PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

szerzõ: IGYFK

Dr. Bús Imre Ph.D

főiskolai tanár
Pedagógusképző Intézet

Iroda: A épület, 203. iroda
Telefon: 74/528-300/1208
Email: bus@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Bús Imre PhD

Beosztás, elérhetőség

főiskolai tanár

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1

+36 74 528-300, +36 30 310-82-70; bus@igyk.pte.hu, bus.imre@gmail.com

Végzettségek

2001 Eötvös Loránd Tudományegyetem – neveléstudomány PhD

1988 Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar – pedagógia előadó

1981 Pécsi Tanárképző Főiskola – testnevelő tanár

1978 Kaposvári Tanítóképző Főiskola – tanító

Szakképzettségek

neveléstudomány PhD

pedagógia előadó

testnevelő tanár

tanító

Nyelvtudás

Orosz – lektori

Német – középfok C

Német – Zertifikat

Munkahelyek

2004-től főiskolai tanár, PTE IGYFK, PTE IGYK

2000-2004 docens, PTE IGYFK

1996-tól felkért előadó, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (korábban ELTE BTK)

1995-2000 adjunktus, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola

1989-1995 tanársegéd, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola

1984-1989 kollégiumi nevelőtanár, 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola Kollégiuma, Szekszárd

1978-1984 tanító, testnevelő tanár, 1. Sz. Általános Iskola, Szekszárd

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

neveléstudomány PhD

 

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2003- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Pedagógiai Munkabizottság tagja

2003- MTA Köztestületének tagja

1999- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Sporttudományi Munkabizottság tagja

1996- MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság tagja

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2013- Új Dunatáj Tudományos és művészeti szemle szerkesztője

2011- Gyermekkultúra Kutatócsoport megalakítása, alapítója, vezetője

2011- CSOB tagja (Csecsemő BA képzés Országos Bizottsága)

2003-2009 Iskolai testnevelés és sport c. szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

2003- Magyar Sporttudományi Társaság tagja

2002- Tolna Megyei Tudományos Egyesület tagja

1987- Kis Áron Magyar Játéktársaság alapító tagja

1985-1990 Magyar Pszichiátriai Társaság tagja

 

PTE – egyetemi, kari, intézeti megbízatások:

2013- PTE Szenátusának tagja

2013- PTE Tehetségtanács tagja

2008- Kari Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Bizottság titkára

2011- Tehetségfejlesztési dékáni megbízott szakértő

2010-2011 Innovációs főigazgatói megbízott

2009- Kari Tanács tagja

2007- PTE Innovációs Bizottság tagja

2006- Pedagógusképző Intézeti Tanács tagja

2006- Kari Szociális Bizottság elnöke

2006- Kari Gazdasági Bizottság tagja

2003- Intézeti Kreditátviteli Bizottság elnöke

1999-2003 Kari Fegyelmi Bizottság elnöke

 

Nemzetközi kapcsolatok:

Univerzita Konstantína Filizofa, Nitra, Sloveska republika/Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea/Nagyvárad, Románia

Pädagogische Hochschule Schwäbischgmünd, Bundesrepublik Deutschland

Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Feldkirch, Österreich

Pädagogische Hochschule Oberwart, Österreich

Pädagogische Hochschule Wien, Österreich

 

2014. ERASMUS Ösztöndíj, oktatás, nemzetközi kapcsolatépítés – Univerzita Konstantína Filizofa, Nitra, Sloveska republika/Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

2014. Tanulmányút, nemzetközi kapcsolatépítés – Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea/Nagyvárad, Románia

2013. ERASMUS Ösztöndíj, oktatás, kapcsolatépítés – Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Feldkirch, Österreich

2013. Tanulmányút, nemzetközi kapcsolatépítés – Pädagogische Hochschule Oberwart, Österreich

2012. Tanulmányút, nemzetközi kapcsolatépítés – Pädagogische Hochschule Schwäbischgmünd, Bundesrepublik Deutschland

2011. Tanulmányút, nemzetközi kapcsolatépítés – Pädagogische Hochschule Wien, Österreich

 

Ösztöndíjak, pályázatok

2014- TÁMOP Pedagógusképzést segítő hálózatok szervezése a Dél-Dunántúl régióban

2013-2014 PTE Kiváló Egyetem, Központi Kiválósági Alap pályázata

2013-2014 TÁMOP A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

2013. Felsőoktatási Tehetségtábor pályázat vezetése

2013. Középiskolás Tehetségműhely pályázat vezetése

2013. Német nemzetiségi pályázat

2012. PTE Alapítványi Pályázat

2012. PTE IGYK Tudományos Bizottság pályázat

2011-2013 PTE IGYFK TDK Kutatóműhely pályázat vezetése

2011. PTE IGYFK Tehetségműhely (Középiskolásoknak szóló Regionális Tehetségműhely) pályázat vezetése

2010. Német nemzetiségi pályázat vezetése

2008. Német nemzetiségi pályázat vezetése

2004. OM nyelvoktatási pályázat

2002-2003. PTE Rektori Pályázat – Személyiség- és közösségfejlesztő trénig kutatás vezetése

2001-2003 Kari Phare projekt vezetése

 

Tudományos szakmai elismerések, díjak

2010. Illyés Plakett

2002. Abay Neubauer Gyula Díj

 

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő)

Jelenlegi főbb szakok és főbb tantárgyak

PTE IGYK-n tanító BA óvodapedagógus BA, csecsemő- és gyermeknevelő FOKSZ, BA, ifjúságsegítő FOKSZ képzésben: Didaktika, Neveléselmélet; Képességfejlesztő tréningek, Játékpedagógia, Szabadidő-pedagógia; 2014-től Bevezetés a gyermekkultúrába

Neveléstudomány MA szakon: Intézményfejlesztési programok elemzése; Virtuális valóság a gyermekkorban; Játék- és hobbitevékenység

ELTE PPK-n tanárképzésben: Az iskolai szabadidő-felelős szerepköre, Nemzedékek játékai

 

Doktori iskola

2006- ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola:

Játékpedagógia c. tantárgy oktatása

Doktori védési és doktori szigorlati bizottsági munka, disszertáció opponálása, témavezetés PhD hallgatónak

Meghirdetett kutatási témák: 1. Különleges nevelési feladatok, különleges növendékek, növendékcsoportok 2. Művészetpedagógia és vidéke

2007- PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola:

Témavezetés PhD hallgatóknak

Meghirdetett kutatási téma: A szabadidő pedagógiai célú felhasználásának kutatása

 

Oktatásban eltöltött idő

Közoktatásban: 1978-1989 – 11 év

Felsőoktatásban: 1989-2014 – 25 év

 

Eddigi kutatói tevékenység

Kutatási területek

Gyermekkultúra kutatása, játékelmélet, játékpedagógia, szabadidő-pedagógia kutatása; kisebbség (roma, német) kutatása; drámapedagógia, tréningek módszertani kutatása

 

Kutató-fejlesztő tevékenység

2014- Csecsemő- és kisgyermekpedagógia Mikrocsoport munkájának vezetése, TÁMOP

2014. Nemzetközi Tehetségtábor szervezése, PTE IGYK

2014. Nemzetközi Tehetségnap és konferencia szervezése, PTE IGYK

2013. A tehetség nem ismer határokat c. nemzetközi konferencia szervezése, PTE IGYK

2013. XIII. ONK, Eger – A játék alkalmazása a változó iskolában c. Szimpózium vezetése

2013. „PTE IGYK Középiskolás Tehetségműhely” projekt vezetése

2013. „Gyermekkultúra Tehetséggondozó Tábor pedagógusképzésben résztvevő hallgatóknak” projekt vezetése

„Gyermekkultúra 2013” c. konferencia – ELTE PPK, Budapest

2013- Csecsemő- és Kisgyermeknevelő Felsőoktatási Szak kidolgozása

2012. Hidak és párhuzamok a 175 éves Közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében c. nemzetközi konferencia szervezésében való részvétel

2012. Tanító és Óvodapedagógus BA szakok akkreditációjába való részvétel

2011- Gyermekkultúra Kutatócsoport megalakítása, alapítója, vezetője

2011. Konferencia-előadás – Univerzita Konstantína Filizofa, Nitra, Sloveska republika – Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

2011. Konferencia-előadás – Kanjiza, Serbia – Magyarkanizsa, Szerbia

2011- Illyés Gyula Szakkollégium megalakítása, vezetése a PTE IGYK-n

2011. Gyermekkultúra Konferencia szervezése, PTE IGYK

2011. kari Roma felzárkóztatási program kidolgozásának vezetése

2011- CSOB tagja (Csecsemő BA képzés Országos Bizottsága)

2010. Játékpedagógia és szabadidő-szervező szakirányú továbbképzés kidolgozása tanító, nevelőtanár, szociálpedagógus, szociális munkás szakosoknak

2010. Konferencia-előadás – Univerzita Konstantína Filizofa, Nitra, Sloveska republika – Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia

2010. Előadás, pedagógus továbbképzés – Odorheiu Secuiesc, Romania – Székelyudvarhely, Románia

2009- Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak kidolgozása, szakfelelőse

2009. 29. OTDK Bíráló Bizottság tagja, neveléstudomány

2008. Továbbképzés Polip Ifjúsági Iroda, Szekszárd,

2007- 2008 óvodapedagógus BA (német nemzetiségi szakiránnyal) szak szakfelelőse

2007. Német nemzetiségi óvodapedagógus szak, illetve szakirány akkreditációs munkáinak vezetése

2006. Új tantárgyak kidolgozása BA szakokra

2005. Tanító szak akkreditációs anyagának elkészítésében való részvétel

2004-2006 Német nemzetiségi óvodapedagógus szak szakfelelőse

2003 Tanulmányút – Univerzita Konstantína Filizofa, Nitra, Sloveska republika – Konstantin Egyetem, Nyitra, Szlovákia

2000- Játék- és szabadidő-pedagógus szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse

2001- „Roma pedagógus” szakvizsga szakfelelőse

2002. Magyar tanár szak tanárképzési moduljának kidolgozása

2001-2003. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok felzárkóztatását szolgáló Phare-program vezetése, szakvizsga kidolgozása

2001-2002. Részvétel a neveléstörténeti tanszéki kutatásban

1997 OTDK Pedagógiai, Pszichológiai és Közművelődési szekciójának szervezése

1996 Millecentenáriumi Tudományos Konferencia szervezése

1991-93. Részvétel a Drámapedagógia Szakkollégium kidolgozásában

 

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény

Felsőoktatási gyakorlat 25 év

Közoktatási gyakorlat 11 év

 

 

Válogatott tudományos közlemények www.doktori.hu (Bús Imre)

 

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2014. június 06. 10:18:42

« vissza