PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Raffay Zoltán

szerzõ: IGYK

Dr. Raffay Zoltán

főiskolai docens
Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet

Iroda: A épület, 314. iroda
Telefon: 74/528-30074/528-300/1302
Email: raffay.zoltan@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Raffay Zoltán

Beosztás, elérhetőség

egyetemi adjunktus

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

raffay.zoltan@igyk.pte.hu

74/528-30074/528-300/1302

Végzettség(ek)

1994 Földrajz-angol szakos középiskolai tanár; turizmus menedzser oklevél

1997 Marketing menedzser oklevél

Szakképzettség(ek)

 

Nyelvtudás

1994 Angol felsőfok (komplex)

2002 Német középfok (komplex)

Munkahelyek

2011 - PTE IGYK Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet (főiskolai docens)

2007 - Dunaújvárosi Főiskola (főiskolai docens)

1994 - Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs (tudományos segédmunkatárs 2007. augusztus 1.-től tudományos segédmunkatárs)

Tudományos fokozat

2004 PhD (közgazdaságtudomány)

Szakterület, kutatási terület

A szolgáltatások és a területi fejlődés összefüggései

A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere

Ökoturizmus és annak terület- és vidékfejlesztési hatásai

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2012- Magyar Földrajzi Társaság tagja

2003- MTA Köztestületi tag

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2011 február - 2012. június: PTE IGYK GTI - Intézetigazgató

2011 február - 2012. június - PTE IGYK Kari Tanács tagja

1994-2014 15 hazai és 8 nemzetközi konferencián való részvétel előadással

Részvétel az alábbi projektekben:

Részvétel a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar által végzett, „Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. körüli térség jelenlegi kereskedelmi szállásállományának felmérése, a növelhetőség feltételrendszerének komplex vizsgálata" című projektben, 2014. július-november

Szakértői vélemény készítése a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter készülőben lévő minősítési rendszeréről, 2013. december

Témavezetés a „Regionális Fejlesztés Operatív Program '1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése' és '1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása' intézkedések hatékonyságjavítását" célzó, az Országos Területfejlesztési Hivatal keretében működő Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságától kapott megbízás keretében végzett kutatásban 2007 áprilisa és 2008 márciusa között)

EU 5. Keretprogram, EXLINEA projekt (Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, Perceptions, azaz Határvonalak mint az együttműködés színterei: Európa külső határainak újrarajzolása - politikák, gyakorlatok és felfogások). 2003-2005

„Territorial cooperation and transnational cooperation programmes within Structural Funds", azaz A Strukturális Alapokból finanszírozott területi és transznacionális együttműködések vizsgálata (a DG XVI, Brüsszel megbízásából). 2005-2006

Szakértői vélemény készítése a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Kiemelt Térségi Programok Főosztálya megbízásából a GKI Gazdaságkutató Rt. által készített, a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben érintett települési és megyei önkormányzatok helye és szerepe a gazdaságfejlesztésben" című munkáról. 2005.

Pécs, Európa kulturális fővárosa. Pécs MJV Polgármesteri Hivatal megbízásából készített, a város esélyeit taglaló háttértanulmány készítésében való részvétel, 2004

Ösztöndíjak, pályázatok

2005. szeptember 1. - 2007. augusztus 31: Bolyai János kutatási ösztöndíj

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Pécsi Tudományegyetem IGYK, Szekszárd (2011-)

 • A turizmus rendszere és elmélete
 • Bevezetés a turizmusba
 • Ökoturisztikai alapismeretek
 • Térségi turizmusfejlesztés
 • Turisztikai régiók a globális piacon
 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Turizmus és közlekedés
 • Turizmus menedzsment
 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • Közigazgatási földrajz
 • Területfejlesztési angol szaknyelv

 

Pécsi Tudományegyetem KTK, Pécs (2005-2007)

 • Szolgáltatások, közszolgáltatások

 

Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs (2008-2012)

 • Szolgáltatások, közszolgáltatások
 • Fejlesztési programok
 • Helyi fejlesztési programok

 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros (2007-2012)

 • Methods of Regional Analysis
 • Regional economics
 • Spatial and settlement development
 • Urban and rural development
 • A turizmus társadalmi-gazdasági-környezeti alapjai
 • A turizmus gazdaságtana
 • Turisztikai közigazgatás és területfejlesztés
 • Turizmusföldrajz
 • Falusi turizmus szervezése
 • Közlekedés és turizmus
 • Vendéglátás szervezése és gazdaságtana
 • Szállodai ismeretek és menedzsment
 • Munkaerőpiaci politikák
 • Művelődéstörténet
 • Regionális elemzések módszertana
 • A terület- és településfejlesztés alapjai

 

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz (2014)

 

 • Ökoturizmus menedzsment

Válogatott publikációk jegyzéke:

 

Összes MTMT-be feltöltött publikáció:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10011885

1995-2014 24 angol és 55 magyar nyelvű publikáció (független hivatkozások száma: 29)

Legfontosabb publikációk:

 • The system and theory of tourism. Elektronikus tananyag a TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 azonosító számú, „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen című projekt keretében". PTE, 2014, p. 276
 • Theme routes in tourism- and spatial development. In: The role of tourism in territorial development. 6th international conference of the Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, Gheorgheni University Extension, Presa Universitară Clujeană, 2014.
 • A vállalati társadalmi felelősségvállalás tartalmi változása: Az olaszországi jó gyakorlat bemutatása. Társzerzők: Gonda Tibor, Huszti Zsolt, Slezák-Bartos Zsuzsanna, Cecile Anna Rousset. Tudásmenedzsment 15:(2) pp. 90-98., 2014
 • Az ökoturizmus és a vallási turizmus lehetséges kapcsolódási pontjai. NFA Füzetek 3:(1) pp. 52-60., 2014
 • Local tourism destination management organisations - some first experiences of Hungary. Társszerzők: Jónás-Berki Mónika; Aubert Antal; Marton Gergely. In: Vestnyik Karaghandinskovo Gosudarstvennogo Universiteta, Ekonomika seriyasi No. 3(71) 2013. pp. 105-109.
 • Pécs, a possible gateway city. Társzerzők: Gonda Tibor, Pap Norbert. Forum Geografic 12:(2) pp. 178-186., 2013
 • The ecotourism potential of Kazakhstan: recreational resources and ecotouristic values. Társszerzők: Gulmira Uakhitova; Dávid Lóránt. In: 10th EBES Conference Proceedings. ISBN: 978-605-64002-1-6. 2013
 • Recreational Spaces in and Outside the Cities of Hungary. Társszerzők: Aubert Antal; Jónás-Berki Mónika; Pálfi Andrea. In.: Acta Szekszardiensium. Scientific Publications XIV. Szekszárd, 2012. pp. 19-41.
 • The place and role of local tourism destination management organisations in the tourism sector of Hungary. Társszerzők: Jónás-Berki, Mónika - Aubert, Antal - Marton, Gergely. In: The role of tourism in territorial development. 5th international conference of the Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, Gheorgheni University Extension, Presa Universitară Clujeană, 2012
 • Measurement problems of the performance of ecotourism in Hungary. In: The role of tourism in territorial development. 4th international conference of the Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, Gheorgheni University Extension, Presa Universitară Clujeană, 2011. pp. 177-186.
 • Légi közlekedés. In: Turizmus és közlekedés. Társszerzők: Lampertné Akócsi Ildikó; Veres Lajos. Elektronikus tananyag. Elérhetőség: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turizmus%20%C3%A9s%20k%C3%B6zleked%C3%A9s/book.html#d6e2015
 • Különleges közlekedési formák a turizmusban. In: Turizmus és közlekedés. Elektronikus tananyag. Elérhetőség: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turizmus%20%C3%A9s%20k%C3%B6zleked%C3%A9s/book.html
 • A turizmusfejlesztés során használható indikátorok. In: Turizmus kutatások módszertana. Elektronikus tananyag. Elérhetőség: http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turizmus%20kutat%C3%A1sok%20m%C3%B3dszertana/book.html
 • Complex rural development, habitat rehabilitation and ecotourism in the Hungarian-Romanian-Ukrainian triple border region. In: Határon átnyúló partnerség, különös tekintettel a magyar-román-ukrán hármas határra" című konferencia (2009. dec. 7-8.) kötete
 • Effects of the global economic crisis on the Hungarian tourism destinations (A globális gazdasági válság hatása a magyar turisztikai desztinációkra). In: VI. Településföldrajzi konferencia (Szombathely, 2009. dec. 3-4.) kötete
 • Changes in the competitiveness of the Hungarian tourism industry as an effect of the global economic crisis. In: „Competitiveness and tourism in Central Europe" című konferencia (Veszprém, 2009. szeptember 25-26.) kötete
 • A horgászturizmus eddigi eredményei és lehetőségei Magyarországon. In: Dávid L, Bujdosó Z, Remenyik B, Tóth G (szerk.): Fenntartható horgász-, vadász -és víziturizmus: Turizmus-vendéglátás BA alapszak tankönyvei 1. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2009. pp. 54-72.
 • Az üzleti szolgáltatások szerepe a periférikus térségek fejlesztésében - Gazdálkodás, 2002. 5., 4-15. o.
 • Távszolgáltatások és a régiók esélyei az új területi munkamegosztásban - a hívóközpontok - Tér és Társadalom 2001/3-4, 207-230. o.
 • A szolgáltatások és a regionális fejlődés - Comitatus, 1997. június, 5-12. o.
 • A szolgáltatások osztályozása és szerepük a regionális fejlődésben - Tér és társadalom 1996/2-3., 167-178. o.

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)


Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2015. március 10. 10:11:50

« vissza