PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Oklevelek szabályzata

szerzõ: IGYK


Szabályzat
a Borkultúra Szabadegyetem Szekszárd
okleveleinek odaítéléséhez


1.§ A Borkultúra Szabadegyetem (továbbiakban BSZE) alapító szervezetei - VM DASZK Csapó Dániel Szakképző Iskola, Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft., Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárdi Borászok Céhe és Pannon Borrégió Egyesület - a BSZE programját rendszeresen látogató vendégei számára kitartásukért és szakmai érdeklődésükért elismerő okleveleket – tanúsítványt és diplomát - alapít.

Tanúsítvány odaítélése


2.§ Tanúsítvány odaítélésére jogosult, aki a BSZE utolsó két tanéve során legalább 10 alkalommal regisztrálta magát név szerint a programon és részt vett rajta.

Diploma odaítélése


3.§ Diploma odaítélésére jogosult az,
a) aki tanúsítványszerzése utáni következő tanévben eléri a 15 látogatási alkalmat, tehát legalább 15 alkalommal regisztrálta magát név szerint a BSZE programjain és részt vett rajta az előző 3 tanév során, valamint vállalja és sikeresen teljesíti az elméleti és gyakorlati vizsgát.
b) aki a BSZE utolsó 3 tanéve során legalább 15 alkalommal regisztrálta magát név szerint a programokon és részt vett rajta, valamint vállalja és sikeresen teljesíti az elméleti és gyakorlati vizsgát.
4.§ A diploma megszerzésének feltétele az elméleti és gyakorlati vizsga sikeres teljesítése, amelyet a PTE IGYK bonyolít le előre megadott időpontban vizsgabizottság előtt. 
a) A vizsgafeladatokat és a vizsgabizottságot a BSZE szervezőbizottsága állítja össze. A vizsgafeladatok során a vizsgázó bizonyítja, hogy jártas a borkóstolás terén, felismeri a különbségeket a borstílusok között, tud beszélni a borokról (van szókincse hozzá), képes alapvető borfelismerésre.
b) A vizsga díjköteles. A vizsgatájékoztatóban meghatározott vizsgadíjat a vizsgaszervezőnek (PTE IGYK) kell befizetni.
c) Sikertelen vizsga esetén a vizsga újabb díjfizetés esetén megismételhető, a BSZE szervezőbizottsága által meghatározott időpontban.
d) A sikeresen vizsgázók a diplomához a BSZE-et szimbolizáló jelvényt kapnak.
5.§ A diploma az első fokozata a „bronz kulcs” diploma, ezt követi az „ezüst kulcs”, majd az „arany kulcs” diploma. Az újabb fokozatok megszerzéséhez a 3.§ és 4.§ feltételeit kell újra teljesíteni.

Jogorvoslati lehetőség


6.§ A vendégek jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a BSZE szervezőbizottságának benyújtott kérvénnyel, amennyiben az előzetesen kiküldött tájékoztató alapján úgy ítélik, hogy a BSZE által nyilvántartott listán a regisztrációjukhoz képest kevesebb alkalom van megjelölve. A tanúsítvány és diploma megszerzéséhez az élhet jogorvoslati lehetőséggel,
a) aki a BSZE által vezetett listán az utolsó két tanévben legalább 5 alkalommal név szerint szerepel, mint résztvevő,
b) kérelmezi a regisztrált alkalmak felülvizsgálatát,
c) kérvényét írásban a BSZE által megadott határidőn belül és címre megküldi,
d) kérvényén feltünteti nevét, levelezési és e-mail címét,
e) hitelt érdemlően igazolni tudja (a BSZE programon regisztrált más vendég nyilatkozatával, aki nem nevesített, de regisztrált társasággal érkezett, vagy nyugtával, vagy számlával, vagy jegyzettel stb.) a nem regisztrált alkalmakon a részvételét.
7.§ A BSZE szervezőbizottsága e-mail-ben tartja a kapcsolatot a BSZE vendégeivel, így a meghívót, a programot, a BSZE által nyilvántartott regisztrációs listát, a kérvényezés határidejét, postacímét, az átadó ünnepségeket, a vizsga feltételeit, vizsgaidőpontokat e-mailben küldi el. Az e-mail rendszer hálózati problémáiért a BSZE szervezőbizottsága nem vállal felelősséget.
8.§ A BSZE szervezőbizottsága tagjaiból választott munkabizottság
a) értékeli a beadott jogorvoslati kérvényeket,
b) dönt a kérvény elfogadásáról, elutasításáról,
c) értesíti a kérvényezőt írásban valamint e-mail-en a döntésről.

Záró rendelkezés


9.§ Az oklevelek átadására évente két alkalommal kerülhet sor, egyrészt a BSZE tanévzáró programján, másrészt a jogorvoslatok és pótlások után a tanévkezdő első őszi rendezvényen.
10.§ A szabályzat a BSZE szervezőbizottsága által történő elfogadást követően lép életbe és visszavonásig érvényes.

Szekszárd, 2011. szeptember 1.

 

 

 

utoljára frissítve: 2011. október 07. 08:55:56

« vissza

BORkultúra szabadEGYETEM