PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Varga István

szerzõ: IGYK

Varga István

főiskolai adjunktus
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet

Iroda: A épület, 220. iroda
Telefon: 74/528-300/1220
Email: vargai@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Varga István

Beosztás, elérhetőség

Egyetemi tanársegéd

7100, Szekszárd, Rákóczi u. 01.

Tel: 20/914-5602,

E-mail: vargai@igyk.pte.hu

Végzettségek

2007                Doktori Abszolutórium
2004 -2007     Szociálpolitika Doktori Program (PhD)

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori
Iskola, Budapest
1995-1999      Szociálpolitikus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai,                             Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ,
Budapest

1991-1995      Általános Szociális Munkás (Ifjúságvédelem                                   Specializáció) Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola,                              Szekszárd

Szakképzettségek

2002                Közigazgatási szakvizsga

1998                Közigazgatási alapvizsga

Nyelvtudás

Angol nyelvből Állami alapfokú „C" típusú nyelvvizsga (2004).
Cigány (lovári) nyelvből Állami középfokú „C" típusú nyelvvizsga (2001).

Munkahelyek

2003-   Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar            főiskolai oktató
1997-2003      Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala                        hivatásos pártfogó

1995-1997      Szekszárd Város Családsegítő Központ                               családgondozó

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

Doktori Abszolutórium (szociálpolitika)

Szakterület, kutatási terület

-   A törvénytelen gyermekek, házasságon kívül született gyermekek helyzete Magyarországon.

-   Fiatalkori bűnözés Magyarországon.

- Adminisztráció és minőségbiztosítás a szociális szektorban Magyarországon.

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

--

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Szerkesztőségi tagság:


Szociális Képzés Módszertani Hírlevél (e-mail alapú hírlevél, célja hozzájárulni a hazai szociális képzések módszertanának fejlődéséhez, 2008-09)


HÁLÓ (Szociális Szakmai Szövetség Hírlevele, majd 2006. novembertől a Szociális Munka Szakmai Közéleti Lapja) szerkesztőségi tag 2005. július 01-től


Szerkesztés:

Varga István: HÁLÓ Repertórium 2011 (HÁLÓ 2012 november-december)


Varga István: HÁLÓ repertórium: 2010. (HÁLÓ 2011. március)


Varga István: HÁLÓ repertórium: 2009. (HÁLÓ 2010. április)


Kálóczi Andrea - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2009.


Gosztonyi Géza - Varga István: HÁLÓ repertórium: 2008. (HÁLÓ 2009. április)


Kálóczi Andrea - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2008.


Gosztonyi Géza - Varga István: HÁLÓ repertórium: 2007. (HÁLÓ 2008. április)


Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2006.


Gosztonyi Géza - Varga István: HÁLÓ repertórium: 2006. (HÁLÓ 2007. január)


Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk.): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2005.


Gosztonyi Géza - Varga István - Wéber László: HÁLÓ repertórium: 2002-2005

(HÁLÓ 2006. augusztus)


Kálóczi Andrea - Tölgyesiné Wirth Zsuzsanna - Varga István (szerk): Szekszárd Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának kiadványa 2004.


Szakmai közéleti tevékenység:


1) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Minőségfejlesztési Bizottság, tag 2006-tól


2) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Kari Tanács tag 2005-2007


3) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, honlap-gondozó munkacsoport tag 2005-2006


4) HÁLÓ szerkesztőség tag 2005. július 01-től


5) PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociálpolitikai Intézet, Tudományos Diákköri Intézeti megbízott 2004-2006


6) Szekszárd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma, tag  2001-től


7) Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, tag 2000-től, vezetőségi tag 2005-től.


8) Zsűritag a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában. Budapest, 2009. április 16-18.

Ösztöndíjak, pályázatok

--

Tudományos szakmai elismerések, díjak

Hirsch Anna Janka: Az Aszódi javítóintézeti nevelés (jogi szabályozás és a szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel javítóintézetekben Magyarországon)

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció, 2007. április 12-14. Pécs. II. helyezés.

Témavezető: Varga István.

 

 

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

1996-2003      - Tereptanár az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán, majd a PTE Illyés Gyula Főiskolai karon

2003-tól - Szociális alapvizsgára felkészítő konzultáció -
- Szociális szakvizsgára felkészítő konzultáció


2005-08           - „Dokumentáció és adminisztráció a szociális munkában", ELTE  Társadalomtudományi Kar egyetemi kiegészítő szociális munkás képzés

- „Szociális munka fiatalkorú bűnelkövetőkkel", ELTE Társadalomtudományi Kar nappali tagozat szociális munkás, szociálpolitikus képzés


2006-08          - „Szociális szervezetek adminisztrációja", ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi kiegészítő szociálpolitikus képzés

 

Kutatások, szakértések:


2010. április 28. - 2011. november 30.: Részvétel a TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt Tevékenységadminisztrációs pillér munkájában a gyermekvédelmi ellátások területen.


2010. január 15. - 2010. május 31. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bűnmegelőzési Osztályának társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat / az egyes közrendvédelmi bírság fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett 2009. évi bűnmegelőzési pályázati felhívásán nyertes projektek ellenőrzése és értékelése.


2009. július 01. - 2009. szeptember 30.: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ 7221019/Gyermekszegénység témaszámú kutatási szerződése alapján „Közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése".


2007. november 01-30.: „Lehetséges-e a „minőségbiztosítás" a szociális szférában?" című tanulmány a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet számára (referencia Kozma Judit).


2006. július 28 - augusztus 23.: Szociális Szakmai Szövetség megbízása tanulmány készítése a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének lehetőségeiről és tapasztalatairól a szociális szolgáltató intézményekben.


2006. június 26-30.: Szekszárd - Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet.

 

2006. május 01 - június 30.: A szociális munka adminisztrációjának vizsgálata a szociális alapszolgáltatások esetében a Dél-Dunántúli régióban (ICSSZEM-kutatás, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet).


2005. december 22. - 2006. július 31.: Igazságügyi Minisztérium Országos bűnmegelőzési Bizottság által kiírt pályázatok megvalósításának ellenőrzése.


2005 június 27-július 02.: Várpalota - Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet.


2004. július 04-08.: PTE IGYFK Baja - Szociótábor, Pécsi Tudományegyetem IIIyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet.


Konferencia előadások

Varga István: Törvénytelenül születni (Illyés Nap - A Magyar Tudomány Ünnepének Kari Nyitó rendezvénye, Szekszárd, 2011. november 09.)

 

Varga István: Apa nélkül régen ... „A törvénytelen születés és a szegénység összefüggései" Átmeneti Gondozást Nyújtó Szolgáltatók VII. országos konferenciája, Debrecen 2009. október 6-8.


Varga István: Környezettanulmány, a szabályozott szabályozatlanság. (Megyei Módszertani Gyermekjóléti konferencia, Szekszárd, 2009. május 26.)

Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szoboszlai Katalin, Varga István: Doktori kutatások a gyermekvédelemben (Mindengyerek Konferencia, Budapest, 2009. január 19-21.)


Szoboszlai Katalin, Varga István: Doktori kutatások a szociális munkában (Szociális Expó 2008, Budapest, 2008. november 12.)

 

Varga István: Szegénységi bizonyítvány - érték vagy értéktelenség?

(„A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza" XII. Apáczai-napok tudományos konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara, Győr 2008. október 20-21-22. )


Varga István - Udvari Kerstin: Van-e gender aspektusa a környezettanulmány felvételnek?

(Segítők III. konferenciája Marosvásárhely 2008. október 10-12.)


Varga István: A törvénytelen gyermeket szülő nőre „tükröződő" jogi és társadalmi hátrányok Magyarországon („A Nő tükre" - A Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának konferenciája, 2008. szeptember 04-06. Budapest).


Varga István: A törvénytelen születés interdiszciplináris megközelítése (Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti konferencia, 2008. április 24-26. Szekszárd).


Varga István: Szociális munkások a közszférában (Kiút Kht. HEFOP-2.2.1-06/1.-2006. október 00.25/4.0 azonosító számú projekt zárókonferencia, 2008. március 27. Szekszárd)


Varga István: Törvénytelen születésű egyének mobilitási lehetőségei Magyarországon a két világháború között (ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskola 2007 Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Budapest, 2007. november 16.)

 

Varga István: Adminisztráció és az adminisztrációt végzők a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál (A "Magyar Tudomány Napja" és "A Szociális Munka Napja" konferencia, Szekszárd, 2007. november 07.)

 

Varga István: A pártfogoltak társadalmi integrációjának elősegítése

(HEFOP - Munkaerő-piaci reintegráció elősegítése a szociális szakemberek képzésével, Paks, 2007. május 31.)

 

Varga István - Törvénytelen gyermekek Magyarországon
(Mindengyerek Konferencia, Budapest, 2007. január 22-24.)

Varga István: A környezettanulmány, mint a szociális munka, szociálpolitika eszköze?

(Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete - "Esélyek a szociális képzések megújulására" konferencia, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza 2006. október 12-13.)


Varga István: Törvénytelen gyermekek helyzete Magyarországon
(ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskolájának 2006-os tudományos konferenciája, Budapest 2006. február 16-17.)

Varga István: A házasságon kívül született gyermekek helyzete 1946 előtt

(Konferencia a Tudomány Napja alkalmából, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd 2003. november 05.)


Varga István: Pártfogás a gyermekjóléti szolgálatoknál

(A gyermekjóléti szolgálat helye a gyermekvédelmi rendszerben- konferencia Paks 2000.)

 

Válogatott publikációk jegyzéke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga István: Poverty certificate, both an advantage and disadvantage.
(In: Nagy Janka Teodóra, Raffay Zoltán, Béres István, Kurucz Rózsa, Jász Krisztina (szerk.) Acta Szekszardiensium. Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata. Tom. XIII: Scientific Publications XIII. PTE IGYK., Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2011.)


Varga István: Szegénységi bizonyítvány egy többdimenziós fogalom (Új Dunatáj 2011/3)


Udvari Kerstin - Varga István: Tervezett tervezetlenség - közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése (In: Esély 2010/1)


Varga István: A törvénytelen születés interdiszciplináris megközelítése

(Jogi néprajzi - Jogi kultúrtörténet, Szerk.: Mezey Barna - Nagy Janka Teodóra, Budapest 2009, Eötvös Kiadó)


Varga István: A minőségbiztosítás mint új kihívás, összefoglaló a 3. szekció munkájáról (In: Terepgyakorlati vademecum, szerk: Kocsis Erzsébet, Szekszárd-Budapest 2009.)


Varga István: Szabácstól Dombóvárig (egy törvénytelen gyermek tartása iráni per állomásai) (Szerbia, Bácsország 2008/4)


Varga István - Udvari Kerstin: A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái (In: Esély 2008/3)


Varga István: Lehetséges-e a „minőségbiztosítás" a szociális szférában? (Kapocs - A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet folyóirata, 2008. június)


Varga István: Törvénytelen születésű személyek mobilitási lehetőségei Magyarországon a két világháború között

(In.: Némedi Dénes- Szabari Vera, szerk.: kötő-jelek 2007 - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve  Budapest, 2008.)


Varga István: Kísérlet a törvénytelen gyermekek két világháború közötti helyzetének bemutatására Magyarországon

(In.: Némedi Dénes- Szabari Vera, szerk.: kötő-jelek 2006 - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve  Budapest, 2007.)


Varga István: A környezettanulmány mint a szociális munka, szociálpolitika eszköze?

(In: Esélyek a szociális képzések megújítására, szerk: Albert József, Veszprém -Budapest 2006.)

 

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2012. március 15. 07:39:00

« vissza