PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

szerzõ: IGYK

Dr. Kurucz Rózsa CSc

főiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusa
Pedagógusképző Intézet

Iroda: A épület, 202. iroda
Telefon: 74/528-300/1206
Email: kurucz@igyk.pte.hu

 

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Kurucz Rózsa  CSc

Beosztás, elérhetőség

dékán-helyettes, intézetigazgató, főiskolai tanár

Tel: 74/328-300/1206;   + 36 30 5202822  kurucz@igyk.pte.hu

Végzettség(ek)

1996   MTA, Budapest, neveléstudomány kandidátusa  (CSc)

1990   Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Budapest,

egyetemi doktor (dr. univ.) neveléstudomány

1979   ELTE BTK, Budapest, pedagógia szakos  előadó

1976   BGGYTF, Budapest, pszichopedagógia szakos tanár

Szakképzettség(ek)

pedagógia szakos előadó

pszichopedagógia szakos tanár

Nyelvtudás

Német - középfok: állami nyelvvizsga

Orosz - alapfok: állami nyelvvizsga

 

Munkahelyek

2011- PTE IGYFK  dékán-helyettes, intézetigazgató,

főiskolai tanár

2010. július- PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet, Szekszárd,

főigazgató-helyettes, intézetigazgató, főiskolai tanár

2009. június - PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet, Szekszárd,

intézetigazgató, főiskolai tanár

2002-2009- PTE  IGYFK  Pedagógusképző Intézet, Szekszárd,

főiskolai tanár, intézetigazgató, Pedagógiai és Pszichológiai

Tanszék, tanszékvezető

1999-2002 -PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, Pedagógiai

és Pszichológiai Tanszék, tanszékvezető,  főiskolai. tanár

1998-2001 ELTE TFK,  Budapest, meghívott előadó

1998-1999 Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd,

főiskolai tanár

1995-1998 Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd,

főigazgató-helyettes, főiskolai tanár

1992-1995 Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd,

főiskolai docens

1990-1992 Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd,

főiskolai adjunktus

1985-1990 Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett

Tagozata, Szekszárd, főiskolai adjunktus

1976-1985 Garay János Gimnázium Szekszárd,    tanár

1974-1976 Petőfi Sándor Általános Iskola, Budapest,  tanár

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

 

1996. MTA, Bp.,  neveléstudomány kandidátusa  (CSc)

 

Szakterület, kutatási terület

Neveléstudomány

Kutatási területek:

Neveléstörténet

 • 19-20. századi magyar neveléstörténet
 • 19. századi nagy magyar iskolateremtő pedagógusok
 • A magyar pedagógusképzés fejlődéstörténete európai kitekintéssel
 • Tolna megyei pedagógiai örökség

Európai reformpedagógiák-integratív modellek

Montessori pedagógia

 • Montessori-pedagógia fejlődéstörténete-európai kontextusban

Kisebbség (német nemzetiség) kutatás

 • Magyarországi német nemzetiségi-oktatástörténete
 • Családtörténeti kutatások

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2009-   MTA Köztestület tagja

2008-   MTA  PAB  II. sz.   Filozófia, Történettudomány- és

Néprajztudományok Szakbizottság tagja

2006-   MTA PAB  Neveléstörténeti Munkabizottság tagja

2002-  Tolna Megyei Tudományos Egyesület tagja

1997-  MTA PAB Pedagógiai Munkabizottság tagja

1996-2001-ELTE Reformpedagógiai Kutatócsoport tagja

1991-  MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság

tagja

1989-  ISCHE-ECE Nemzetközi Neveléstörténeti Munkacsoport

tagja

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

1980-1998 - Magyar Pedagógiai Társaság Tolna Megyei

tagozatának tagja;

1991-  OTDT Pedagógia, Pszichológia, Közművelődési  és

Könyvtártudományi Szekció Országos Szakmai Bizottsága

tagja;

1991-1998- Magyar Pedagógiai Társaság Tolna Megyei  tagozatának titkára;

1991-  MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság tagja;

1992-  PTE IGYFK Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja;

1994-1998  MPT Országos Választmányi tagja;

1995-1998  IPF Gyakorlati Képzési Bizottság elnöke;

1996- PTE    IGYFK Kari Tanács tagja;

1996-2001  ELTE Reformpedagógiai Kutatócsoport tagja;

1996-1997-  XXIII. OTDK Pedagógia, Pszichológia; Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójának ügyvezető elnöke;

1999-2001 Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete;

2000-    PTE Egyetemi Közoktatási Bizottság elnöke;

2002-    PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet Intézeti Tanácsának elnöke;

2004-2006 Országos Programfejlesztő Bizottság tagja;

2007-2010 Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) tagja;

2010-    PTE Oktatási és Kreditbizottság tagja;

2010-    PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolában témavezető;

 

1987. Németország, Rochlitz

1988. ISCHE- Konferencia Finnország, Joensuu

1990. Németország, München, Montessori Akadémia

1991. ISCHE  Konferencia Csehország, Prága

1992. ISCHE Konferencia Spanyolország, Barcelona

1994. Ausztria, Bécs, Montessori iskola

1998. Németország, Tübingen, Stuttgart

2003.  Szlovákia,  Nyitrai Egyetem

2008. Lengyelország, Nowy Sancz (Egyetem)

2008. Németország, (München, Montessori Akadémia)

2011. Németország, Lipcsei Egyetem

2011. Ausztria, Bécs, Pedagógiai Főiskola

 

Ösztöndíjak, pályázatok

-1995-1998 - OTKA - Montessori-képzés anyagának kidolgozása,

Montessori-tanulmányok  (ELTE PPK)

- 1998-  PHARE -ETK projekt. Európai reformpedagógiák - integrációs modellek c. tantárgy kidolgozása, bevezetése.

- 2001- PHARE- projekt. Szakvizsga szakirányú továbbképzési szak anyagának  kidolgozása.

- 2005-HEFOP 3.3.1. pályázat. A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése. Műhelymunkákban való részvétel.

 • Szakirányú képzés alapképzési gyökereinek feltárása és a kapcsolódások kidolgozása.
 • A Neveléstudomány MA-n belül a kora gyermekkor pedagógiája szakirány kidolgozása, bevezetése  (2008 -)

- 2007- Kis létszámú szakok indítása és fenntartása: német nemzetiségi pályázat (óvodapedagógus BA szak, tanító BA szak)

- 2008- 2011 Kis létszámú szakok indítása és fenntartása: német nemzetiségi tanító szakirányra vonatkozó pályázat megírása és a három éves projekt megvalósítása.

- 2010 -TÁMOP-4.1.2-08/1B-2009-0003 projekt I. munkacso-portján belül;

 • 2. sz. témacsoport vezetése
 • 7. sz.  témacsoportban  közreműködés.

- 2010-  A Biztos Kezdet programhoz és a Gyermekesély projekthez kapcsolódva - a „Biztos Kezdet felsőoktatási programcsomag" előkészítése.  Műhelymunkában  részvétel.

- 2010-2011 TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0038 „Iskolai tehetség gondozás" projekten belül a „Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban (játékkal, anyanyelvi, vagy vizuális kompetenciák fejlesztésével) c. 30 órás pedagógus továbbképzés anyagának kidolgozása, akkreditálása és megvalósítása.

- 2011- Erasmus ösztöndíj- Oktatás a Lipcsei   Egyetemen

- 2011-2012 Kis létszámú szakok indítása és fenntartása: Német nemzetiségi tanító szakirányra vonatkozó pályázat megvalósítása.

Tudományos szakmai elismerések, díjak

1981. Miniszteri dicséret

1987. Kiváló munkáért

1995. Bezerédj-díj

1997. Eötvös Emlékérem

1999. Fáy díj

1999. Mestertanár Aranyérem

2001. Rektori dicséret

2001. Tudással Magyarországért Jubileumi Emlékplakett

2003.  Az év kiemelkedő szellemi alkotása díj

2005.  Illyés plakett  I.  fokozat

2010.  Brunszvik emlékplakett

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Oktatott tantárgyak (BA, MA, FSZ, TK):

neveléstörténet, európai reformpedagógiák-integrációs modellek,

differenciálás és alternativitás, differenciálás és kooperatív tanulás

Montessori  pedagógia (ELTE-TFK, PTE IGYFK), alternatív pedagógiák, bevezetés a pedagógiába, óvodapedagógia, családpedagógia, gyógypedagógia alapjai, integrált-inkluzív nevelés, pszichopedagógia, sajátos nevelési igényű gyerekek,

pedagógiai kutatásmódszertan, kulturális és művelődéstörténeti alapismeretek, intézményes nevelés a 3-12 éves korban (MA), fegyelem, önfegyelem, magatartászavarok (MA), konfliktuskezelés gyermekcsoportban (MA), tehetség-tehetséggondozás (TK), nemzeti-és etnikai kisebbségek a közoktatásban (TK)

Doktori iskola (PhD)

2009- PTE BTK Iskola és társadalom Doktori Iskola:

Témavezetés PhD hallgatóknak

 

A felsőoktatásban eltöltött idő: 27 év

Vezetői gyakorlat: 17 év

 

Kutató-fejlesztő-szakmai tevékenység:

- Záróvizsga elnöki feladatok ellátása társintézményekben

folyamatosan (Baja, Sopron, Kecskemét stb.)

- Szakértői feladatok: főiskolai tanári pályázatok véleményezése.

- 1989- Tehetséggondozás. 32 hallgató OTDK dolgozatának

témavezetése

- 1991-től az OTDK Országos Szakmai Bizottságának tagjaként

zsűri elnöki feladatok ellátása, dolgozatok lektorálása

- 1991-1997  PTE IGYFK-n OTDT elnök

- 1997-1998 Országos OTDK Konferencia szervezése

Szekszárdon

- 1995- Vezetői feladatok ellátása: főigazgató-helyettes (1995-- --- - 1998), tanszékvezető (1999-2009), intézetigazgató (2002-  )

dékán-helyettes (2010-   )

- 1996-1998 szakfelelős: óvodapedagógus szak (főiskolai)

- 1999- 2008   szakfelelős: tanító szak (főiskolai)

- 2006-   szakfelelős tanító BA szak

- 2008- szakirány felelős:neveléstudomány MA, kora gyermekkor

pedagógiája szakirány

- 2000-2009 szakfelelős: pedagógus szakvizsga (fejlesztő-

pedagógia óvodapedagógusoknak, differenciáló-pedagógia

tanítóknak modullal)

- Pedagógus szakvizsgák továbbképzési programjainak

kidolgozása

- Alapképzési szakok akkreditációs anyagának összeállítása

- Pályázatok összeállítása, nyertes projektek megvalósítása

- Nemzetközi, országos, kari konferenciák szervezése

- Új projektek, programok, tantárgyak anyagának összeállítása

- Szakindítási kérelmek kidolgozása (óvodapedagógus szak, tanító

BA, ifjúságsegítő FSZ, neveléstudomány MA, kora gyermekkor

pedagógiája szakirány )

- Tudományos munkák, tudományos pályázatok lektorálása

OKJ-s képzések anyagának kidolgozása, tanfolyamvezetés

(pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens,

szakoktató)

- Pedagógia MA szakos hallgatók tanítási gyakorlatának

mentorálása.

- Több mint 300 hallgató szakdolgozatának, disszertációjának

témavezetése és több mint 200 hallgató szakdolgozatának

opponálása.

- 2011- Nevelés-és művelődéstörténeti kutatások eredménye

(PAB, VEAB, IGYFK), konferencia szervezése

- 2010-2011 Pedagógusképző Intézeti Kötetek I. II. (magyar és

idegen nyelvű kiadványok) szerkesztése

- 2010-2011 IGYFK Tanrend, 2010,

IGYK Tanrend,  2011 szerkesztése

- 2011. Gyökerek és hajtások I. Könyvbemutató szervezése

- 2011. Tanulmányút szervezése - Bécs, Ausztria, Pädagogischen

Hochschule

-2011 Pedagógusképző Intézeti Képes Eseménynapló összeállítása

- 2010-2011 Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban c.

pedagógus továbbképzés programjának  kidolgozása, a

tanfolyam vezetése.

- 2005-2011. A Pedagógusképző Intézeti Tudományos és

Művészeti Napok I., II., III., IV., V., VI., VII. rendezvény-

sorozatának, tudományos konferenciáinak  szervezése

- 2007. Pedagógusképzés a 19-20. században. c. Nemzetközi

Neveléstörténeti Konferencia szervezése

- 2007. 30 éves az Illyés Gyula Főiskolai Kar c. jubileumi

ünnepségsorozat  rendezvényeinek szervezése.

- 2004 Bezerédj Emléknap szervezése

Kezdeményezője a tehetséges hallgatók számára létesítendő

Bezerédj Amália Emlékérem kitüntetés megalapításának.

-  2003. Tanulmányút szervezése- Nyitra, Konstantin Egyetem

-  2001. A hátrányos helyzetű, roma fiatalok felzárkóztatását

szolgáló Phare-pályázat szakvizsga projektjének megírása

- 2002.  Pedagógusok és pszichológusok együttműködése

Regionális Konferencia szervezése

- 2001-2003. Neveléstörténeti tanszéki kutatás irányítása

- 2001 Pedagógus életutak a 20. században. Regionális

Konferencia szervezése

- 1999  Mozgás-Élet.  Országos Konferencia szervezése

- 1997 A Jénaplan szerepe az európai iskolaügy megújításában.

Nemzetközi Konferencia szervezése

- 1996  A magyar iskolai reformtörekvések múltja és jelene.

Nemzetközi Konferencia szervezése

Válogatott publikációk jegyzéke:

- 2011. Kurucz Rózsa:  Das  Erbe der deutschen und ungarischen Körpererziehung. A német és a magyar testi nevelés öröksége.  (német) Acta Szekszardiensium XIII. Institut of Education. 3. szerk.: Kurucz Rózsa) PTE IGYK,  Szekszárd, 37-50. p.

- 2010.  Dr. Kurucz Rózsa - dr. Klein Ágnes - dr. Józan-Jilling Mihály - Krémer György: Gyökerek és hajtások I. Német nemzetiség Tolna megyében. Wurzeln und triebe I. Die Deutsche Minderheit im Komitat Tolnau. (magyar-német) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, (szerk.: dr. Kurucz Rózsa), Szekszárd, 152. p.

- 2010. Dr. Kurucz Rózsa: Von der Kindergärnerausbildung zur deutschen Nationalitätenkindergärtnerinnenausbildung. Az óvóképzéstől a német nemzetiségi óvodapedagógus-képzésig. (német-magyar) In.: Jahrbuch ▪25 Nationalitätenkindergärtner- Innenausbildung in Seksard 1985-2010.  Jubileumi évkönyv•▪25 Német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Szekszárdon 1985-2010, (szerk.: dr. Kurucz Rózsa-dr. Klein Ágnes-dr. Bús Imre) Szekszárd,   9-38.p.

- 2010. Kurucz Rózsa: Büntetőintézetek és korrekciós házak Európában  egy tanulmányút  tükrében (1836) In.: Pécsi Tudo-mányegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar. Tudományos Közlemé-nyek.  XI-XII. Pedagógusképző Intézet. (szerk. Kurucz Rózsa) Szekszárd, 179-194 p.

- 2010. Kurucz Rózsa: A Montessori-pedagógia aktualitása. in.: Párbeszéd  2009 - Minden gyermek különleges. „Dialog-Jedes Kind ist Anders" Pécs, 2010. 28-44 p.

2009. Kurucz Rózsa: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának fejlődéstörténete (1977-2009) In.: A felsőfokú tanító- és óvóképző első 50 éve. (szerk.: Fusz György és a kötetben szereplő karok főigazgatói és dékánjai), Szekszárd, 173-189.p.

- 2009. Kurucz Rózsa: A pedagógusképzés jelenléte és európai tradíciói Tolna megyében = Új Dunatáj, XIV. évf. 2-3. szám, 2009. október (főszerkesztő: N. Horváth Béla), Szekszárd, 2009. 80-102. p.

- 2007.Kurucz Rózsa: Viták a Montessori-pedagógiáról (1910-1956) = Neveléstörténet, 4. évfolyam, 3-4. szám, (Főszerkesztő: Tölgyesi József), Székesfehérvár, 2007, 5-20. p.

- 2007.Dr. Kurucz Rózsa: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának múltja és jelene (1977-2007) (társszerzővel) In.: Jubileumi Évkönyv •30 1977-2007. (szerk.: Dr. Kurucz Rózsa), Szekszárd, 2007, 19-39 p.

- 2004. Kurucz Rózsa: A tehetséges, európai műveltségű Bezerédj Amália (1804-1837) öröksége=Neveléstörténet, I. évfolyam, 3-4. szám 3. (Főszerkesztő: Tölgyesi József), Székesfehérvár, 34-49. p

- 2002. Kurucz Rózsa: .Az első magyar óvóképző (1837-1843). Babits Kiadó, (szerk.: Kurucz Rózsa), Szekszárd,  274 p.

- 2001. Kurucz Rózsa: Bezerédj István (1796-1856). Babits Kiadó, Szekszárd, 120 p.

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

 

utoljára frissítve: 2012. március 19. 09:05:13

« vissza