PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Tancz Tünde

szerzõ: IGYK

Tancz Tünde

egyetemi tanársegéd PhD - hallgató
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet

Iroda: A épület, 208. iroda
Telefon: 74/528-300/1211
Email: tanczt@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Tancz Tünde

Beosztás, elérhetőség

egyetemi tanársegéd

Tel: 74/ 528-300/1211 mellék

e-mail: tanczt@igyfk.pte.hu

Végzettség(ek)

2000 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak iskolaelemzés és iskolafejlesztés specializáció. (Egyetemi kitüntetéses Oklevél) l-50/2000

1985 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, magyar -népművelés szak (86/1985)

Szakképzettség(ek)

2013 Képző„ Az élethelyzethez igazított tanulás" akkreditált képzési program, Digitális írástudás fejlesztés a kommunikáció szakon tananyagírók számára (sorsz.4430/2013.-TÁMOP 4.1.2.)

2012 Tanácsadó. Felkészítés" hatékony tanuló-megismerési technikák" témában tanácsadói feladatok ellátására közoktatási intézményekben.(sorsz.1306/2012.-TÁMOP 3.3.1)

2012. Képző/tréner Felkészítés a „Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben" pedagógus-továbbképzési program képzői feladataira. (sorsz. 947/2012.-TÁMOP 3.3.1.)

2012 Képző/tréner: Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő. (PBL-1468. sorsz.26/2012.)

2011 Képző/tréner: Intézményi csoportfelkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkcióra EDUTACIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KfT. (TÁMOP-3.1.1.-08/1. sorsz. 310/2011)

2009 Kompetenciaterületi mentor: Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 1-4. évfolyam. EDUTACIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KfT. (FAT AL-1907, sorsz. 1184./2009.)

2009 Kompetenciaterületi mentor: Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 5-8. évfolyam. EDUTACIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KfT. (FAT AL-1907, sorsz. 1843./2009)

2009 Képző/tréner: A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása Szövegértés és szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. EDUTACIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KfT. (OM 298/34/2006. sorsz.716/2009.)

2009 Képző/tréner: A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása Szövegértés és szövegalkotás programcsomag az 1-4 évfolyamon. EDUTACIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KfT. (OM 298/45/2006 sorsz. 695./2009.)

2006 Képző/tréner: Hatékony tanuló megismerési technikák. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési KhT. (OKM-2/56/2006. sorsz. 1174./2006)

Nyelvtudás

orosz nyelvi záróvizsga

Munkahelyek

2010 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet egyetemi tanársegéd

2006-2010 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet; főiskolai adjunktus

2003-2006 Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Magyar Nyelvi- és Irodalmi Tanszék; főiskolai tanársegéd

1997-2003Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Humán Szolgáltató- és Programiroda; továbbképzési előadó, ügyvivő szakértő

1985-1997 Szekszárd, V. Sz. Általános Iskola; magyar szakos tanár, közművelődési munkaközösség vezető

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

2010-PHD hallgató PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

2007. Abszolutórium. PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai alprogram.

Szakterület, kutatási terület

gyermekirodalom, mesekutatás, neveléstörténet, tárgypedagógia, módszertan

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2011- Közoktatási szakérő. Oktatási Hivatal sorsz. SZ027728

Területek: pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom, óvodai nevelés

 

2006- MTA Pécsi Területi Bizottság II. sz. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága Neveléstörténeti Munkabizottság tagja

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2012-től Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete tagja

2012-től EDUTACIO 3.1.7. szaktanácsadó. Területek: Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére, A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása, Referenciaintézményként való működés kiépítésének támogatása

2011-tőlKözoktatási szakértő. Területek: pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom

pedagógiai értékelés: óvodai nevelés

2011-től PTE IGYK Gyakorlati Képzési Bizottság elnöke

2011-től Gyermekkultúra Kutatócsoport alapító tagja, szervező titkár

2010-2012. A CSOPB Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Országos Programfejlesztő Bizottsága Művészeti nevelés tantárgyfejlesztő munkacsoportjának tagja

2010 Intézeti kutatócsoport tagja

2009- 2011. PTE IGYK Minőségfejlesztő Bizottság tagja

2008-től Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja

2007-től PTE IGYK Kari Tanács tagja

2006-2009.Gyakorlati képzési koordinátor (magyar szak)

2006-tól MTA Pécsi Területi Bizottság II. sz. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága Neveléstörténeti Munkabizottság tagja

2005-től Óvó-és Tanítóképzők Egyesületének tagja

2001-2003.    PTE IGYFK Népi játék és kismesterségek oktatója felsőfokú szakképzés szakmai vezetője

2000-től Közoktatási szaktanácsadó

Ösztöndíjak, pályázatok

2011.TÁMOP - 4.1.2.-08/1/B „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése" Tananyagfejlesztés A kommunikáció- és a nyelv fejlődése a kora gyermekkorban modul

2010.PTE IGYFK Digitális tananyag-fejlesztési pályázat. Komplex beszéd- és nyelvfejlesztés. A nyelv- és beszédfejlődés segítésének módszerei modul

2008.ERASMUS oktatói mobilitás program Constantine the Philosopher University in Nitra. Szlovákia

2006.PTE IGYFK, Tananyag-korszerűsítési pályázat. Tanári mesterség tantárgycsoport.

Kreatív szövegértési és szövegalkotási feladatok

Projekt módszer, moduloktatás, drámapedagógia

Az írástanítás alternatív lehetőségei

2005.PTE IGYFK, Tananyag-korszerűsítési pályázat. Tanári mesterség tantárgycsoport.

Konfliktuskezelési technikák

Az olvasástanítás alternatív módszerei

A kritikai gondolkodás fejlesztése (tanári szerep, kérdéskultúra, kérdezéstechnikai gyakorlatok)

1997.Pályázat, Saját tartalmi fejlesztő program kidolgozásához és magvalósításához. Szekszárd Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési Iroda

1996.Pályázat, Tolna Megyei Pedagógiai Intézet Magyar irodalom tanterv és tanmenet 10-12 éveseknek

Tudományos szakmai elismerések, díjak

2013. Illyés -Plakett I. Fokozat

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kart támogató, annak társadalmi életében kiemelkedő szerepet játszó tevékenységének elismeréseként

2011.Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Emlékérme. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán végzett kiemelkedő tehetségfejlesztő munka elismeréseként.

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Oktatott tárgyak

FSz:

A kisgyermekkor pedagógiája; A beszédfejlődés segítése; Gyermekirodalom és módszertan. Alternativitás a gyermekellátásban

BA:

Beszéd, olvasás és szövegfeldolgozás tp; Írás és nyelvtan tp.; Fogalmazás tp., A magyar nyelv tanítása; Irodalomtanítás; Anyanyelvi nevelés és módszertan; Gyermekirodalom; Gyermekirodalom és módszertan; Óvodai nevelés és integráció; Differenciálás- kooperatív tanulás; Pedagógiai kommunikáció; A népmese lélektani befogadása, Hatékony tanuló -megismerési technikák

MA:

A koragyermekkori nevelés módszertana

Referencia munkák

Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben. A.e.sz.: 957/56/2013 Akkreditált pedagógus továbbképzés oktató/tréner, EPSZI(2013)

TÁMOP 3.3.1 "Oktatási esélyegyenlőség és integráció" kiemelt program II. szakaszában az "Integráció elterjesztése a felsőoktatásban, integrált nevelési módszertan tantárgyi keretbe való beépítésének támogatása a pedagógusképzésbe" Hatékony tanuló-megismerési technikák oktatási programcsomag adaptációja(2012)

Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori feladatokra. A.e.sz. 100 004/339/2011. Akkreditált pedagógus továbbképzés, oktató/tréner, EPSZ(2012)

Mesére hangolódva - programsorozat. Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ.(2011-2012)

A mese szerepe az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek személyiség-fejlődésében és alkalmazása az óvodaiskola közötti átmenet segítésében A.e.sz.OKM-4/16/2009. Akkreditált pedagógus továbbképzés, oktató/tréner, EPSZI(2011)

TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0028 „Iskolai tehetséggondozás" A legkisebb királyfi projekt Pedagógus-továbbképzés: Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban Mesék a kreativitás és a tehetségfejlesztés szolgálatában modul oktatása (2010 -2013)

TÁMOP 3.3.3-08/1. pályázat Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása Tanítási gyakorlat kidolgozása, Tanítási gyakorlat szakmai vezetése, Gyakorlóiskolai rendszer sztenderdizálása HEFOP programcsomag kipróbálása (2010)

TÁMOP.3.1.4/08/1 KMR Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben Kompetenciaterületi mentorálás Szövegértés és szövegalkotás kompetenciaterületen 1-4 évfolyamon(2010)

TÁMOP.3.1.4/08/1 KMR Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben Kompetenciaterületi mentorálás Szövegértés és szövegalkotás kompetenciaterületen 5-8 évfolyamon(2010)

Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban pedagógus-továbbképzési program kidolgozása (2010)

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei szakirányú továbbképzés kidolgozása, képzési koordinátor (2009)

Válogatott publikációk jegyzéke:

Népmese-kommunikáció-identitás In. Fekete Richárd, Kurucz Rózsa, Nagy Janka Teodóra (szerk.) :"Szépet, jót, igazat akarva"Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2013. 100-111.p.

Az olvasóvá válás első lépései. A könyvek szerepe a kora gyermekkorban In. Bús Imre (szerk.)Tanulmányok a gyermekkultúra köréből. PTE IGYK Gyermekkultúra kutatócsoport, Szekszárd, 2013. 97-122.p.

Mentés másként. A Grimm mesék üzenetei. In Bús Imre-Klein Ágnes-Meskó Norbert (szerk.): Nevelés és kutatás. Tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez. Erziehung und Forschung. Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung PTE IGYFK, Szekszárd, 2011. 233-243.p.

Nyelvi- és kommunikációs készségek játékos fejlesztése az alapozó szakaszban In Anyanyelv -pedagógia 2011. 2. sz.

Éltek míg meg nem haltak" A népmese és a gyermeki haláltudat. In Aubert Antal- Béres István- Kurucz Rózsa- Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tudományos Közlemények XI-XII. PTE IGYFK, Szekszárd, 2010. 129 - 141.p

Benedek Elek Munkásságának hatása az olvasás megszerettetésére In Könyv és Nevelés(EKéN) 2009. XI. Évf. 4. sz.

Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. In Anyanyelv-pedagógia 2009. 2. sz. Népmese és szocializáció In Szávai Ilona (szerk.): Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Pont Kiadó, Budapest, 2009. 45-54.p.

Tréfás mesék gyermekeink lelki egészségének védelmében In Daczi Margit-T. Litovkina Anna-Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplinális Humorkonferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79. Tinta Könyvkiadó Budapest, 2008. 144-154.p.

Az iskolai pszichoterror kezelésének néhány lehetősége, különös tekintettel a biblioterápára. In Képzés és gyakorlat. 4. évf. 1. sz. 2006. 37-44.p.

Népmesék az anyanyelvi kultúra- és kompetenciafejlesztés szolgálatában In Klaudy Kinga - Dobos Csilla (szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE Vol. 2/2. Miskolc. 2005. 168-172.p.

Gondolatok az általános iskolában dolgozó pedagógusok kompetenciájáról és hatékonyságról a drogproblémák kezelésében. Egy vizsgálat tükrében. In Egészségnevelés, XLIV. évf. 6. sz. 2003. 252-260. p

Új paradigmák a neveléstörténeti kutatásban: a népmese mint a szociális reprezentáció adekvát műfaja In Valóság, XLV. évf. 9. sz. 2002. 42-55.p.


Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2014. február 10. 13:14:47

« vissza