PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

A kurzusfelvétel rendje

szerzõ: IGYK

A KURZUS (TÁRGYKURZUS) FELVÉTEL RENDJE

/Kivonatok a PTE TVSZ-ből/

41. § (1) A hallgató csak olyan tantervi egységhez kapcsolódó kurzust vehet fel, amelynek előfeltételeit teljesítette, illetve a tantervben előírt módon egyidejűleg felvette.

(2) A hallgató haladhat az ajánlott tanterv alapján, de egyéni tanrendet is kidolgozhat. Az egyéni tanrendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére biztosított ajánlott tantervben meghatározott tárgyfelvételi rendtől.

(3) A hallgató a tanulmányai során az adott szakra előírt összes kredit mennyiségét 10%-kal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel külön térítés nélkül, ezt meghaladóan a hallgató térítési díjat köteles fizetni a térítési és juttatási szabályzatában foglaltak szerint.

42. § (1) Kurzusfelvételre a rendes kurzusfelvételi időszak keretében kerülhet sor, amikor a hallgató véglegesíti az általa elvégzendő kurzusok listáját. A rendes kurzusfelvételi időszakban adott kurzus felvételekor előnyben lehet részesíteni az ajánlott tanterv szerint haladó hallgatókat.

...

(3) Ha egy felvett kurzus kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, egy későbbi félévben ugyanazt a kurzust jelen szabályzatban meghatározott keretek között újra felveheti, azzal, hogy adott kurzust a hallgató a képzése során legfeljebb három alkalommal veheti fel.

(4) Az adott félévben felvett kurzust a hallgató a kurzusfelvételi időszakban az ETR rendszeren keresztül adhatja le. A kurzusfelvételi időszakot követően a kurzus leadását a TB csak indokolt esetben, legfeljebb a vizsgaidőszak kezdetéig benyújtott hallgatói kérelemre engedélyezheti, és csak abban az esetben, ha a hallgató tanulmányi teljesítménye a félév során még nem lett értékelve. Amennyiben a hallgató az adott félévben a kurzust már harmadik alkalommal vette fel, a második felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kérelmére lehetőséget kell biztosítani a felszólításban meghatározott kurzus leadására, kivéve, ha a hallgató tanulmányi teljesítményét a félév során már értékelték.

43. § (1) Az elektronikus kurzusfelvétel során az egyes tantervekbe beépített előfeltételek ellenőrzését az ETR automatikusan elvégzi, továbbá a jelentkezések során a tanulmányi rendszer adatbázisában egyértelműen rögzítésre kerül, hogy a hallgató az adott kurzust melyik modulban, melyik tantervi egység teljesítése céljából vette fel.

(2) A hallgató a tantervi előrehaladásához szükséges kurzusfelvételkor a megfelelő kurzuskód kiválasztásával jelzi, hogy a tanterv mely részét kívánja a kurzussal teljesíteni, figyelemmel arra, hogy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit.

...

(4) A hallgató legkésőbb a kurzusfelvételi időszak végéig köteles önállóan rögzíteni az ETR-ben a kurzusokra való jelentkezést.

...

(6) A kurzusfelvételi időszak lezárását követően a hallgató köteles az ETR-ben nyilvántartott kurzusainak listáját leellenőrizni és a rögzített állapotot tudomásul venni. Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is szerepel a listán, amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a kurzusfelvétel lezárását követő 8. napon belül panasszal élhet a tanulmányi osztályon, a határidő elmulasztása jogvesztő. A panaszt a tanulmányi osztály ügyintézői kivizsgálják, és amennyiben a hallgató panasza megalapozott, a tanulmányi osztályvezető vagy a tanulmányi osztályvezető engedélyével a tanulmányi osztály erre jogosult ügyintézője az ETR adatbázisában elvégzi a szükséges kiegészítést, törlést vagy javítást. A jogorvoslatra nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hallgató az ETR-ből kurzusfelvételi értesítő és eredménylapot nyomtathat. A kurzusfelvételi értesítő és eredménylap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a szóbeli vizsgára magával vinni és azt a teljesítés igazolására használni.

44. § (1) Egy kurzust, meghirdetését követően csak abban az esetben lehet törölni, ha a kurzusra (az összes kurzuskódon) jelentkezők összlétszáma nem éri el a kurzusra meghatározott minimális létszámot, vagy amennyiben a tantervi egységért felelős szervezeti egység oktató hiányában nem tudja indítani a kurzust.

(2) Kötelező tantárgyhoz kapcsolódó kurzust a meghirdetést követően nem lehet törölni.

(3) A kurzus elmaradásáról, továbbá a törölt kurzus helyett felajánlott kurzusról a szakfelelős értesíti a tanulmányi osztályt és a hallgatót.

utoljára frissítve: 2013. február 04. 10:12:57

« vissza