PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Christián Anikó

szerzõ: IGYK

Christián Anikó

főiskolai adjunktus
Pedagógusképző Intézet

Iroda: A épület, 116. iroda
Telefon: 74/528-300/1116
Email: chrisani@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Christián Anikó

Beosztás, elérhetőség

adjunktus

Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303

e-mail: chrisani@igyk.pte.hu

Végzettség(ek)

Magyar Testnevelési Egyetem

Szakképzettség(ek)

Testnevelő tanár

Gyógytestnevelő tanár

Kosárlabda, úszás, tenisz edzői képesítés

Nyelvtudás (*szintje)

Angol középfok

Munkahelyek (*időben visszafelé)

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

 

Szakterület, kutatási terület

Testnevelés és sporttudomány

Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés helyzetének vizsgálata

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

-   Pécsi Akadémiai Bizottság Sporttudományi Munkabizottsága

-   Tolna Megyei Tudományos Egyesület

-   PTE IGYFK Diáksport Egyesület

-   Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség

-   Magyar Diáksport Szövetség

-   Magyar Gerincgyógyászati Társaság

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

PTE IGYK Bizottsági tagság:

 

-   PTE IGYK Pedagógusképző Intézet Intézeti Tanácsa

-    PTE IGYK Pedagógusképző Intézet Kreditátviteli Bizottság

-   PTE IGYK Szociális Bizottsága.

 

Egyesületi elnök: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diáksport Egyesülete

Ösztöndíjak, pályázatok

  • Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat (PFP) 1998/1999
  • Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogram (FEFA) 1999/2000
  • Wesselényi Miklós Alapítványi Pályázatok 2004
  • MOBILITÁS Pályázat. Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium pályázata: „Sportlétesítmények korszerűsítése.." 2003/2004
  • HEFOP -3.3.1-p." A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése projekt" Gyermek és gyógytestnevelés szakmai bizottsági elnök. 2005/2006

Tudományos szakmai elismerések, díjak

1990

Művelődési Minisztérium: „Eredményes Munkáért" kitüntetés

1992

Tolna Megyei Vöröskereszt Szervezet Elismerő Oklevele

2000

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség: „Arany plakett" az egyetemi sportért végzett munkáért

2007

Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség: Elismerő Centenáriumi Díszoklevél az egyetemi, főiskolai sportért végzett munkáért.

2011

Illyés Plakett I. fokozat (PTE IGYK)

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

29 év oktatói gyakorlat a felsőoktatásban.

 

Kutatói tevékenység:

 

1986-1990-ig a főiskolai hallgatók életmódja és motoros teljesítménye témakörben végezetem kutatásokat

 

1990-től az óvodai és általános iskolai gyógytestnevelés témakörében végzek kutatásokat.

 

2007-től 2010-ig 3 éves PhD tanulmányok a PTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás és társadalom Doktori Iskolában".

 

Szakmai tevékenység:

 

1. Szakmai koordinátor: Óvodai gyógytestnevelés és Iskolai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés szakon

2. PTE IGYK Pedagógusképző Intézet TDK felelős.

3. A Kar és Pedagógusképző Intézet szakmai rendezvényeken való részvétel és szervezési feladatok ellátása: PISZE, Kar-tempó

4. Ortopédiai szűrővizsgálatok szervezése a PTE IGYK Gyakorló Óvodában

5. Testnevelés módszertani hospitálás a Gyakorló Óvodában

6. Külső Intézményekben zajló hallgatói gyakorlatok látogatása

7. Véradó napok szervezése a Karon

8. Kari sí-táborok szervezése, vezetése, síoktatás.

9. Hallgatói tömegsport szervezése

 

Oktatott tárgyak:

Testnevelés az óvodában

Testnevelés és módszertana

Preventív mozgástevékenység

Kutatásmódszertan

Sportjáték

Gyógytestnevelés

Gyermek és gyógytestnevelés módszerei I. II.

Egészséges életmódra nevelés

Egészséges életvitel és életvezetés

Óvodás torna

Játékos vízhez-szoktatás - Óvodás úszás

Gyermektorna

Gyermek az egészséges környezetben

Sportélet és közösségi játékok szervezése

Mozgásszervi elváltozások és prevenciójuk

 

Kiadványszerkesztés:

„Tanrend és szakmai program a Pedagógus Szakvizsgára felkészítő Gyógytestnevelés Szakirányú Továbbképzési Szak hallgatói részére". PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet. 2003 és 2010 között a tanévekben.

 

Konferencia előadások:

1. „Megelőzés és módszertani útmutatások a kisgyermekek gyógytestneveléséhez."  Elhangzott: az Óvodapedagógusok és tanítók Országos Testnevelési Konferenciáján, Budapest, 1993. április 23-24.

2."Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés módszertani kérdései és a megvalósítás lehetőségei."  Elhangzott: PAB Tudományos Konferencia, Zalaegerszeg, 1993. november

3. „Főiskolai hallgatók egészségszintje, életmódja, sporttevékenysége." Elhangzott: „Sport és életmód" c. II. Országos Sporttudományos Konferencia, Budapest, 1993. augusztus 30 - szeptember 1.

4. „Mozgásszervi elváltozások gyakorisága a Szekszárdi Gyakorló Óvodában." Elhangzott: Az „Új módszerek és eredmények a testnevelésben, a szabadidősportban és az egészségvédelemben" c. Testnevelés Tudományi Konferencián. Szekszárd, 1997. október. 1.

5. „Szekszárdi óvodások körében végzett ortopédiai szűrővizsgálatok eredményei." Elhangzott a „III. Országos Sporttudományi Kongresszuson. Budapest, 1999. március 5-6.

6. „Szemléletváltás a tanulók iskolai és óvodai testnevelésében."Elhangzott: a „Gerincgyógyászati Nemzetközi Központ Tanácskozásán" Budapest, 1999. március 19.

7. „Preventív szemléletű óvodai testnevelés."Elhangzott:  „Mozgassuk, hogy Mozoghasson" konferencia. Szekszárd, 1999. április 9.

8. „Prevenció óvodás és kisiskolás korban." Elhangzott: a VI. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián. Baja, 1999. november 25-26.

9. „A szűrés, mint prevenció az óvodás korban." Elhangzott: a Magyar Sportorvos Kongresszuson. Budapest, 2000. április 27-29.

10. „Óvodai gyógytestnevelés szükségszerűsége" Elhangzott: a Tudomány Napja Konferencián, Szekszárd, 2003. november 5.

11. „A tartásjavító prevenciós program alkalmazásainak lehetőségei" Elhangzott: ANTSZ Tolna Megyei Intézetének Konferenciáján, 2003. november 15.

12. „Az úszásoktatás megvalósításának lehetőségei az óvodás korban" Elhangzott: a Tudomány Napja PTE IGYFK Konferencián. 2005. november 23.

13. „ Christián László emlékére. Sporttörténeti előadás Christián László munkásságáról" Elhangzott: Centenáriumi Emlékkonferencia. Gyula, 2006. szeptember 29.

14. „ Tanító- és óvodapedagógus képzés áttekintése a testnevelő szemszögéből - különös tekintettel a Bologna-folyamatra" Elhangzott: Országos Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium ülése. Nyíregyháza. 2006. november 20-21.

15. „Szemelvények a gyógytestnevelés történeti hátteréből" Elhangzott: A PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet III. Tudományos és Művészeti Napok. 2007. november 7.

16.„Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés helyzetének vizsgálata."Elhangzott: 37. Mozgásbiológiai Konferencia Szarvas 2007. november 15-16

17. „Játékos gyógytestnevelés az óvodában". Elhangzott. A PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet IV. Tudományos és Művészeti Napok. Szekszárd, 2008. november 12.

18. „Óvodáskorú gyermekek vízhez-szoktatása, úszásoktatása a képzés és a gyakorlat tükrében" Elhangzott: III. Képzés és Gyakorlat Konferencia. „Óvodától az andragógiáig" Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Kaposvár, 2009. április 24.

19. „ Gyógytestnevelés Tolna megyében. Egy tervezett kutatási téma bemutatása" Elhangzott: PTE IGYFK Pedagógusképző Intézeti Tudományos és művészeti Napok V. rendezvényen. Szekszárd, 2009. november 13.

20. „ Paradigmaváltás a gyógytestnevelésben" Elhangzott: PTE IGYFK Pedagógusképző Intézeti Tudományos és művészeti Napok VI. rendezvényen. Szekszárd, 2010. november 10.

21. „ A gyógytestnevelés történeti aspektusai" Elhangzott: V. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Konferencia. Nevelés és Társadalom: Hagyomány és megújulás. Kaposvár, 2011. március 25.

22. „Múlt és jelen az óvodai gyógytestnevelésben". Elhangzott: PTE Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok VII. Szekszárd, 2011. november. 23.

 

Válogatott publikációk jegyzéke:

2002.

A Testnevelési Tanszék bemutatása. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.)
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Jubileumi Évkönyv: 1977-2002.

Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2002. pp. 109-120.

2003.

Az óvodai gyógytestnevelés szükségessége.

In: Kolontári Attila, Papp László (szerk.)
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Tudományos Közleményei.

Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2003. pp. 124-134.
6..

2004.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézet Testnevelés Intézeti Csoport.

Iskolai testnevelés és sport - elméleti, módszertani és információs szaklap 2004:(20) pp. 4-5. (2004)

2007.

Testnevelés módszertan. In: Dr. Kurucz Rózsa (szerk.) Módszertani kisszótár német nemzetiségi óvodapedagógusok számára. PTE IGYFK 2007. 89-99. p.

2007.

Sportélet a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karon. Jubileumi Évkönyv 30. 1997-2007-ig. Szerk.: Dr. Kurucz Rózsa, 80-82. p.

2008.

Testnevelés tantárgypedagógia. Tantárgypedagógia kisszótár német nemzetiségi tanítóknak. Szerk.: Dr. Kurucz Rózsa, 125-135. p.

2008.

Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés helyzetének vizsgálata. Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért. 37. Mozgásbiológiai Konferencia kiadványa. Szerk.: Keresztesi Katalin, 100-105. p.

2010.

Óvodáskorú gyermekek vízhez-szoktatása, úszásoktatása a képzés és a gyakorlat tükrében. In: Albert Gábor (szerk.)
Az óvodapedagógiától az andragógiáig: Képzés és gyakorlat konferenciák III.. Kaposvár, Magyarország, 2009.04.24

Kaposvár: Kaposvári Egyetem, pp. 301-306

2010.

Óvodás torna, játékos vízhez-szoktatás, óvodás úszás.

In: Töttős Gábor, Antus Györgyné (szerk.) Emlékkönyv: 1984-2009.Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2010. pp. 77-79.
A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Gyakorló Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda és az Ákom Bákom Alapítvány közös kiadványa.

2011.

Introduction to the history of adopted physiological education.

In: Janka Teodóra Nagy, Zoltán Raffay, István Béres, Rózsa Kurucz, Krisztina Jász (szerk.)
Acta szekszardiensium. universitas quinqueecclesiensis, facultas de illyés gyula nominata tom. xiii.: scientific publications xiii. pte IGYK. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2011. pp. 197-216.

2011.

A gyermekkori elhízás, mint a súlyos betegségek hordozója a gyógytestnevelő szemével.

In: Bús Imre, Klein Ágnes, Meskó Norbert (szerk.)
Nevelés és kutatás. Erziehung und Forschung: Tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez. Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung.

Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2011.pp.50-56.

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2012. március 19. 10:48:44

« vissza