PTE

A Német Népfőskolai Szövetség szenior tanácsadójának előadása Karunkon

szerzõ: IGYK | 2015. október 15. 07:53:22

A PTE KPVK szekszárdi képzési központjának vendége volt október 13-án Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen, a Német Népfőskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete (DVV International) szenior tanácsadója.

Hinzen professzor a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar egyik díszdoktora, a felnőttoktatás nemzetközileg elismert szaktekintélye. Szekszárdi látogatása során találkozott és rövid megbeszélést folytatott a Kar vezetőivel, majd előadást tartott az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet hallgatóinak.

Képgaléria

„Adult education in Germany, including VHS, DVV, with an outlook to Europe Erwachsenenbildung in Deutschland" című, német nyelvű előadásában ismertette a német népfőiskolák szervezeti rendszerét, európai és nemzetközi betagozódását. A német népfőiskolák leginkább 30-60 éves korosztályt célzó képzési kínálatának, a népfőiskolai rendszer állami támogatási rendszerének bemutatása mellett kitért arra is, miképpen küzdenek a funkcionális analfabetizmus ellen.

Prof. Dr. h.c. Heribert Hinzen:

Pályáját jelentős mértékben befolyásolta a nemzetek közötti partnerség és megértés, az a jelentős UNESCO kezdeményezés, miszerint az oktatás lehet a társadalmi stabilitás, a fejlesztés eszköze a világ elmaradott térségeiben, segíthet saját társadalmaink oktatás rendszerének megújításában (Lásd: Faure, Edgar (et. al) (1972) Tanuljunk meg élni Budapest: Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum)

A hetvenes évek derekán Sierra-Leone-ban szerzett életre szóló tapasztalatot Afrika szegénységéről, éhezésről, iskolázatlanságról, s egyúttal a segítő-szervező, oktató-képző munka szerepéről, mert Heribert Hinzen annak a nemzedéknek a képviselője, aki a Világháború után hitt, és mai is bízik a nemzetek közötti együttműködésben, a felelősségvállalásban és a nyílt társadalom erejében.

A német egység létrejötte után Hinzen professzor éveken át vezette a bonni székhelyű Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézetét (DVV International), majd a '90-es évek derekától az Intézet nemzetközi partnerségi hálózatának tagjaként az intézmény budapesti projekt-irodáját vezette az évtized végéig. Ekkor intenzív oktatási és kutatási együttműködést alakított ki a PTE Felnőttképzési Intézetével, ahol számos stúdiumot vezetett, s a felnőttoktatás kutatását és fejlesztését célzó projektet indított el, jelentős, publikációs szempontból mértékadó könyvsorozatot indított útjára intézménye könyvsorozata példájára magyar nyelven. Ilyen volt a Nemzetközi Felnőttoktatás és Együttműködés (NFE), valamint a Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás (FTE)

Segítségével a PTE Felnőttképzési Intézete, majd Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, majd Kara intenzív nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki, s bekapcsolódott az európai felnőttoktatási partnerségi programokba, belépett a meghatározó szakmai szervezetekbe, pl. EAEA (Európai Felnőttoktatási Társaság).

Számos pécsi oktató kolléga szakmai és kutatási orientációját inspirálta a felnőttek tanulását és tanítását érintő témákkal, lehetőséget teremtett számukra a német és azon keresztül a nemzetközi felnőttoktatás megismerésére, közös elemzésekbe, vizsgálatokba történő bekapcsolódással.

A nemzetközi környezetben további feladatokat vállalt, amikor hazatért és az ezredfordulón ismét átvette az Intézet vezetését, s német delegáltként, alelnökként az Európai Társaság, sőt a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács (ICAE) figyelmét felhívta globális problémákra és kihívásokra, bekapcsolódásra ösztönözte e szervezeteket jelentős társadalmi és gazdasági kihívás leküzdésében.

Az elmúlt évtized végétől ezen év elejéig Laoszban képviselte és koordinálta a DVV International munkáját, s többek között az Ázsia-Európa közötti partnerség (ASEM) lifelong learning műhelyében, majd az UNESCO Education for All/Oktatást mindenkinek c. programhoz illeszkedve szervezett felnőtt-tanulást fejlesztő programokat, nem mondva le a publikációk, közös kiadványok szerkesztéséről.

Hinzen professzor a felnőttoktatás fejlesztésének követe, a „Felnőttoktatás Nagyjai" cím kitüntetettje. Elismertségét példázza a DVV International International Perspectives of Adult Education c. periodika 71. száma, melyben kollégák, barátok, szakmai partnerek tisztelegnek munkássága előtt.