PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Projektösszefoglaló

szerzõ: IGYK

E.M.I.S.E. (Programme LEONARDO 2011) - Définition et répartition des WP (07/02/2011)

 

A pályázat célja, hogy a tudástranszfer minél szélesebb körű megvalósításával a francia felnőttképző intézmény, az AROBASE az általa kidolgozott és megvalósított „A szociális gazdaság európai menedzsere" képzés tapasztalatait megossza a pályázat résztvevőivel. Az AROBASE saját képzésére alapozva kíván az együttműködő partnerekkel (amelyek francia, olasz, spanyol, magyar egyetemek és felnőttképzési intézmények: LA LIGUE ENSEIGNEMENT, JL LAVILLE, Grupo Elefanti Volanti, CGM (Consorzio Gino Matarelli), Province d'Alméria, Université d'Alméria, PTE, ÁFSZ) - képzési tapasztalataikat és a lokális gazdasági, társadalmi elemeket is hasznosítva - kidolgozni és kipróbálni egy közös, európai horizontú képzést („European Manager of the social economy" - pilot-képzési szakasz). A projekt célja a tudástranszfer intenzitásának erősítése, a képzésnek az együttműködő partnerek országaiban történő adaptációja, és amennyiben erre lehetőség nyílik, akkreditáltatása is.

A szociális gazdaság területén Magyarországon az elmúlt időszakban számos kihívás fogalmazódott meg (szociális szövetkezetek, társadalmi vállalkozások életre hívása, támogatása). Erre a választ több tudományterület képviselői keresték. A foglalkoztatás, a szociális szakma és a gazdaságtudomány egyaránt érdeklődéssel fordult a téma felé. Jól látszik ez a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar képzési területei esetében is. Oktatóink szinergikus szemlélettel közelítenek a szociális gazdaság kérdéseihez, a témában rendszeresen publikálnak - akár a jog, akár a szociálpolitika, akár a gazdaságtudomány, illetve a foglalkoztatáspolitika oldaláról közelítve.

A projekt menedzsere Dr. Nagy Janka Teodóra a kérdés jogi, szociálpolitikai oldalát vizsgálta publikációiban és az intézeti kutatások menedzsereként. Publikációi (tankönyvek, tanulmányok) a szociális jog, a foglalkoztatáspolitika és a fogyatékosügy területével foglalkoztak. Számos szociális képzésfejlesztés, alapszak, szakirányú továbbképzés kidolgozásában, fejlesztésében részt vett. Projektvezetői tapasztalatai vannak a szociális képzésfejlesztés, a helyi kapacitások megerősítése területén, a foglalkozási rehabilitációban, továbbá a gyakorlati partnerekkel történő együttműködésben, a hátrányos helyzetű kistelepülésekre vonatkozó szükségletfelmérésben. Szakértői feladatokat látott el a leghátrányosabb helyzetű kistelepülésekre vonatkozó pályázatokban is. A projektben oktatóként vesz részt dr. Maros Kitti egyetemi adjunktus, aki a gazdasági jog ismerője, oktatója.

A PTE IGYK pályázati részvételének tartalma, várható eredményei (indikátorok):

  • hozzájárulás a képzés tervezéséhez
  • a képzés kialakításában való aktív részvétel
  • a képzés gazdagítása a magyarországi gazdasági, társadalmi, jogi, szociális sajátosságok megismertetésével
  • a pilot-szakaszban egy képzési modul lebonyolítása
  • gyakornokok fogadása és küldése a képzés megismertetése céljából
  • oktatók-kutatók és vállalkozók közötti gyakorlat- és tapasztalatcsere megszervezése
  • a tapasztalatok összegyűjtése, a magyarországi jó gyakorlatok megismertetésével a projekt- és képzéstervezési munka gazdagítása.

(A projekt összefoglaló leírást készítette: Dr. Nagy Janka Teodóra projektmenedzser)

utoljára frissítve: 2012. október 27. 09:05:38

« vissza

European Manager of the social economy