PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Oroszi Viktor Ph.D

szerzõ: IGYK

Dr. Oroszi Viktor Ph.D

adjunktus
Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet

Iroda: A épület, 312. iroda
Telefon: 74/528-30074/528-300/1301
Email: oroszi.viktor@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Oroszi Viktor György

Beosztás, elérhetőség

adjunktus

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

oroszi.viktor@igyk.pte.hu

74/528-30074/528-300/1313

Végzettség(ek)

2006 Okleveles környezetkutató (természetvédelem szakirány) MSc

2003 okleveles geográfus (környezetkutató szakirány) MSc

Szakképzettség(ek)

 

Nyelvtudás

2015 Angol felsőfok (komplex)

2003 Német középfok (írásbeli)

2002 Német középfok (szóbeli)

Munkahelyek

2012- PTE IGYK Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet

2008- Geodézia Kft (műszaki ügyintéző)

2007- Duna Környezetvédelmi Fórum (projekt koordinátor)

Tudományos fokozat

2010 PhD (Földtudomány)

Szakterület, kutatási terület

turizmusföldrajz

térinformatika, digitális domborzatmodellezés

recens folyóvízi felszínformálás

recens palinológia

tájmetriák

történeti földrajz

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2003- Magyar Földrajzi Társaság tagja (2014-től választmányi tag, 2012-től Duna-völgyi Területi Osztály titkára)

2013- MTA Köztestületi tag

 

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2014- PTE IGYK GTI - Intézeti ERASMUS koordinátor

2013- PTE IGYK Kari Tanács tagja

2003-2008 10 hazai és 3 nemzetközi konferencián való részvétel

Részvétel az alábbi projektekben:

GOP-1.1.1-09/1-2010-00871-2010-0087 Prototípus előállítást célzó, innovatív kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a Geodézia Kft.-nél (2010-2012)

OTKA „K 73093 FT2" Víz- és szélerózió által okozott tápanyagvesztés mérése és modellezése csernozjom területeken (2008-2012)

OTKA „K 62200 FT2" Jelenkori folyóvízi felszínformáló tevékenység és a szabályozások hatásainak vizsgálata a Tiszán és a Maroson (2006-2010)

OTKA „F 37414 FT2" Recens folyóvízi felszínformáló folyamatok mértékének és irányának vizsgálata a Dél-Alföldön (2002-2005)

Ösztöndíjak, pályázatok

2014 Don Quijote language learning Tenerife, ESP (LLP/ERASMUS, 3 hét, spanyol nyelvi képzés)

2014 Hochschule Heilbronn, GER (LLP/ERASMUS, 1 hét oktatói tev.)

2013   Kemi-Tornio University of Applied Sciences, FIN (LLP/ERASMUS, 1 hét, oktatói tev.)

2013 University of Usak, TUR (LLP/ERASMUS, 1 hét, oktatói tev.)

2005 Goethe Univ. Frankfurt, D (DAAD, 10 nap)

2004 Univ. of Wolverhampton, UK (ERASMUS, 5 hónap)

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Pécsi Tudományegyetem IGYK, Szekszárd (2012-)

 • Agrárgazdaság és vidékfejlesztés
 • Borúti menedzsment
 • Európa borvidékei és borturizmusa
 • Gazdaság- és társadalomföldrajz
 • Gazdaságtörténet
 • Környezetgazdaságtan
 • Környezetvédelmi alapismeretek
 • Közigazgatási földrajz
 • Magyarország borvidékei és borturizmusa ea./szem.
 • Országjárás
 • Természetföldrajz
 • Térségi turisztikai termékfejlesztés
 • Turizmus humánökológiája (MA)
 • Turizmusföldrajz ea./szem.
 • Utazásszervezés

 

Szegedi Tudományegyetem TTIK, Szeged (2003-2007)

 • Geomorfológia gyak.
 • Talaj és vízvizsgálati módszerek laboratóriumi gyakorlat (részben)
 • Környezeti földrajz (részben)
 • Természetföldrajzi terepgyakorlatok vezetése

Válogatott publikációk jegyzéke:

 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10018932

 

2004-2014 3 angol és 12 magyar nyelvű publikáció (IF: 2.520, független hivatkozások száma: 36)

 

Huszti Zs. et al. 2014: Szekszárd Megyei Jogú Város Komplex Marketingstratégiája (2014-2020). Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt., 2014., Dunaújváros 178p. (társszerző)

Oroszi V.Gy. - Huszti Zs. 2014: Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 67.Vándorgyűléséről és 136. Közgyűléséről. Földrajzi Közlemények 138/4: 344-348.

Lehr B. - Oroszi V.Gy. 2014: Development potentials of fair-grounds in Tolna county, Hungary. (A Tolna megyei búcsújáró helyek fejlesztési lehetőségei). NFA füzetek 3: 71-85.

T. Kiss - V. Gy. Oroszi - Gy. Sipos - K. Fiala - B. Benyhe 2011: Accelerated overbank accumulation after nineteenth century river regulation works: A case study on the Maros River, Hungary. Geomorphology 135/1-2: 191-202.

Sipos Gy. - Kiss T. - Oroszi V. 2011: Geomorphological processes along the lowland sections of the Maros/Mures and Körös/Cris Rivers. Tiscia Monograph Series 9/35-97.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2010: Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán. In: Unger J. (szerk.): Geoszférák 2009; Szeged, 193-246.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2008: A hullámtér tájmetriai mutatóinak és érdességének változása a Maros mentén (1953-2000). In: Tamás E.A. (szerk.): Élet a Duna-ártéren - határtalan természet; ISBN 978-963-06-4472-3; Baja, 156-175.

Oroszi V. Gy. 2008: Egy árvíz okozta ártérfeltöltődés - esettanulmány a Maros 2006 évi áradása kapcsán. In: Kiss T. és Mezősi G. (szerk.): Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon; Szeged, 73-83.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2006: Területhasználat-változás a Maros egy hullámtéri öblözetében a XIX. századtól napjainkig Tájökológiai Lapok 4/2: 309-316.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. -Botlik A. 2006: A 2005. évi tavaszi áradás üledékfelhalmozó hatása a Maros hullámterén. In: III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD-kiadvány); ISBN 963-9545-12-0; MTA FKI, Budapest

Oroszi V. Gy. - Sándor A. - Kiss T. 2006: A 2005. tavaszi árvíz által okozott ártérfeltöltődés a Maros és a Közép-Tisza egy rövid szakasza mentén. In: Kiss A. - Mezősi G. - Sümeghy Z. (szerk.) Táj, környezet és társadalom; ISBN 963-482-782-9; Szeged, 551-560.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2005: The analysis of sediment accumulation and silting-up of a cutoff channel on River Maros near the city of Makó. Acta Geographica Szegediensis 38: 27-38.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2004: Folyószabályozás hatására felgyorsult hullámtér-feltöltődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán. In: A magyar földrajz kurrens eredményei (II. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa). ISBN: 963-482-687-3; Szeged, 1334-1353.

Kiss T. - Sipos Gy. - Oroszi V. Gy. - Barta K. 2004: Üledék-felhalmozódás mértékének vizsgálata a Maros és az Alsó-Tisza hullámterén. In: A magyar földrajz kurrens eredményei (II. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa). ISBN: 963-482-687-3; Szeged, 927-948.

Oroszi V. Gy. - Kiss T. 2004: Környezeti változások vizsgálata a Maros hullámterének hazai szakaszán, az 1800-as évektől napjainkig. In: Füleky Gy. (szerk.): Víz a tájban, Gödöllő 357-362.

 

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2015. március 10. 10:30:15

« vissza