségi munka,

e) képzés munkarendje.

Egy hallgató több jogcímen is pályázhat kollégiumi férőhelyre. Ilyen esetben a jogcímek az alábbi sorrend alapján kerülnek figyelembe vételre:

1. Szociális

2. Tanulmányi

3. Tudományos, Sport, Művészeti

4. Közéleti

(Az Önkormányzati és Szakkollégiumi jogcímeken való jelentkezés külön eljárásban kerül elbírálásra.)

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el. Amennyiben a jelentkező pályázata olyan mértékben hiányos, amely a pályázat elbírálását nem teszi lehetővé, úgy a DJKB a jelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGYK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

Fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo/ weblapon bejelentkezés után. Elektronikus jelentkezés határideje:

2014. június 15. (vasárnap) 23:59 óra.

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2014. június 20. (péntek) 12:00 óra.

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE IGYK DJKB-NAK címezve az alábbi címre:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Késve leadott, illetve formailag nem megfelelő hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, a tájékoztató segédletet illetve annak kitöltési útmutatóját!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

Letölthető dokumentumok:2014. május 20.
Pályázati felhívás köztársasági ösztöndíj elnyerésére

A PTE Illyés Gyula Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága (továbbiakban: IGYK és PÖB) pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014-2015-es tanévre.

A pályázat beérkezési határideje: 2014. június 23. (hétfő) 12:00 óra2014. május 15.
A Romaversitas Alapítvány felvételt hirdet a 2014/15-ös tanévre

A Romaversitas 1997 óta támogatja képzési programokkal és ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló roma fiatalokat. Ha felvételt nyertél, a Romaversitas havi ösztöndíjjal és személyre szabott képzési programmal segíti a tanulmányaidat. Havonta tartunk tematikus képzési hétvégéket; igényelhetsz tutort, felkészítő tanárt, nyelviskolai tanfolyamot, részt vehetsz prezentációs tréningen, álláskeresési kurzuson, haza és külföldi képzéseken; segítünk tájékozódni, ha Erasmus+ programon szeretnél részt venni. Segítséget nyújtunk abban is, hogy a diplomád megszerzése után a végzettségednek megfelelő munkát találj.

Kik jelentkezhetnek?

Azok a roma származású magyar állampolgárok,

 • akik legkésőbb az idei tanév végéig érettségi bizonyítványt szereznek, és benyújtják jelentkezésüket valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos osztatlan, alap-, mester- vagy doktori képzésére a 2014-2015-ös tanévre;
 • akik 2014 szeptemberétől folytatni szeretnék tanulmányaikat valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos osztatlan, alap-, mester vagy doktori képzésén, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses formában.

Hogyan jelentkezhetsz?

Jelentkezni kizárólag itt, az alapítvány honlapján, az alábbi kérdőív kitöltésével lehet 2014. június 30-áig.2014. április 30.
Meghirdették a Campus Hungary ösztöndíjakat

A Balassi Intézet hatodik alkalommal hirdette meg a Campus Hungary ösztöndíjakat, melyekre 2014. május 30-ig lehet pályázni. Változás a korábbi felhívásokhoz képest, hogy 15 százalékkal emelkedett a hallgatói ösztöndíjak összege, valamint az, hogy kizárólag a konvergencia régiókban, tehát a vidéken található felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai pályázhatnak. A Balassi Intézet 2012 ősze óta öt lezárt pályázati szakasznak köszönhetően közel 7000 fő számára biztosított ösztöndíjat, mellyel sikerült megduplázni a hallgatói mobilitást. A program az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Bővebb információ: www.campushungary.hu2014. április 30.
Köztársasági Ösztöndíj Pályázat 2014-2015 - Tájékoztató a Köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgatók részére

Az oktatásért felelős miniszter a 2014-2015-ös tanévben is köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.2014. április 3.
Gyakornoki lehetőségek diplomások, nyelvi szakemberek és diákok számára

Az uniós intézmények a gyakornoki lehetőségek széles választékát kínálják az egyetemen vagy főiskolán tanuló diákoknak és a pályakezdő diplomásoknak. A gyakornokok értékes bepillantást nyerhetnek az intézmények munkájába és az EU tevékenységébe. A gyakornoki állások a fogadó intézménytől függően eltérő időtartamúak lehetnek és különböző helyszíneken állnak rendelkezésre.

További információk: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_hu.htm#students-tab2014. március 13.
A magyar-orosz együttműködés keretében az orosz fél az oroszországi felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas helyeire, a 2014/2015-ös tanévre az alább részletezett kvótákat ítélte meg Magyarország részére, amely igen jelentős növekedés a korábbi együttműködéshez képest.

A 2014/2015-ös tanévben ösztöndíjat ajánlottak fel:

 • 500 hónap részképzésre,
 • 40 fő BA/BSc,
 • 40 fő MA/MSc képzésre,
 • 20 fő PhD/DLA képzésre.

A program újszerűsége a nagyságrend mellett, hogy az orosz felsőoktatási intézmények igen széles köre elérhető ösztöndíjas formában. Csatolva továbbítom az orosz felhívás szövegét és a linket a felhívással:http://www.scholarship.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/Aktu%C3%A1lisP%C3%A1ly%C3%A1zatok/tabid/68/language/hu-HU/Default.aspx2014. március 12.
Pécsi Tudományegyetem Alapítvány pályázat felhívása
Pályázati kategóriák:
A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, mûhelyek kulturális és szakmai tevékenységének támogatása.

B) Oktatók számára tankönyvek, gyûjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történõ kiadásának, szerkesztésének támogatása.

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Beküldési határidõ: 2014. március 24.

Részletes pályázati felhívás

További információk: http://www.pte.hu/menu/81/21


2014. március 10
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Amerikai Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni, oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

A pályázatot  a beadási határidőig kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni elektronikusan (online pályázat) és egy kinyomtatott példányban postai úton.  Részletes információ:www.fulbright.hu

A pályázat beadási határidő posztgraduális hallgatóknak és Humphrey pályázóknak 2014. május 19.

A pályázat beadási határidő oktatóknak és kutatóknak 2014. október 13.

Szórólap2014. március 6.
Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Részletes pályázati kiírás


2014. március 6.
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére a 2013/2014. tanév I. félévében Pécs Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi polgárok számára.
Pályázatot nyújthatnak be továbbá Pécs testvérvárosainak polgárai, akik Pécsett, vagy Pécs valamely testvérvárosa köznevelési intézményének tanulói, illetve felsőoktatási intézményének aktív hallgatói, továbbá azon pécsi polgárok, akik szakja, tagozata nem érhető el egyik pécsi köznevelési intézményben sem, ill. a Pécsi Tudományegyetemen.

Pályázati felhívás | Pályázati űrlap


2014 március 5.
Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

Részletes pályázati kiírás


2014. február 28.
Rendkívüli szociális Ösztöndíj pályázat
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon Rendkívüli szociális Ösztöndíj elnyerésére.

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás."

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult hallgató:

„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt" és

a) államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

„Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a DJKB-hoz kell eljuttatni."

(PTE SZMSZ. 6. sz. melléklet, 21.  § 3. bekezdés)

A pályázatok benyújtási határideje: tárgyhó 10-ig.

A pályázattal kapcsolatban a DJKB fogadóórákban (hétfőtől szerdáig 10 és 13 óra között) kérhetnek a hallgatók részletes tájékoztatást a Hallgatói Önkormányzat irodájában.

A pályázatot kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE IGYK DJKB-nak címezve az alábbi címre:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.2014. február 28.
Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj pályázat
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj elnyerésére.

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat a térítési és juttatási szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni.[TJSZ 18. § (2)-(3) bek.]

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. március 21.

A pályázati űrlap letölthető ITT!

A pályázatot kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE IGYK DJKB-nak címezve az alábbi címre:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

2014. február 13.
Magyar Sportcsillag Ösztöndíj pályázat
2013/2014-es tanév II. félév
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyar felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek.

Pályázati felhívás | Jelentkezési lap | Jelentkezési útmutató

Jelentkezési (postára adási) határidő: 2014. február 21. péntek
2014. február 13.
Esszépályázat egyetemistáknak
A Külügyminisztérium Magyarország uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából esszépályázatot hirdet egyetemisták számára.

Részletes pályázati kiírás: http://eu.kormany.hu/palyazati-felhivasok
2014. február 3.

Ingyenes hallgatói tréning külföldre készülőknek

INTERKULTURÁLIS TRÉNING

Külföldi ösztöndíjra jelentkeznél, de tartasz attól, hogy nehezen viseled majd az idegen környezetet? Vagy már el is határoztad, hogy a következő szemesztert álmaid országának egyetemén töltöd, de azért jól jönne pár infó, hogy mire is számíthatsz egy kulturálisan sokszínű közösségben? Akkor az Interkulturális hallgatói tréning pont neked szól.

Kiknek ajánljuk:

Elsősorban azoknak a hallgatóknak, akik egy hosszabb külföldi tanulmányút előtt szeretnék megtanulni, hogyan kezeljék a kezdeti kulturális sokkot, és hogyan lendüljenek át a kulturális különbségekből adódó nehézségeken.

Időpont: 2014. február 12. 13:00-16:00

Helyszín:  Pécs, Tudásközpont, Emeleti B konferenciaterem
(7622 Pécs, Universitas u. 2/A)

Csak regisztrálnod kell az itt található linken.

A tréning ingyenes.2014. január 31.
Pályázat | Rövid külföldi tanulmányút hallgatóknak | Campus Hungary 2014

A Balassi Intézet ösztöndíjpályázatot hirdetett rövid tanulmányút megvalósítása céljából hallgatók részére a Campus Hungary program keretében.

A program célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Mennyi időre szól a pályázat?

1 nap-4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül; Az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva.)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója,

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon

Információ

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak#.UutTJvl5P8J
2014. január 29.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 14. napja

Pályázati kiírás | Pályázati űrlap2014. január 29.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 14. napja

Pályázati kiírás | Pályázati űrlap2014. január 23.
CAMPUS HUNGARY PÁLYÁZATOK

A Balassi Intézet „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. május 15. és 2015. március 31. között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára.

A részletes kiírás megtalálható a Campus Hungary oldalán, a hallgatóknak szóló pályázatoknál:

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak

További információk a pályázással kapcsolatban:

Sándorfi Eszter
intézményi Campus Hungary koordinátor
Pécsi Tudományegyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Tel: 72/501-500/12417
e-mail: sandorfi.eszter@pte.hu
www.nko.pte.hu

Balassi Intézet

http://www.campushungary.hu/

e-mail: info@campushungary.hu
2014. január 22.
Közigazgatási ösztöndíj fogyatékossággal élő hallgatóknak

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíjára a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A felvételt nyert ösztöndíjas egy minisztériumnál folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap, ahol a tapasztalatszerzés helyszínét a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.

A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

Az Ösztöndíjprogram időtartama: 3 hónap

Az Ösztöndíjprogram várható kezdete: 2014. március

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
 • aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
 • fogyatékosság igazolásához 3 hónapnál nem régebbi orvosi szakvélemény;

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft, adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

Pályázati határidő: 2014. február 7.
2014. január 7.
INDONÉZ ösztöndíj pályázatok

DARMASISWA SCHOLARSHIP PROGRAM 2014/2015

INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP PROGRAM
2014. január 6.
Kairos Student Venture Competition

Van egy jó ötleted? Egyetemista vagy és vállalkoznál? Kihívásokkal teli életre vágysz?  Szeretnél kiváló mentoroktól tanulni? Ha a válaszod igen, akkor próbáld ki magad a Kairos Student Venture Competition keretein belül, ahol a kiváló ötleteké a főszerep, és a jövődet is megalapozhatod.

Az SVC 2014 egy kiemelkedő hallgatói verseny, amely összegyűjti a leginkább vállalkozó szellemű és innovatív fiatalokat. A kiválasztottak egy személyes felkészítés után bemutathatják ötletüket egy üzleti szakemberekből, kutatókból és társvállalkozókból álló nagy tekintélyű zsűri előtt. Az utolsó fordulóra 2014 február 14-én kerül sor.

A Kairos Society egy diákok által működtetett, nemzetközi non-profit szervezet, mely kiválasztja a világ legjobb egyetemi hallgatóit, akik globális problémákra keresnek megoldásokat, és segít nekik nemzetközi sikereket és ismertséget elérni. Fő területei a környezetvédelem, az egészségügy és az oktatás, de a versenyre lényegében bármilyen innováció-alapú projekttel lehet pályázni.

A versenyen a kiemelkedő tehetségek különböző díjakban részesülnek:

 • Utazás a New York Stock Exchange helyszínére

A verseny győztese részt vehet a New York-ban szervezett 2014-es Kairos Global Summit-on, ahol a világ  leginnovatívabb hallgatói ötletei találkoznak. Itt lehetősége nyílik a világ top innovációs és üzleti vezetői illetve dötéshozói előtt prezentálnia saját ötletét. Az utazás és a szállás költségeit a Kairos Society állja.

 • K50 jelölés

Az első 3 helyezett automatikusan bekerül a Kairos 50 (K50) kiválasztási folyamatának utolsó fordulójába. A K50 cégek közé az év legjobb projektjei kerülnek be a világ minden tájáról. Tagjai részt vesznek a legnagyobb presztízzsel bíró globális start-up rendezvényeken úgy, mint a Kairos Global Summit, TEDMED, Bloomberg's Next Big Thing Summit and Pioneers Festival.

 • Coaching és Mentoring

Ezek a találkozók egy 3-4 hetes perióduson keresztül zajlanak majd a legjobb résztvevők számára, akiket a szakma elismert képviselői arra készítenek, hogy az SVC döntőjén képesek legyenek a lehető legjobban prezentálni projektjeiket.

A jelentkezési határidő: 2014. január 16. éjfél.

A Kairos Society által szervezett Student Venture Competition egy nemzetközileg elismert és  számon tartott verseny, élj a lehetőséggel és jelentkezz!

A részletes versenykiírás és a jelentkezési adatlap elérhető:

Website: http://www.kairossociety.hu/http://www.kairossociety.org/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1375713172675294/

PR video: http://vimeo.com/73872367

Contact: Boglarka Eredics, +36 70 532 7704
2014. január 6.
Pályázat nyári nyelvtanfolyami ösztöndíjakra Ausztriában PhD hallgatóknak
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ösztöndíjpályázatot hirdetett magyar felsőoktatási intézmények doktori/PhD hallgatóinak ausztriai nyári nyelvtanfolyami részvételre.

Pályázók köre: magánszemélyek, felsőoktatási intézmények doktori/PhD hallgatói.

Az ösztöndíj tartalma: ingyenes részvétel a tanfolyamon, szállás, zsebpénz, egyszeri útiköltség támogatás

Az ösztöndíj időtartama: 3-4 hét.

A nyelvtanfolyamok Salzburgban, várhatóan júliusban és augusztusban kerülnek megszervezésre.

Szakirányok:

 • természettudományok
 • műszaki tudományok
 • orvostudományok
 • agrártudományok
 • társadalomtudományok
 • művészetek
 • hittudomány

Határidő: 2014. március 15.

Forrás: http://palyazatmenedzser.hu/2014/01/05/osztrak-magyar-alapitvany-nyelvtanulas/?awt_l=OzFnM&awt_m=3eoTLexDBjz4mMk

Teljes pályázati felhívás: http://www.omaa.hu/oszthu.htm
2013. december 16.
Lykeon Kutatói Ösztöndíj 2014 - Pályázat egyetemi, főiskolai hallgatóknak
A Délkelet-Európa Alapítvány pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára a Lykeon Kutatói Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat keretében felsőoktatási (doktori is) hallgatók pályázhatnak havi harmincezer forintos vagy 100 eurós ösztöndíjra.

Az ösztöndíj célja fiatal, tehetséges, ambiciózus egyetemi és doktori hallgatók anyagi támogatása, a kiemelkedő kutatási teljesítmény ösztönzése. A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.

Pályázók köre: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók Európa bármely országából, akik minimum egy idegen nyelvet magas szinten ismernek.

Beadási határidő: 2013. december 23.

A teljes pályázati felhívás:

http://www.southeast-europe.org/pdf/palyazatok/dkea_ly_m_131211.pdf
2013. december 12.
Út a diplomához pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet Út a diplomához - Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program címmel.

A felhívás kódja: UD-13-A/B
A pályázatok beadási határideje: 2013. december 23., 24:00 óra

A felhívás és mellékletei:http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz/
2013. december 10.
Pályázati felhívás INGYENES angol szóbeli nyelvvizsga előkészítő tanfolyamra
A Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet középiskolás diákok és felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok részére angol szóbeli nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamon való TÉRITÉSMENTES részvételre

Pályázati felhívás | Pályázati adatlap

További információ: tmifjusag@gmail.com


2013. október 29.

Ujvári János diplomadíj-pályázat a szellemitulajdon-védelemről

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve diplomamunkájuk témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2013/14 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat. A tavaszi félévben végzős hallgatókra másik kiírás vonatkozik.

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2013. november 7.

A pályázók négy kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150, 125 és 100 ezer forint.

Bővebb információ és részletes pályázati kiírás elérhető az SZTNH honlapján:

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html
2013. október 15.
Te mit javasolsz Magyarországnak 2014-re?

Részletek: http://growth4eu.hu/palyazat/2013. október 2.
Pályázat külföldi tanulmányút kiegészítő támogatására
Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány az alapító okiratában megjelölt céljai értelmében fontosnak tartja az Illyés Gyula Kar hallgatóinak tudományos, kulturális, közéleti támogatását.

Ennek érdekében az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet a PTE IGYK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkezők külföldi tanulmányútjának támogatására.

Részvétel feltételei:

Pályázhat mindenki, aki:

 • a 2013/2014. tanév I. félévére bejelentkezett, valamint a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, és
 • a megelőző tanévben kiváló tanulmányi eredményt ért el, és
 • a 2013/2014. tanévre vonatkozóan érvényes Erasmus szerződéssel rendelkezik, és
 • a 2013/2014. tanévre vonatkozóan meghívólevéllel rendelkezik valamelyik külföldi egyetemtől.

Pályázni a külföldi tartózkodás ideje alatti szállásköltségre, útiköltségre lehet.

A pályázaton elnyerhető összeg egyénenként 50.000,- Ft, melyet 3 hallgató kaphat meg.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati anyagot,
 • a hallgatói jogviszony igazolását,
 • meghívólevelet,
 • intézetigazgatói ajánlást.

A megítélt támogatás felhasználását hivatalos dokumentumokkal (számlamásolat, bizonylat másolata) kell igazolni. A támogatással a hazautazást követő 30 napon belül kell elszámolni.

Az elszámoláshoz csatolni kell egy szakmai beszámolót, valamint a kiadások igazolására szolgáló bizonylatok másolatát. (Az elszámoláskor a leadott összeget a leadáskori MNB középárfolyam szerint kell figyelembe venni)

Pályázati határidő: 2013. október 25.

A pályázatokat a dékáni titkárságra kell eljuttatni személyesen vagy postai úton. A pályázat leadási határidejéig külföldön tartózkodók a pályázatot szkennelt dokumentumként a titkar@igyk.pte.hu e-mail címre is elküldhetik.

A nyertes pályázóknak a támogatás átadására a Tudomány Napja alkalmából szervezett ünnepség keretében 2013. november 6-án kerül sor.

2013. szeptember 6.
Erasmus pótpályázati felhívás
A PTE Illyés Gyula Kar pályázatot ír ki a 2013/14-as tanévre, az Erasmus hallgatói mobilitási programban való részvételre. Az Erasmus az Európai Unió programja, célja az európai felsőoktatási intézmények közötti mobilitás elősegítése. A pályázat maximum 6 hónapos időtartamra teszi lehetővé a tandíjmentes külföldi tanulmányokat az EU országaiban és Törökországban. A minimum elvárás a legalább egy szemeszter eltöltése a fogadó intézménynél, mely idő alatt minimum három kurzus elvégzendő.
Részletes pályázati felhívás


2013. szeptember 5.
EU osztályfőnöki óra
Felhívás külföldi részképzésről hazatért volt ösztöndíjas hallgatók számára, hogy saját személyes élményeikre épülő előadásokon keresztül népszerűsítsék a külföldi tanulmányi csereprogramokat a végzős középiskolások körében, ezáltal ösztönözve a későbbi jelentkezési kedvet.

A felhívás letölthető itt.

A felhívás a Tempus Közalapítvány honlapján is elérhető: http://www.tpf.hu/pages/newslist/index.php?page_id=2529
2013. szeptember 4.
CAMPUS HUNGARY PÁLYÁZATOK

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. január 15. és 2014. július 31. között megvalósítható hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzeti mobilitásra.

A hallgatók féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra pályázhatnak. Az oktatók rövid és hosszú tanulmányútra, az adminisztratív munkatársak rövid és csoportos tanulmányútra nyújthatnak be pályázatot.

A részletes kiírás (hallgatói, oktatói és adminisztratív dolgozói pályázatok) megtalálható a www.campushungary.hu oldalon.

A teljes pályázás http://www.campushungary.hu oldalon történik 2013. szeptember 3-tól október 10-ig.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.
2013. szeptember 2.
Rendszeres szociális ösztöndíj és elsősös kiegészítő alaptámogatás

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2013/2014-es tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.]

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. szeptember 19. (csütörtök)

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

 • államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész) ösztöndíjasként vesz részt, vagy
 • tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (űrlapon a megfelelő négyzetben elhelyezett egymást metsző két vonal) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

 • az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá
 • a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte.

Pályázati űrlap letölthető itt!

A pályázatot kérjük a Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE IGYK DJKB-nak címezve az alábbi címre:

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

Személyes leadási határidő: 2013.09.19.

Postára adási határidő: 2013.09.19.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.2013. augusztus 26.
Pályázat külföldi ösztöndíjakra a 2014/2015 tanévre - A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati kiírása

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben külföldi felsőoktatási intézményekben megvalósuló ösztöndíjakra: egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre.


Az ösztöndíjak célja

Hosszú és rövid tanulmányutak, nyári egyetemek, teljes képzés, részképzés, illetve teljes- és rész doktori képzés támogatása.

Pályázók köre

Magánszemélyek:

 • alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók
 • diplomások (BA/BSc, MA/MSc)
 • oktatók
 • kutatók
 • tudományos szakemberek
 • művészek
 • PhD hallgatók

A pályázat részletei

A megpályázható ösztöndíj-típusok

 1. Hosszú és rövid tanulmányutak - A hosszú tanulmányutak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára. A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési munkatervek keretében lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.
 2. Nyári egyetemek - A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújt lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.
 3. Teljes képzés - Ösztöndíj államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez. Jelenleg csak Horvátországba és Oroszországba lehet teljes alap-, illetve mesterképzésre pályázni.
 4. Részképzés - Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatásához nyújtott támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.
 5. Teljes- és rész doktori képzés - Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA tanulmányokra ad lehetőséget, teljes képzés esetén három éven, részképzés esetén pedig legfeljebb 12 hónapon át. Részleteket lásd az egyes országoknál.

Célországok

 • Albánia
 • Belgiumi flamand közösség
 • Belgiumi francia közösség
 • Csehország
 • Dánia
 • Egyiptom
 • Észtország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Horvátország
 • India
 • Izland
 • Izrael
 • Jordánia
 • Kína
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Mexikó
 • Mongólia
 • Németország
 • Norvégia
 • Olaszország
 • Oroszországi Föderáció
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Törökország
 • Vietnam

Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt tevékenységekre lehet pályázni!

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Határidők

A pályázati határidők a nyomtatott pályázati anyag postai feladásának dátumát (postai bélyegző) jelzik. Online pályázásra ugyanezen a napon magyar idő szerint éjfélig van lehetőség.

 • Hosszú, rövid tanulmányutak, nyári egyetemek: 2013. október 15.
 • Részképzés: 2014. március 3.
 • Doktori rész- és teljes képzés: 2014. március 3.
 • Teljes képzés: Horvátország: 2014 júniusa, Oroszország: 2014 március 3.

Benyújtás

A pályázatokra kétféle módon kell jelentkezni:

 1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda honlapján. Kérjük, hogy az online pályázás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az Online pályázás című útmutatót. A regisztrációhoz használt FELHASZNÁLÓNEVET és JELSZÓT őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lesz rá.
 2. Nyomtatott formában: a pályázati anyag beküldése postán az alábbi címre: Balassi Intézet - MÖB Iroda, 1519 Budapest Pf. 385. Kérjük, hogy a postai feladáskor a borítékra a célország nevét is írják rá.

Személyesen behozott vagy futárral beküldött anyagokat nem áll módunkban elfogadni!

Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. Csak azok pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig elektronikus úton is jelentkeznek és postára is adják pályázatukat.

További információ

Cím: 1016 Budapest, Somlói u. 51.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 385
Web: www.scholarhip.hu
Központi e-mail cím: mob@bbi.hu
Titkársági telefon: 06-1-384-9009
Fax: 06-1-343-6489

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Pályázatok külföldi ösztöndíjakra a 2014/2015 tanévre - A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati kiírása

A konkrét országokra és képzésekre közzétett lista

2013. július 4.
TiJöttök - Programfelhívás tehetséges fiataloknak


2013. június 17.
A Romaversitas Alapítvány felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre.

Bővebb információ2013. május 28.
Kari kiírás a Köztársasági ösztöndíj pályázathoz

Pályázati felhívás

1. melléklet - Űrlap

2. melléklet - Pontozás2013. május 9.
Ösztöndíj Japánba, 2014. évi Kutatói, valamint Egyetemi alapképzési ösztöndíj

Idén is kiírásra került a japán kormány "Kutatói" és „Egyetemi alapképzés" ösztöndíja. Csatolva küldöm az ösztöndíj plakátját és a linket, ahol bővebb információ megtalálható az ösztöndíj menetéről. A pályázati anyagok letölthetőek és bővebb információ megtekinthető az alábbi oldalon is:

http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/culture/scholarship.htm2013. április 26.
Pályázati felhívás az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjra a konvergencia régiókban

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régióban
Célja: a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.
Az ösztöndíjas időszak hossza: 10 hónap
Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. szeptember 1.
Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft
Pályázati határidő: 2013. május 16. 18.00 óra


A pályázati felhívás letölthető: link2013. április 22.
„Köztársasági ösztöndíj 2013-2014 - Tájékoztató a Köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgatók részére

Az oktatásért felelős miniszter a 2013-2014-es tanévben is köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A miniszter által adományozott köztársasági ösztöndíjra vonatkozó pályázatot a hatályos kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézmény írja ki.

A Köztársasági ösztöndíj célja

Az ösztöndíj célja a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók elismerése és támogatása.

Pályázók köre

Magánszemélyek: A Köztársasági ösztöndíjra államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

A pályázat részletei

A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma - a 2012. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően - az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, 10 hónapra szól, összege 2013-ban 34 000 Ft havonta.

A szenátus javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról a felsőoktatási intézmények küldik el 2013. augusztus 1-ig az oktatásért felelős miniszter részére.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Az adott felsőoktatási intézmény pályázati kiírása alapján.

Tovább a tájékoztató szövegére

Köztársasági ösztöndíj 2013-2014 - Tájékoztató a Köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgatók részére"
2013. április 14.
Polgármesteri Ösztöndíj pályázat pécsi hallgatóinknak
Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2012/2013. tanévben f e l s ő o k t a t á s i intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó lakhelyű, magyar állampolgárságú, vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázat és az adatlap letölthető a gov.pecs.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal/Közérdekű adatok/Hirdetmények/Pályázati Hirdetmények alatt.


2013. március 5.
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság meghirdeti a 2014-2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait.

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbtanulni.

További információ a Bizottság március 11-i tájékoztatójáról (Pécs, PTE Rektori Hivatal Szenátusi Terme) és a pályázati feltételekről:http://www.pte.hu/hirek/2957
2013. március 5.
Pályázati Kiírás Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra

A Pécsi Tudományegyetem IGYK Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj elnyerésére.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj:

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, valamint a közéleti ösztöndíj nem kötelező juttatás.  Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és a közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. március 18. 13 óra

A pályázati űrlap letölthető ITT!

A pályázatot kérjük a 10-13 óráig Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton, a PTE-IGYK DJKB -nak címezve elküldeni az alábbi címre:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.
2013. február 18.
Erasmus szakmai gyakorlat ösztöndíjpályázat a 2013/2014-es tanévre
A pályázati kiírás elérhető ITT.


Erasmus tanulmányi ösztöndíjpályázat a 2013/2014-es tanévre
A pályázati kiírás elérhető ITT.2013. január 30.
Heinrich Böll Alapítvány ösztöndíjai egyetemi hallgatóknak, diplomásoknak és PhD hallgatóknak: hallgatói ösztöndíj; újságírói hallgatói ösztöndíj, PhD ösztöndíj; PhD ösztöndíj: Focus programme " illetve végzett hallgatók számára ösztöndíjak elsősorban a Közép-, Kelet- Európai régióra, az EU tagállamokkal határos országokra, a Közel-Keleti, Észak-Afrikai, az újonnan iparosodott és konfliktusos régiókra fókuszálva.

Az ösztöndíjak mértéke változó EU-s állampolgárok/hallgatók esetében: max. €597 és €150 könyvtámogatás.

A jelentkezési határidő: 2013. március 1.

INFORMÁCIÓ:
http://www.boell.de/scholarships/apply/application.html

Forrás:

http://palyazatok.org/heinrich-boll-alapitvany-osztondijak/
2013. január 24.
Hallgatói ösztöndíj pályázatok a 2012/2013. II. félévben

Megjelentek a 2012/2013. II. félévére meghirdetett ösztöndíjpályázatok.

Rendszeres szociális támogatás - Pályázati kiírás | Űrlap

Szakmai gyakorlati ösztöndíj - Pályázati kiírás | Űrlap2013. január 17.
CAMPUS HUNGARY PÁLYÁZATOK

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzeti mobilitásra.

A részletes kiírás megtalálható a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának honlapján a Campus Hungary menüpontban:
http://www.nko.pte.hu/menu/72

További információk a pályázással kapcsolatban:

Göttlinger Noémi
Erasmus koordinátor
PTE Illyés Gyula Kar
erasmus@igyk.pte.hu2013. január 16.
Tandíjmentes tengerentúli tanulmányi lehetőségek és Campus Hungary féléves részképzéses ösztöndíj

A PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya közzétette a 2013/2014-es tanévre vonatkozó tandíjmentes tengerentúli (USA, Korea, Japán) tanulmányi lehetőségeit. Ezekhez a lehetőségekhez megpályázható a Campus Hungary féléves részképzéses ösztöndíja.

Részletes kiírás és információ az NKO honlapján:

http://www.nko.pte.hu/menu/36/22
2012. november 30.
Tudományos Diákköri Konferencia felhívás Művészeti és Művészettudományi szekcióban

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Pedagógusképző Intézet  Tudományos Diákköri Konferencia felhívása a

Művészeti és Művészettudományi szekcióban

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Pedagógusképző Intézete a 2012/2013-es tanév őszi szemeszterében megrendezi a 2013 tavaszán esedékes XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Művészeti és Művészettudományi szekcióban való részvétel előfeltételét jelentő válogató versenyt. E válogató versenyen csak környezetkultúra szakos hallgatók vehetnek részt.

 

A Konferencia megrendezésének ideje: 2012. december 5. (szerda) 14 óra

A Konferencia megrendezésének helye: PTE IGYK „A" /48.

Nevezési határidő: 2012. december 3. (hétfő)

Nevezési lap letölthető ITT.

Részleteket az intézet TDK-felelősénél, Christián Anikónál vagy a témavezetőknél lehet megtudni.

A nevezéseket a Pedagógusképző Intézet TDK-felelősénél kell leadni személyesen vagy e-mailben: chrisani@igyk.pte.hu

A 2013. évi OTDK szekcióinak felhívása és tudnivalói itt olvashatók:

http://otdt.hu/cms/otdk/xxxi-otdk/szekciok-felhivasai/

 

Nevezési feltételek (OTDK válogató):

Végzős hallgatók számára:

 • A jelentkezéshez csatolni kell a pályamunka 1-2 oldalas összefoglalóját.
 • Az összefoglaló fejlécében fel kell tüntetni a pályázó adatait (név, szak, évfolyam, e-mail cím), a dolgozat címét, a konzulens tanár nevét, adatait (intézet, beosztás).
 • Az összefoglalónak tartalmaznia kell a téma kijelölését, fontosságának, hasznosságának, aktualitásának bemutatását. A hallgató által vizsgált kérdéseket, a munka során használt módszer(ek) leírását, az eredmények taglalását és a főbb mondanivaló összefoglalását.
 • A nevezési lapon feltüntetett, a témavezető tanár támogató nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat megfelelő szakmai színvonalú, így alkalmas a TDK rendezvényen való bemutatásra.

Nem végzős hallgatók számára:

 • A TDK pályamunkákat nem kell előzetesen benyújtani.
 • A nevezésben fel kell tüntetni: a pályázó adatait (név, szak, évfolyam, e-mail cím), a dolgozat címét, a konzulens tanár nevét, adatait (intézet, beosztás).
 • Rövid, min. 10, max. 20 soros absztrakt (tartalma: a téma és a kutatás rövid leírása, a módszer bemutatása, eredmények taglalása)

Az előadás követelményei:

A rendezvényen 15 perces szóbeli prezentáció keretében mutathatják be a pályaműveket, illetve folyamatban lévő munkáikat a hallgatók. A szóbeli bemutatás követelményei:

 • 15 perces előadás, ppt-prezentációval.
 • Az előadás tartalmazza: A kutatási téma rövid bemutatását, a kapcsolódó hipotéziseket, a kutatásban alkalmazott elméleti és módszertani keret prezentálását, a kutatás bemutatását, annak főbb lépéseivel, az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdések, problémák felvetésével, valamint az eredmények bemutatásával. A levonható következtetések ismertetését.

Christián Anikó

PTE IGYK PI TDK felelős

 2012. november 26.
Indonéziai ösztöndíjlehetőség

Indonéz nyelv, művészet és kultúra iránt érdeklődő hallgatók számára lehet érdekes az Indonéz Kormány 6 hónapra vagy egy évre szóló ösztöndíja :

Darmasiswa Scholarship Program

Jelentkezési határidő: 2012. november 30.

Bővebb információ a http://www.nko.pte.hu/menu/32/22 weboldalon, illetve érdeklődés esetén a budapesti Indonéz Nagykövetségen.
2012. október 15.
Hallgatói szakmai gyakorlati pályázat

A Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható Szakmai Gyakorlati képzésre és Rövid Tanulmányutak megvalósí­tására, melynek célja, hogy a magyar felsőoktatásban tanulók egy külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjenek haza, mely a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára

A pályázat részletei elérhetők itt.
2012. október 14.
AZ ERASMUS PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓS BETEGSÉGGEL RENDELKEZŐ HALLGATÓK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGE

A Tempus Közalapítvány és az Erasmus programban a 2012/13-as tanévben részt vevő felsőoktatási intézmények közösen pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve személyzet számára, akik a 2012/2013-as tanév során Erasmus mobilitásban kívánnak részt venni.

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap hallgatóknak / Pályázati űrlap oktatóknak, admin. munkatársaknak

 

Figyelem! Csak a megfelelő formában és példányszámban beérkezett, mellékletekkel ellátott pályázatokat fogadjuk el!2012. október 8.
Megjelent a PTE önköltség támogatásra vonatkozó pályázata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara tanulmányi teljesítmény és a szociális helyzet figyelembe vételével az önköltség összegének részleges elengedésével könnyíti meg a Karra felvételt nyert, és a Karral már hallgatói jogviszonyban állók számára tanulmányaik megkezdését és folytatását.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2012. október 24. 10.00.

A pályázat részletei elérhetők itt.

A pályázati űrlap letölthető itt.2012. október 5.
Pécs MJV Polgármesteri ösztöndíj
Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2012/2013. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi állandó lakhelyű, magyar állampolgárságú, vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázatok beküldésének határideje: 2012. október 31.

További részletek: http://www.pte.hu/hirek/2808


2012. október 4.
Megjelent Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013. évre vonatkozóan

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jövő évi pályázati kiírása, a kérelmeket november 15-ig lehet az önkormányzatokhoz benyújtani. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, továbbá a felsőoktatási intézményi segítség.

A Bursa Hungarica-ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Az ösztöndíjnak két fajtája van, az A típusú juttatás két tanulmányi félévre kérhető, feltétele, hogy a lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén legyen, valamint a hátrányos szociális helyzet és a felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte.

A Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjat 6 tanulmányi félévre lehet igényelni, a feltételek között a különbség, hogy a diák korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 15. A pályázati felhívást és mellékleteket innen tölthetitek le.2012. szeptember 14.
Ösztöndíj lehetőség kiemelkedő művészeti vagy sport tevékenységet végző hallgatóknak.
A PTE Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportja átütő művészeti és sport tehetséget nyújtó hallgatók számára ösztöndíjpályázatot hirdet. A pályázat célja: a kiemelkedő művészeti és sporttevékenység elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása. A pályázat részleteiről bővebben itt tájékozódhat.


2012. szeptember 14.
Erasmus pályázati lehetőség
A PTE Illyés Gyula Kar pótpályázatot ír ki a 2012/13-as tanév második szemeszterére, az Erasmus hallgatói mobilitási programban való részvételre. További részletek itt.


2012. szeptember 12.
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat

A Pécsi Tudományegyetem ILLYÉS GYULA KAR Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2012/2013-as tanév ŐSZI szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon -2012.09.06. -

rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadására jogosult hallgató: „az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

-         államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy

-         tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre."

(PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 20. §, 2. bekezdés g.))

Pályázati űrlap letölthető itt!

A pályázat beérkezésének határideje: 2012.09.19. 12:00-ig.

A pályázatot kérjük a Kari Iktatóban (103. iroda) zárt borítékban leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE-IGYK DJKB

7100 - Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Kérdések esetén:

e-mail: pte.igyk.djkb@gmail.com, illetve 2012. szeptembertől-től a DJKB tagjai fogadóórát tartanak az aulában.

Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.2012. július 26.
Kollégiumi pályázat elsőéves hallgatóknak

Megjelent 2012-2013 tanévre szóló kollégiumi pályázati űrlapunk elsőéves hallgatóink számára.

Letölthető itt!

Beküldési határidő: 2012.augusztus 13.

Beküldési cím: PTE IGYK DJKB 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.2012. június 15.
Pályázat diplomamunkák, szakdolgozatok publikációjára
2012. június 10. Kategória: Pályázatok magánszemélyek számára Címke: kultúra, oktatás, tudomány
A pályázat célja
Az Új Tudós Kiadó a pályázatra beérkezett diplomamunkákat, szakdolgozatokat könyvsorozatban, kiadványonként gyűjteményes formában jelenteti meg.

A pályázat kedvezményezettjei magánszemélyek
A pályázat leírása
Pályázati feltételek:
- a benyújtott tudományos mű nem lehet 2006. január 1-jénél régebbi,
- a pályázati díj összegének befizetése.

Mellékelni szükséges:
- a konzulensi, opponensi véleményt (szkennelt formában), mely az érdemjegyet is tartalmazza (amennyiben a vélemény az érdemjegyet nem tartalmazza, úgy az azt igazoló iratot is szükséges csatolni),
- 1000 karakterben kérjük igényesen összefoglalni, ismertetni (abstract) a benyújtott kézirat tartalmát (ez a kiadás esetén felhasználásra kerül!), valamint feltüntetni, mely témakörben kívánja pályázatát publikálni,
- a pályázó elérhetőségét (pontos név, postacím, e-mail cím, telefonszám),
- egy postai úton eljuttatott, két tanúval hitelesített nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja a pályázati anyagában foglaltakkal kapcsolatos jogi és anyagi felelősséget.

A záródolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) témájában nincs korlátozás!

A kiadó törekvése megjelentetni minden dolgozatot, ahol minőségi, illetve jogi akadályok nem merülnek fel!

Amennyiben a dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal való együttes megjelentetéséhez, úgy az a publikáció során felhasználásra kerülhet! (A hozzájáruló nyilatkozatok elérhetőek a honlapon - www.ujtudos.hu - a Pályázati közlemény oldal jobb felső sarkáról. Ezt postai úton kérjük az alábbi címre eljuttatni: ÚT - Új Tudós Kiadó Kft. 2067 Szárliget, Baross G. u. 18.)

A dolgozatokat a ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word formátumban kérjük megküldeni!

A pályázati díj 3400 Ft.
Ennek összegét az OTP 11740126-20000394 számlaszámra kérjük átutalni! (Hivatkozás szövege: "Kiadvány" - pályázó neve, címe)

A pályázati díj egy korábbi kiadvány ára (ami magában foglal egy könyvet, valamint a hozzá tartozó CD-t), melyet a dolgozat beérkezése nyomán egy hónapon belül a kiadó további költségek nélkül eljuttat a pályázóhoz.

A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi vélemény utólagos megküldésére!), ennek végső határideje 2012. július 30.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárásban való részvételükkel hozzájárulnak záródolgozatuknak a TUDOMÁNY - FELSŐFOKON Válogatás kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból című gyűjteményes sorozatban (könyv, illetve CD) való megjelentetéséhez!

A megjelenő dolgozatért tiszteletdíj nem igényelhető!

A pályázat határideje
A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 2012. július 8. este 8 óra!

Kapcsolat
2067 Szárliget, Baross G. u. 18.
Tel.: 20/515-7934
Email cím: ujtudos@ujtudos.hu

A pályázat honlapja:
http://www.ujtudos.hu/


2012. június 06.
Köztársasági ösztöndíj pályázat
Pályázati felhívás | Pályázati űrlap | 2. számú melléklet (pontozás)


2012. június 04.
Kollégiumi jelentkezés a 2012/2013-as tanévre

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2012/2013-es tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

Pályázati felhívás | Pályázati űrlap

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 20-a, szerda, 15.00 óra.

A pályázatot kérjük a kari iktatóban (A/103) leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: PTE  IGYK DJKB 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.2012. május 29.
A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány pályázata TDK-zóknak
A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány egyszeri TDK-ösztöndíjban részesítené azt a hallgatót, aki dolgozatában a foglalkoztatás aktuális kérdéseivel vagy az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos témát dolgoz fel kiemelkedő színvonalon. Az ösztöndíj összege 250 000 forint.

Az egyszeri ösztöndíj odaítélésének további feltétele, hogy a nyertes dolgozat szerzője egy éven belül más jogcímen nem kapott támogatást az Alapítványtól.

A pályázathoz csatolni kell a dolgozatot, a hallgató önéletrajzát, a hallgatói jogviszony igazolását, valamint a legfontosabb adatait tartalmazó adatlapot, amely letölthető a www.kjmalapitvany.hu oldalról. A pályázati anyagot a PTE Tehetséggondozási Csoportjához kell benyújtani (7622 Pécs, Vasvári u. 4. 113. iroda).

A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány pályázata szakkollégistáknak
A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Kuratóriuma támogatni szeretné a PTE szakkollégistáinak a munkaügy és foglalkoztatás aktuális kérdéseit, ill. az emberi erőforrással kapcsolatos témákat feldolgozó munkáit.

A támogatás vonatkozhat konferenciák szervezésére, a szakkollégiumi hallgatók ilyen irányú, a gyakorlatban alkalmazható dolgozataira vagy kutatásaira. A dolgozatok, kutatási anyagok felkerülnek az Alapítvány honlapjára.

A támogatást-kutatást pályázni kell. A támogatások mindig naptári évre vonatkoznak. A konferencia szervezésének,  ill. a kutatásnak a tervét és költségtervét az igényelt összeg megjelölésével kell benyújtani. A szükséges űrlapok az Alapítvány honlapjáról (www.kjmalapitvany.hu) letölthetők.

A pályázati anyagot a PTE Tehetséggondozási Csoportjához (7622 Pécs, Vasvári u. 4. 113. iroda) kell benyújtani.2012. május 25.
CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok

Hálózatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melyek egy-egy szűkebb vagy tágabb szakterületen hallgatói és oktatói cserék lebonyolítására kapnak támogatást a programtól. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hallgatókat és oktatókat egy tanévben.

A hálózatok munkáját egy nemzetközi koordinátor irányítja, mellette minden, a hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményben működik egy helyi CEEPUS hálózati koordinátor, aki az adott intézményben/karon/tanszéken felel a hálózat szakmai munkájáért.

A 2005-től működött, illetve jelenleg is működő hálózatok, és a bennük részt vevő felsőoktatási intézmények listája elérhető a CEEPUS központi honlapján: www.ceepus.info

A 2009/2010-es tanévben működő magyar részvételű hálózatok és a magyar hálózati koordinátorok listája, valamint a számukra megítélt hónapszám letölthetó:  INNEN

A 2010/2011-es tanévben működő, magyar részvételű hálózatok és a magyar hálózati koordinátorok listája, elérhetőségük valamint a számukra megítélt hónapszám letölthetó: INNEN

A 2011/2012-es tanévben pályázható, magyar részvételű hálózatok és koordinátoraik listája, illetve a rendelkezésre álló hónapszámok megtekinthetőek itt.

A magyar felsőoktatási intézményekben jellemzően több CEEPUS hálózat működik, ezért az intézményekben dolgozik egy-egy, az összes hálózat működését összefogó úgynevezett intézményi koordinátor.
A magyar felsőoktatási intézmények CEEPUS intézményi koordinátorainak listája letölthető: innen.

Amennyiben a hálózatok gyakorlati működésére kíváncsi, olvassa el honlapunk új sorozatát a Jó gyakorlatok tára menüpont alatt! Itt olyan sikeres hálózatokról kaphat képet, melyekben magyar fesőoktatási intézmények is komoly szerephez jutnak.

A hallgatói és oktatói mobilitásokról általában

Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobiliási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 2. hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

A mobilitási pályázatok csak hallgatókra illetve csak oktatókra vonatkozó feltételeit az alábbi menüpontra kattintva érhetők el:

Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitás célja:

 • féléváthallgatás
 • nyári egyetemen, intenzív kurzuson, hallgatói szakmai kiránduláson való részvétel
 • labormunka
 • szakmai gyakorlat
 • szakdolgozat készítés
 • kutatás

A CEEPUS Program - hasonlóan más európai felsőoktatási ösztöndíjakhoz - az Európai Kreditelismerési Rendszeren alapul, ezért a hallgatóknak a fogadóintézményben végzett szakmai munkájuk után is minden esetben kötelező kreditpontokat szerezniük.

A megpályázható időszak:

 1. Féléváthallgatás esetén:
  1. Alap- és mesterképzéses hallgatók:
   ajánlottan 1 szemeszter vagy trimeszter, de minimum 3 hónap, maximum 10 hónap
  2. Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók:
   minimum 1 hónap, maximum 10 hónap (Alap- és mesterképzéses hallgatóknál a diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell!)
 2. Speciális kurzusokon való részvétel esetén:
  1. nyári egyetem: minimum 10 nap;
  2. intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus: minimum 10 nap;
  3. hallgatói szakmai kirándulás: minimum 2-3 nap.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz
 • CEEPUS országbeli állampolgárság vagy azzal egyenértékű, úgynevezett equal státust igazoló dokumentum (pl.: tartózkodási engedély) csatolása
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása.
  A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.

Hálózaton kívüli (freemover) )pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

A pályázó hallgatóknak az alábbi két dokumentumot kell kitöltve, beszkennelt formában feltölteni a pályázatuk mellé:

Mindkettő formanyomtatványa letölthető a www.ceepus.info központi honlapról is. Ezen dokumentumok hiányában a freemover pályázatok elutasításra kerülnek.

Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A kiutazó pályázók bővebb információt pályázatuk eredményéről tehát célországuk CEEPUS nemzeti irodájától kérhetnek. Elérhetőségeik az adott országra kattintva itt találhatóak.

Kollégiumi adatbázis

A szállással kapcsolatos problémák enyhítésében szeretnénk segítséget nyújtani annak a kollégiumi címadatbázisnak az ajánlásával, amely az Eduport oktatási internetes portál adatbankjában található.

Europe Now

Aki szereti a közvetlen, határok nélküli társaságot, és megosztaná véleményét Európáról, látogasson el a CEEPUS EUROPE NOW  oldalára:

Ez az online felület a Központi CEEPUS Iroda, az Osztrák Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium, az OEAD és az ARGE közös fejlesztése, amely elsősorban Európa jövőjére, a jövő Európájára koncentrál és lehetőséget teremt a fiataloknak élményeik, tapasztalataik, fotóik megosztására európai cserekapcsolataik kapcsán.
Az élő fórumon és blogokon kívül olvashatunk itt izgalmas tanulmányokat is Európáról, melyek fiatalok tollából születtek.

Ha kérdésed, mondandód van a világnak, vagy egyszerűen csak érdekel mások véleménye Európáról, mindenképpen látogass el a www.europe-now.eu honlapra! Érdemes.

CEEPUS szórólap

Megjelent egy új magyar nyelvű CEEPUS szórólap HALLGATÓK számára!
Érdemes átnézni, mert fontos és naprakész információk találhatók benne a CEEPUS Programmal kapcsolatban.
Nyomtatott formában hozzáférhető a Tempus Közalapítványnál, elektronikus formában pedig letölthető a Tempus Közalapítvány honlapján a Letölthető dokumentumok menüpont alól.


Hasznos információk FREEMOVER pályázóknak

A freemover mobilitási pályázatok benyújtása lényegesen több felelősséget és feladatat igényel a jelentkezőktől.
Mivel a freemover pályázók a hazai Nemzeti Irodához nyújtják be ösztöndíjpályázatukat, és nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba CEEPUS koordinátorral, a pályázók igényeihez igazodva, azaz a hozzánk gyakran beérkező kérdések alapján összeállítottunk egy kis információs csomagot a freemover pályázás sajátosságairól.

FONTOS TUDNI:

 • mind a hálózati, mind a freemover pályázás teljes folyamata angol nyelven online zajlik a www.ceepus.info honlapon egy egyszerű regisztrálás után.  (a különbség csupán annyi, hogy míg a hálózati mobilitási pályázatot a küldő felsőoktatási intézmény hálózati koordinátorához kell benyújtani, a freemoverek egyenesen a Nemzeti Irodához pályáznak.)
 • A nem túl bonyolult pályázati űrlap értelemszerű és pontos kitöltését követően a pályázai anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni (Letter of Acceptance és Letter of Recommendation), amelyek elérhetőek itt és a www.ceepus.info honlapról is.  A freemover mobilitási pályázatok benyújtási határideje: minden év november 30.
 • Freemoverként mindig csak a tavaszi (II.) félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat, éppen ezért itt az esély mindig sokkal inkább esetleges, mint a hálózati pályázatoknál. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén.
 • Ha hallgatói (S) státuszú pályázatot nyújt be, az 3-10 hónapig terjedhet. Ha szakdolgozatot szeretne kint írni, beadhat rövid távú (ST) státuszú pályázatot is, de a szakdolgozatírás tényét jeleznie kell a pályázat Motivation részében.
 • Az oktatói ösztöndíj elnyerésének speciális feltétele 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási/konzultációs óra kötelező megtartása. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.
 • A hallgatói pályázónak a Letter of Recommendation formanyomtatványát a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_lorecomm_homest.pdf két példányban kell letöltenie, majd 2 itthoni oktatójával kitöltetnie és aláíratnia.
  A Letter of Acceptance nyomtatványát úgyszintén a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_loa_host_st.pdf link segítségével letölteni, 1 példányban kitöltetnie és szabályszerűen aláíratnia a kinti fogadó felsőoktatási intézmény illetékesével. Ez tehát az jelenti, hogy a hallgatónak kell fölvennie a kapcsolatot a majdani fogadó intézményével.
 • Általános pályázati feltételek:
  • valamely CEEPUS tagország felsőoktatási intézménye hivatalosan beiratkozott, aktív státuszú hallgatója vagy főállású oktatója,
  • ha nem CEEPUS tagország állampolgára, rendelkezik Equal Status dokumentummal,
  • helyesen kitöltött pályázati űrlap
  • feltöltött mellékletek

a felsőoktatásban eltöltött teljes idő alatt CEEPUS külföldi tanulmányútjai nem haladták meg a 10 hónapot,

 • A kitöltött, aláírt dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd az egészet a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.
 • A Nemzeti Iroda formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, majd a kiírásnak megfelelőeket  továbbítja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé. Mivel a CEEPUS ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, ők döntenek a pályázat sorsáról.  A pályázatok eredményéről érdeklődni a fogadó ország nemzeti irodájánál lehet.
 • Az ösztöndíjak összege tagországonként eltér, a pontos összegekről itt tájékozódhat. A CEEPUS ösztöndíj kiegészítő támogatás, nem fedi a külföldi tanulmányút teljes költségét, és nem fordítható útiköltségre, sem konferenciák, találkozók, tanácskozások kiadásaira.
 • Szintén általános szabály, hogy a külföldön folytatott tanulmányai nyomán a hallgatónak itthon krediteket kell kapnia (az nincs központilag szabályozva, hogy mennyit; az intézmények közti megegyezéstől függ). Ezért ajánlatos itthon még a kiutazás előtt tisztázni, hogy a kinti tanulmányait hogyan fogják itthon elismerni.

Mielőtt bárki pályázatírásba kezd, érdemes alaposan tanulmányozni a honlapunk http://www.tpf.hu összes CEEPUS oldalát (Pályázatok, CEEPUS) és a Kézikönyvet http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=216 .

Kérdés esetén a Tempus Közalapítvány CEEPUS Nemzeti Iroda munkatársai természetesen személyesen is állnak rendelkezésére munkanapokon 8.30-17 óráig.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • az őszi szemeszterre: június 15.
 • a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja:

A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), a pályázat elkészítésének lépéseit a  Mobilitási pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja, Ennek mértéke országonként eltérő. Az összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.
A magyarországi ösztöndíjak mértékéről az Információk a  Magyarországra érkező ösztöndíjasok számáramenüpontban kaphat felvilágosítást.
Az utazási költségek térítésére a küldő ország lehet jogosult. Az ösztöndíjon felüli útiköltség elszámolására a nincs lehetőség a Tempus Közalapítványnál.

Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az Intézményi CEEPUS koordinátoroktól vagy az adott hálózat magyar koordinátorától kérhető.

Online vitafórum

Már CEEPUS pont is nyílt a Tempus Közalapítvány központi fórumán a honlapon. Egy egyszerű regisztrálást követően itt mindenki megoszthatja az érdeklődőkkel a CEEPUS Programmal kapcsolatos élményeit, elvárásait. Számítunk az aktív véleménnyilvánításra!
CEEPUS Fórum2012. április 27.
Az Illyés Gyula Szakkollégium felvételit hirdet a 2012/2013 évre

A Szakkollégium a Kar a hallgatóinak szakmai fejlődését és tudományos céljaik megvalósítását segíti tehetségfejlesztő programjaival.

A Szakkollégium fő feladata kurzusok és előadások hirdetése és megtartása, kutatások kezdeményezése, szervezése és megvalósítása, továbbá ezekhez kapcsolódóan tudományos rendezvények szervezése, a tagok számára publikálási lehetőség biztosítása, és más szakkollégiumokkal történő együttműködés.

Jelentkezni 2012. május 14-ig lehet a kari honlapon megtalálható adatlapon.

Szóbeli felvételi időpontja: 2012. május 21. 15.00 óra, helye: PTE IGYK Tanácsterem (113. sz.)

A jelentkezés dokumentumai, és a határidők a kari honlapon Szakkollégium link alatt elérhetőek.2012. április 05.
Felsőoktatási ösztöndíj roma fiataloknak

A Roma Oktatási Alap a következő tanévre is meghirdeti a Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját

A pályázaton azok a roma főiskolai/egyetemi hallgatók vehetnek részt, akik alap-, mester- illetve doktori szintű képzésben vesznek részt a 2012-2013-as tanévben. A felhívásra olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtásának idején még nem nyertek felvételt, de a 2012-2013-as tanévben tervezik tanulmányaik megkezdését Magyarország valamelyik felsőoktatási intézményben.

A pályázati kiírás elérhető ITT.


2012. március 08.
Pályázati felhívás az SZJA 1% bevételeinek felhasználására

Részletek ITT!


2012. március 07.
Mizuta Hungarian Scholarship 2012/2013
Bizonyos fokú japán nyelvtudás szükséges
Jelentkezési határidő: 2012. március 19.
Info: http://www.nko.pte.hu/menu/32/22


2012. március 07.
Ismét Fulbright ösztöndíj tájékoztató a PTE-n!
Időpont: 2012. március 28. 11:00 óra
Helyszín: PTE Rektori Hivatal, Szenátusi terem

Plakát ITT!


2012. február 14.
Megjelentek az idei hallgatói Erasmus pályázatok
 • Tanulmányi pályázat a 2012-2013-as tanévre - részletek

 • Szakmai gyakorlati pályázat a 2012-2013-as tanévre - részeletek

 


2012. február 14.
Pályázati felhívás BA és MA képzésben résztvevő diákok részére

Érdekel az Európai Unió működése? Szeretnél többet megtudni az európai gazdaság mozgatórugóiról? Pályázatoddal most brüsszeli tanulmányutat nyerhetsz!

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete tematikus tanulmányutat szervez Brüsszelbe az Európai Unió gazdaságpolitikája iránt érdeklődő, BA és MA képzésben résztvevő diákok számára. A tanulmányút időpontja 2012. április 10-12.

A három napos brüsszeli látogatás fő célja, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok betekintést nyerhessenek az Európai Unió intézményrendszerének működésébe és megismerjék a gazdasági kormányzás legfontosabb intézkedéseit, kezdeményezéseit, különös figyelemmel az Európai Szemeszter elindítására és a hatos gazdaságirányítási csomag elemeire.

A pályázat alapfeltétele egy mini projekt megtervezése. A mini projekt bármilyen, az Európai Szemeszter és a gazdasági kormányzás témaköréhez kapcsolódó kreatív és megvalósítható akció lehet teljesen szabadon választott műfajban. Így például tervezhetnek flashmobot, videót, előadást, plakátot, installációt, versenyt, workshopot, kiállítást, a lehetőségek korlátlanok. A gondolkodás során azt azonban figyelembe kell venni, hogy a nyertes ötleteket meg is kell tudni valósítani a tanulmányutat megelőzően! Az akcióterveket „.ppt" formátumban várják.


Jelentkezési határidő: 2012. március 5., 12:00.


Az Európai Bizottság az egyes mini projektek megvalósításához mini projektenként 50 EUR támogatást nyújt. A brüsszeli tanulmányút teljes költségét (szállás, repülőjegy, étkezések, utasbiztosítás) a Képviselet biztosítja.


Jelentkezési lap és a teljes felhívás letölthető itt!


További információ:
http://ec.europa.eu/magyarorszag/calls/20120210_palyazati_felhivas_np2011_hu.htm

 


2012. február 09.
Pályázat intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére
A pályázati felhívás letölthető innét


2012. február 09.
Pályázat rendkívüli szociális támogatás elnyerésére
A pályázati felhívás letölthető innét


2012. február 09.
Pályázat rendszeres szociális ösztöndíj elnyerésére
A pályázati felhívás letölthető innét


2012. február 09.
Pályázat szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére
A pályázati felhívás letölthető innét


2012. január 30.

Indonesia Darmasiswa Scholarsip Program 2012/20132012. január 05.
Tengerentúli ösztöndíj lehetőségek

Fél- vagy egyéves tandíjmentes tanulmányi lehetőségek a PTE tengerentúli partneregyetemein 2012/2013:

USA (San Diego State University, Nazareth College, SUNY Oswego, University of Montana)
Korea (Kyung Hee Egyetem, Hankuk University of Foreign Studies, Kyungpook National University)
Japán (Akita International University)

Jelentkezési határidők 2012 február és május között!

Info: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
http://www.nko.pte.hu/menu/36/22


2011. október 19.
Illyés Alapítvány pályázata külföldi tanulmányút támogatására
Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány az alapító okiratában megjelölt céljai értelmében fontosnak tartja az Illyés Gyula Kar hallgatóinak tudományos, kulturális, közéleti támogatását.

Ennek érdekében az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet a PTE IGYK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkezők külföldi tanulmányútjának támogatására.

Pályázati felhívásAdatlap2011. október 10.
Németországi ösztöndíjak

2011. november 15-ig még lehet pályázni a DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) németországi ösztöndíjaira.

A DAAD németországi ösztöndíjak széles választékát kínálja a magyar hallgatóknak és diplomásoknak a 3-4 hetes nyelvi és országismereti haladó nyári egyetemi tanfolyamtól egy mesterképzésen át a doktori képzés ösztöndíjáig.  A kiváló képzések, a személyes élettapasztalat haszna, a jobb nyelvismeret és a plusz pontok a további karrier számára, ezt kínálják a német felsőoktatási intézmények.

További információk itt: http://www.pte.hu/hirek/2440

2011. szeptember 21.
Pályázat külföldi egyetemi ösztöndíjra

A PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya meghirdette 2011/2012. tanévre vonatkozó nemzetközi ösztöndíj pályázatait. A pályázatok elérhetők innét.

Hungary-Missouri Educational Partnership, MBA  ösztöndíjak Missouri állambeli egyetemeken:
határidő: október 15.
http://www.nko.pte.hu/menu/30/22

Ösztöndíj a Hadsten Folk High School nemzetközi évfolyamának tavaszi félévére:
határidő: november 15.
http://www.nko.pte.hu/menu/32/22

2011. szeptember 19.
Erasmus tanulmányi pótpályázati felhívás

A PTE Illyés Gyula Kar pótpályázatot hirdet hallgatók számára ERASMUS-ösztöndíj elnyerésére a 2011-2012-es tanév II. félévére 3-6 hónapra szóló külföldi részképzésben való részvételre.
További részletek, valamint a pályázati felhívás letölthető ezen a linken!

2011. szeptember 19.
Erasmus pótpályázati felhívás szakmai gyakorlat folytatására

A PTE Illyés Gyula Kar Európai Unió LLP/ERASMUS programjának keretében pótpályázatot hirdet a 2011-2012-es tanévre pályázatot hirdet hallgatóknak 3-10 hónapra európai intézményekben szakmai gyakorlat folytatására.

További részletek, valamint a pályázati felhívás letölthető ezen a linken!

2011. szeptember 13.
Szakkollégiumi pályázat Tájékoztató|Jelentkezési lap|Kutatási munkaterv

2011. szeptember 12.
Pályázat rendszeres szociális támogatásra Űrlap

utoljára frissítve: 2015. október 14. 07:56:09

« vissza