PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Gyakran feltett kérdések

szerzõ: IGYK

Erasmus intenzív programok

Ki pályázhat?

Erasmus University Charter-rel rendelkező államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak. A projektben részt vevő hallgatók a háromciklusos képzési rendszer (alapképzés, mesterképzés vagy doktori képzés) egyikében folytatják tanulmányaikat, míg az oktatók a pályázatot benyújtó intézmény alkalmazottai. 

Milyen projektekkel nem lehet pályázni az intenzív programra?

  • Kutatói tevékenységgel vagy konferenciával.
  • Olyan projekttel, ami nem speciális tématerület kidolgozásáról szól, mivel az intenzív programnak valami újat, innovatívat kell biztosítania a programban részt vevő oktatóknak és hallgatóknak.
  • Olyan projekttel, amelyet egy másik Nemzeti Irodához is benyújtottak.
  • Olyan projekttel, amelynem témája és/vagy partnerösszetétele egy korábbi IP-vel megegyezik.


Kötelező ECTS krediteket adni a hallgatóknak?

Nem kötelező, de határozottan javasolt. 

Milyen költségeket fedez a támogatás? 

Szervezési költség: átalánytámogatás formájában, amely minden szervezéssel kapcsolatos költségre (bővebben lásd. pályázati űrlap kitöltési útmutató) fordítható. 
Szállás- és megélhetési költség: átalánytámogatás formájában, amely a résztvevők (hallgatók és oktatók) számának és az IP helyszínéül szolgáló országban alkalmazandó megélhetési ráták alapján kerül meghatározásra (lásd. a pályázati űrlapon). 
Utazási költség: a reális költségek alapján.

Figyelem! Nem számolhatóak el a koordinátor felsőoktatási intézmény tanárainak és hallgatóinak utazási és megélhetési költségei, ha az intenzív programot a koordinátor felsőoktatási intézmény székhelyén rendezik meg. Nem számolhatóak el a partner felsőoktatási intézmények tanárainak és hallgatóinak utazási és megélhetési költségei, ha az intenzív programot a partner felsőoktatási intézmény székhelyén rendezik meg. A helyszínen lévők költségei a szervezési költségből számolhatók el.

A támogatás hozzájárulás a projekt költségeihez. A projekt költségvetésétől függően egyéb pénzügyi forrás bevonása is szükséges lehet.

Hány hallgató és oktató támogatható?

Maximum 20 oktató és maximum 60 hallgató költségei számolhatóak el. Minden esetben figyelembe kell venni a fenti kitételt. 

Történhet átcsoportosítás a támogatási szerződésben foglalt költségvetési fejezetek között?

A szervezési költség esetében nem, de az utazási és a megélhetési költségek között igen, ez azonban nem haladhatja meg a legalacsonyabb összeg 10%-át. A Nemzeti Irodát erről írásban kell tájékoztatni. 

Részt vehet-e partnerként felsőoktatási intézményen kívül más szervezet (pl.: egyesület, vállalkozás) a programban? 

Mivel ezek a szervezetek nem rendelkeznek EUC-ral és nincsenek hallgatóik, akik részt vehetnének a programban, így ők mint külső szakértők és nem mint partnerek vehetnek részt a programban. Az ő részvételük kapcsán felmerült költségek az intézmény szervezési költségéből fedezhetőek (IP alaptámogatás). 

A jogosult országokon kívüli (pl. orosz) hallgatók vagy oktatók részt vehetnek egy intenzív programban?

Orosz intézmény nem lehet partner az IP pályázatban, mivel a részvétel feltétele, hogy a partnerek Erasmus University Charter-rel rendelkezzenek, így hallgatók és oktatók sem vehetnek részt a kurzuson. Sajátos eset, ha az IP szervezők úgy gondolják, hogy egy pl. orosz, amerikai, japán professzor fontos szerepet tölthet be az IP oktatási programjában, ebben az esetben külső szakértőként meghívhatják és a szervezési költségből fedezhetők az ilyen kiadások. 

Részt vehet-e fogyatékossággal élő hallgató vagy oktató a programban?

Igen. A pályázatban jelezni kell, hogy fogyatékossággal élő hallgatót vagy oktatót terveznek-e majd fogadni, majd a rendelkezésre álló forrás függvényében dönt a közalapítvány a támogatásról. 

A szervezési költség részét képezheti egy kulturális program is?

Igen. 

Mi számít egy hétnek?

7 nap számít egy hétnek. Figyeljenek arra, hogy az IP-nek legalább 10, munkával töltött napig kell tartania (6-8 óra naponta), amelyet csak a hétvége szakíthat meg. Csak a munkával töltött napok számíthatóak a minimum 10 nap közé, amely az IP egyik alapkövetelménye. 

Lehetséges, hogy egy intenzív programnak több helyszíne legyen?

Ez elvileg lehetséges, jóllehet jelentős többlet adminisztrációval jár és érvényesnek kell tekinteni az IP program időbeli folyamatosságára vonatkozó szigorú szabályozást. Mindenképpen alapos indoklás szükséges, mert ha a pályázatot értékelő külső szakértők akadémiai turizmusnak ítélik meg a terveket, akkor elutasítják. 

A koordinátor országtól eltérő helyen kerül sor az IP-re, hogyan alakulnak a megélhetési és szállás költségek?

Általában az intenzív programot a koordinátor országban szervezik. Rendhagyó esetben más országban is sor kerülhet a szervezésre. Ebben az esetben a szervezési költség az IP koordinátorának országa szerint kerül meghatározásra. A megélhetési költség az IP helyszínéül szolgáló ország rátája szerint adható. 

Az intézménynek igazolnia kell az adminisztrációval felmerült költségeket?

Igen, de nem részletesen. Egyedül azt kell igazolniuk (a részt vevő hallgatók és oktatók aláírásával igazolt névsorral illetve a projekttermékekkel, ha voltak ilyenek), hogy az intenzív programot megvalósították. 

Az utazási és megélhetési költség a partner intézmény hallgatóinak és oktatóinak egyazon országba ugyanannyi, mint a koordinátoré? 

Igen, figyelembevételével annak, hogy nem számolhatóak el a koordinátor felsőoktatási intézmény tanárainak és hallgatóinak utazási és megélhetési költségei, ha az intenzív programot a koordinátor felsőoktatási intézmény székhelyén rendezik meg. Nem számolhatóak el a partner felsőoktatási intézmények tanárainak és hallgatóinak utazási és megélhetési költségei, ha az intenzív programot a partner felsőoktatási intézmény székhelyén rendezik meg. A helyszínen lévők költségei a szervezési költségből számolhatók el. 

Hol számolható el az intézmény saját hallgatóinak költsége? 

Saját hallgató részvételi költségét a szervezési költség foglalja magában. 

Kell kétoldalú megállapodást kötni az IP-khez? 

A pályázati folyamat egyszerűsége érdekében nem kötelező kétoldalú vagy konzorciumi megállapodást kötni a partnerek között, azonban az intézmények saját belátásuk szerint köthetnek ilyet. 

Milyen változásokról kell feltétlenül írásban értesíteni a Nemzeti Irodát?

Értesítés a hivatalos képviselő személyének változásáról 
A kapcsolattartó adatainak változása (pl.: a kedvezményezett címének változása, telefonszám / fax / e-mail cím változása, Erasmus koordinátor személyének változása) 
Költségvetési fejezetek közötti átcsoportosítás 
Helyszín és időpont változása 

Milyen változások kapcsán kell módosítani a támogatási szerződést a pályázó és a Nemzeti Iroda között?

A koordináló intézmény feladatát országon belül egy másik intézmény veszi át (lásd. következő kérdés) 
A koordináló intézményen belül változik a projektkoordinátor személye 
Partnerek változása - új partner csatlakozása vagy kimaradása a projektből 
Munkatervben történő változás 
Banki adatok megváltozása 

Változtatható a koordinátor intézmény a támogatási időszak alatt?

Általános szabály, hogy nem lehet változtatni a koordináló intézményen. Az egyetlen elfogadható indok, ha az új koordinátor intézmény ugyanabban az országban található, mint az eredeti. Ebben az esetben kérvényt kell benyújtani a Nemzeti Irodához, és ha azt jóváhagyják, akkor a szerződésmódosítást mindkét félnek alá kell írnia. 

Változtatható a támogatási időszakon belül a koordinátor személye?

A kedvezményezettnek szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtania az intézményi koordinátor személyének cseréjéről. Amennyiben a Nemzeti Iroda jóváhagyta a kérelmet, a szerződésmódosítást mindkét félnek alá kell írnia. 

Meg lehet változtatni a beadott pályázati űrlaphoz képest a helyszínt és időpontot?

Általános szabály, hogy az IP projekt a pályázati űrlapon megadott helyszínen és időpontban kerül megrendezésre. Ha mégis változik a helyszín és/vagy az időpont, akkor arról előzetesen tájékoztatni kell a nemzeti irodát és a változást megfelelően igazolniuk kell a záró beszámolóban. Az új munkatervnek követnie kell a változásokat. 

Meg lehet változtatni a támogatás időszakát?

Nem. 

Változtatható a partnerség a támogatási időszak alatt?

A projektet a pályázati űrlapon szereplő partnerekkel hagyták jóvá. Módosításához írásos kérvényt kell benyújtaniuk. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az új munkatervnek is követnie kell a változásokat! Kérvényük elfogadása után a szerződésmódosítást mindkét félnek alá kell írnia. A partnercsere nem eredményezi a támogatás összegének növelését. A kilépő partner intézmény tevékenységével kapcsolatos költségek elszámolhatóak, de csakis az intézmény távozása előtti tevékenységre vonatkozóan. 

A hallgatók nemzetiségi összetétele változhat az eredetihez képest?

Igen, változhat. A záróbeszámolóban fel kell tüntetni a végleges összetételt. Mindenképpen figyelni kell az alapvető követelményekre, legfőképpen arra, hogy minimum 10, nem az IP helyszínéül szolgáló ország hallgatójának kell részt vennie a programban. 

Meg lehet változtatni a munkatervet?

A kedvezményezettnek írásban kérvényeznie kell, ha a munkaterven változtatni szeretne. A kérvényben hangsúlyozni kell az eredeti és az új munkaterv közti különbséget. Elfogadás esetén szerződésmódosításra kerül sor. 

Megváltoztathatók a banki adatok?

Ha változnak a kedvezményezett banki adatai, írásos értesítést kell küldeni. 

Lehet fedezni egy EU-n kívüli országba vagy országból való utazási költséget, ha az oktató vagy a hallgató egy az LLP programban részt vevő országból van? 

A felmerült utazási költségek finanszírozása az Erasmus programban részt vevő országokon kívül akkor lehetséges, ha azt előzetesen írásban engedélyezte a Nemzeti Iroda. 

Már volt egyszer intenzív programunk, hogyan kell megújítani?

Ha egy új IP pályázatot a független értékelők jóváhagyásra javasoltak, akkor a következő évben abban az esetben lehetséges a program folytatása (max. 3 éven át), ha minden szerződéses és pályázati kötelezettségnek eleget tett a pályázó. A megújítási pályázatokat a független értékelők szakmailag is értékelik, nem folytatódnak automatikusan, azonban a megújítási projektek egyszerűsített elbírálás alá esnek. 

Mennyire szabadon választhatják meg az intézmények a megújítási pályázatok éves témáját?

A megújítási pályázat lényege, hogy egy már elfogadott projektet visznek tovább. Ha új témával szeretnének foglalkozni, úgy nem megújítási, hanem új pályázatot kell benyújtaniuk. 

Megváltoztatható a megújítási pályázat projektjének címe?

Az IP-nek végig ugyanazon a címen kellene szerepelnie a megújítási pályázaton. Azonban ha maga a program és annak összetétele, felépítése nem változott, és ez a pályázati űrlapból egyértelműen kitűnik, mindenképpen megújítási pályázatnak fog számítani, akkor is, ha a címén kicsit módosítanak. A módosítást azonban meg kell indokolni a megújítási pályázatban. 

A megújítási pályázatnál lehet változtatni a partner intézmények számát?

Általános szabály, hogy ugyanazokkal kell továbbra is együttműködni. Azonban ha kellőképpen megalapozott, akkor lehetséges változtatni a két pályázat beadása között a partnereken. Ezt szintén meg kell indokolni. 

Meg lehet változtatni az IP időtartamát?

Ha a program és annak felépítése többé-kevésbé ugyanaz, úgy a projekt időtartamát is változtatni lehet évről évre. Ezt szintén meg kell indokolnia a megújítási pályázatban. 

Lehetséges-e, hogy a megújítási pályázat egy év kihagyásával folytatódik?

Nem lehet az IP folyamatosságát megszakítani a megújítási pályázatot esetében. 

Előfordulhat, hogy egy megújítási pályázatot visszautasítanak?

Ha a beérkezett megújítási pályázat nem felel meg a formai kritériumoknak, vagy a projekt témája nem tisztázott és a minősége sem megfelelő, úgy elutasítható. 

Lehetséges, hogy az új IP pályázathoz egy már létező, integrált tanulmányi programot választunk, ami már a meglévő tanterv részét (műhelymunka, előadás) képezi? 

Nem. Az Intenzív program lényege és egyik alapvető követelménye, hogy valami új, innovatív tanulási környezetet biztosít a programban részt vevő oktatóknak és hallgatóknak. 

Mi történik, ha megújítjuk a pályázatot és változik a projekt koordinátora?

Az általános szabály az, hogy nem változik az IP koordinátora, jóllehet lehetséges a váltás, ha a pályázó pályázatában ezt kellőképpen megindokolja. Ha évente változik a koordinátor, a pályázatban egyértelművé kell tenni, hogy tartalmában és programjában ugyanarról az intenzív programról van szó és csak egy Nemzeti Irodához nyújtották be támogatást igényelve. Ha változik a koordináló intézmény, akkor lehetőség szerint figyelni kell arra, hogy az új intézmény ugyanazon országból legyen, mint az eredeti koordinátor intézmény. Ha erre nincs mód, akkor az új koordinátor intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani a megújítási pályázatot. 

Mi történik, ha megújítjuk a pályázatot, de más helyen szeretnénk megszervezni? 

Ha egy jóváhagyott intenzív programot az első évben X országban szerveznek, akkor lehetséges, hogy a második évben Y, majd a harmadik évben Z országban szervezzék. A pályázatban azonban egyértelművé kell tenni, hogy tartalmában és programjában ugyanarról az Intenzív Programról van szó.

utoljára frissítve: 2014. február 28. 13:11:22

« vissza