PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Pályázatok oktatóknak, dolgozóknak

szerzõ: IGYK

2014. december 18.
CAMPUS HUNGARY Program - ösztöndíjak hallgatóknak és felsőoktatási munkatársaknak

A Balassi Intézet 2014. december 15-én hirdette meg nyolcadik alkalommal az Európai Unió támogatásával megvalósuló Campus Hungary Program ösztöndíjait, melyekre a magyarországi konvergencia régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl) felsőoktatási intézményeinek hallgatói és munkatársai pályázhatnak.

A hallgatók szakmai gyakorlatra, valamint rövid, hosszú és csoportos tanulmányútra, a felsőoktatási munkatársak pedig rövid és hosszú tanulmányútra pályázhatnak.

A pályázatok elbírálása hallgatók esetén a tanulmányi átlag, a tudományos tevékenység és a benyújtott munkaterv alapján történik. Előnyt élveznek azok, akiknek pályázott tevékenysége kreditelismeréssel jár, OTDK 1-3. helyezettek, valamint műszaki és természettudományi területen tanulnak.

Munkatársak esetén a kiválasztás szempontjai a következőek: részletes munkaterv; szakmai önéletrajz; nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység; nemzetközi területen végzett tudományos tevékenység. Előnyt élveznek azok, akik nemzetközi kutatási projektben vesznek részt, vagy előadóként vesznek részt nemzetközi konferencián, vagy nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként vesznek részt, illetőleg, akik hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenységet végeznek, vagy új együttműködéseket hoznak létre.

Pályázati határidő: 2015. január 30. 12.00 óra

Pályázati kiírások hallgatóknak

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak

Pályázati kiírások felsőoktatási munkatársaknak

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasi-munkatarsaknak

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!2014. május 12.
Campus Hungary Munkatársi Mobilitás - Ösztöndíjak felsőoktatási intézmények munkatársai számára

A Balassi Intézet Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. augusztus 15. és 2015. március 31. között megvalósítható felsőoktatási munkatársi mobilitásra.2014. április 3.
Gyakornoki lehetőségek diplomások, nyelvi szakemberek és diákok számára

Az uniós intézmények a gyakornoki lehetőségek széles választékát kínálják az egyetemen vagy főiskolán tanuló diákoknak és a pályakezdő diplomásoknak. A gyakornokok értékes bepillantást nyerhetnek az intézmények munkájába és az EU tevékenységébe. A gyakornoki állások a fogadó intézménytől függően eltérő időtartamúak lehetnek és különböző helyszíneken állnak rendelkezésre.

További információk: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_hu.htm#students-tab
2014. március 27
.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara pályázatot ír ki 2014/2015. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja:

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

A pályázat tárgya:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2014/2015. tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (akár 1 napos mobilitás is megvalósítható).

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazásokhoz utazási támogatás is adható. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

Az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
 • akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik;

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot - melyet a kari Erasmus koordinátornak kell benyújtani - a Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága bírálja el.  A beadás határideje: 2014. április 16. (211-es iroda)

Szükséges dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati űrlap;
 • partneregyetem meghívólevele, mely tartalmazza a partneregyetem nevét, a partner tanszék/intézet nevét, a tervezett kurzus címét, annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik, a kurzus megtartásának tervezett időpontját, és a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre);

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága bírálja el.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://erasmus.pte.hu)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Melléklet:

Ösztöndíj összegek:

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

Utazási támogatás összegek:

0 - 99 km

0 €

100 - 499 km

180 €

500 - 1.999 km

275 €

2.000 - 2.999 km

360 €

3.000 - 3.999 km

530 €

4.000 - 7.999 km

820 €

8.000 - 19.999 km

1.100 €

 


2014. március 13.
A magyar-orosz együttműködés keretében az orosz fél az oroszországi felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas helyeire, a 2014/2015-ös tanévre az alább részletezett kvótákat ítélte meg Magyarország részére, amely igen jelentős növekedés a korábbi együttműködéshez képest.

A 2014/2015-ös tanévben ösztöndíjat ajánlottak fel:

 • 500 hónap részképzésre,
 • 40 fő BA/BSc,
 • 40 fő MA/MSc képzésre,
 • 20 fő PhD/DLA képzésre.

A program újszerűsége a nagyságrend mellett, hogy az orosz felsőoktatási intézmények igen széles köre elérhető ösztöndíjas formában. Csatolva továbbítom az orosz felhívás szövegét és a linket a felhívással:http://www.scholarship.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/Aktu%C3%A1lisP%C3%A1ly%C3%A1zatok/tabid/68/language/hu-HU/Default.aspx2014. március 12.
Pécsi Tudományegyetem Alapítvány pályázat felhívása
Pályázati kategóriák:
A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, mûhelyek kulturális és szakmai tevékenységének támogatása.

B) Oktatók számára tankönyvek, gyûjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történõ kiadásának, szerkesztésének támogatása.

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Beküldési határidõ: 2014. március 24.

Részletes pályázati felhívás

További információk: http://www.pte.hu/menu/81/21


2014. március 10
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2015/2016-os tanévre szóló ösztöndíjait

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Amerikai Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni, oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

A pályázatot  a beadási határidőig kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni elektronikusan (online pályázat) és egy kinyomtatott példányban postai úton.  Részletes információ:www.fulbright.hu

A pályázat beadási határidő posztgraduális hallgatóknak és Humphrey pályázóknak 2014. május 19.

A pályázat beadási határidő oktatóknak és kutatóknak 2014. október 13.

Szórólap2014. január 6.
„Terminológia menedzser képzés"

Az „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen"  című,  TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 azonosítójú  pályázat Képzők képzése munkacsoportja szervezésében angol nyelvű nemzetközi terminológia szemináriumot (ECQA Certified Terminology Manager) hirdetünk.

A kurzusra várjuk oktatók, kutatók, fordítók, PhD hallgatók és más, fordítással, szakfordítással foglakozó és/vagy terminológiai kérdések iránt érdeklődő munkatársak jelentkezését.

jelentkezéseket dr. Muráth Ferencné, a Terminológiai Dokumentációs Központ (TermDok) vezetője (tel.: 72-501-600/28024)  email címére (murath@ktk.pte.hu), valamint másolatban Pókay Marietta, az ÁJK Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely vezetője email címére (pokay.marietta@ajk.pte.hu) kérjük beküldeni.

A képzés vizsgával zárul, sikeres elvégzéséről a résztvevők nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak.

A kurzus címe: ECQA Certified Terminology Manager

Helyszín: Tudásközpont 2. emelet számítógépes terem

Időpont: január 20-23 és 30.

Bővebb információ: http://nyelvtanulas.pte.hu/


2013. október 2.
PTE Illyés Gyula Kar Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága által meghirdetett éves pályázati kiírása

A pályázat részletei és a jelentkezési űrlap letölthető itt.


2013. szeptember 4.
CAMPUS HUNGARY PÁLYÁZATOK

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. január 15. és 2014. július 31. között megvalósítható hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzeti mobilitásra.

A hallgatók féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra pályázhatnak. Az oktatók rövid és hosszú tanulmányútra, az adminisztratív munkatársak rövid és csoportos tanulmányútra nyújthatnak be pályázatot.

A részletes kiírás (hallgatói, oktatói és adminisztratív dolgozói pályázatok) megtalálható a www.campushungary.hu oldalon.

A teljes pályázás http://www.campushungary.hu oldalon történik 2013. szeptember 3-tól október 10-ig.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.2013. augusztus 26.
Pályázat külföldi ösztöndíjakra a 2014/2015 tanévre - A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati kiírása

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben külföldi felsőoktatási intézményekben megvalósuló ösztöndíjakra: egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre.


Az ösztöndíjak célja

Hosszú és rövid tanulmányutak, nyári egyetemek, teljes képzés, részképzés, illetve teljes- és rész doktori képzés támogatása.

Pályázók köre

Magánszemélyek:

 • alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók
 • diplomások (BA/BSc, MA/MSc)
 • oktatók
 • kutatók
 • tudományos szakemberek
 • művészek
 • PhD hallgatók

A pályázat részletei

A megpályázható ösztöndíj-típusok

 1. Hosszú és rövid tanulmányutak - A hosszú tanulmányutak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára. A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési munkatervek keretében lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.
 2. Nyári egyetemek - A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújt lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.
 3. Teljes képzés - Ösztöndíj államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez. Jelenleg csak Horvátországba és Oroszországba lehet teljes alap-, illetve mesterképzésre pályázni.
 4. Részképzés - Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatásához nyújtott támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.
 5. Teljes- és rész doktori képzés - Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA tanulmányokra ad lehetőséget, teljes képzés esetén három éven, részképzés esetén pedig legfeljebb 12 hónapon át. Részleteket lásd az egyes országoknál.

Célországok

 • Albánia
 • Belgiumi flamand közösség
 • Belgiumi francia közösség
 • Csehország
 • Dánia
 • Egyiptom
 • Észtország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Horvátország
 • India
 • Izland
 • Izrael
 • Jordánia
 • Kína
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Mexikó
 • Mongólia
 • Németország
 • Norvégia
 • Olaszország
 • Oroszországi Föderáció
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Törökország
 • Vietnam

Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt tevékenységekre lehet pályázni!

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Határidők

A pályázati határidők a nyomtatott pályázati anyag postai feladásának dátumát (postai bélyegző) jelzik. Online pályázásra ugyanezen a napon magyar idő szerint éjfélig van lehetőség.

 • Hosszú, rövid tanulmányutak, nyári egyetemek: 2013. október 15.
 • Részképzés: 2014. március 3.
 • Doktori rész- és teljes képzés: 2014. március 3.
 • Teljes képzés: Horvátország: 2014 júniusa, Oroszország: 2014 március 3.

Benyújtás

A pályázatokra kétféle módon kell jelentkezni:

 1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda honlapján. Kérjük, hogy az online pályázás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az Online pályázás című útmutatót. A regisztrációhoz használt FELHASZNÁLÓNEVET és JELSZÓT őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lesz rá.
 2. Nyomtatott formában: a pályázati anyag beküldése postán az alábbi címre: Balassi Intézet - MÖB Iroda, 1519 Budapest Pf. 385. Kérjük, hogy a postai feladáskor a borítékra a célország nevét is írják rá.

Személyesen behozott vagy futárral beküldött anyagokat nem áll módunkban elfogadni!

Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. Csak azok pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig elektronikus úton is jelentkeznek és postára is adják pályázatukat.

További információ

Cím: 1016 Budapest, Somlói u. 51.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 385
Web: www.scholarhip.hu
Központi e-mail cím: mob@bbi.hu
Titkársági telefon: 06-1-384-9009
Fax: 06-1-343-6489

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Pályázatok külföldi ösztöndíjakra a 2014/2015 tanévre - A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati kiírása

A konkrét országokra és képzésekre közzétett lista
2013. május 8.
Ösztöndíj Japánba, 2014. évi Kutatói, valamint Egyetemi alapképzési ösztöndíj

Idén is kiírásra került a japán kormány "Kutatói" és „Egyetemi alapképzés" ösztöndíja. Csatolva küldöm az ösztöndíj plakátját és a linket, ahol bővebb információ megtalálható az ösztöndíj menetéről. A pályázati anyagok letölthetőek és bővebb információ megtekinthető az alábbi oldalon is:

http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/culture/scholarship.htm
2013. április 26.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régióban
Célja: a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.
Az ösztöndíjas időszak hossza: 12 hónap
Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. szeptember 1.
Az ösztöndíj havi összege: 350 000 Ft
Pályázati határidő: 2013. május 16. 18.00 óra


Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktató-kutatóknak a konvergencia régiókban
Célja: a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, és a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.
Az ösztöndíjas időszak hossza: 6-16 hónap
Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. szeptember 1.
Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft
Pályázati határidő: 2013. május 16. 18.00 óra


Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak a konvergencia régióban
Célja: kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektvezetői tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.
Az ösztöndíjas időszak hossza: 6-16 hónap A pályázás egyik meghatározó feltétele: magyar állampolgár, aki minimum 24 hónapja folytat külföldön a támogatott tudományterületeken kutatómunkát kiemelkedő tudományos teljesítménnyel
Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. szeptember 1.
Az ösztöndíj havi összege: 1 000 000 Ft
Pályázati határidő: 2013. május 31. 18.00 óra

A pályázati felhívások letölthetőek: link2013. január 17.
CAMPUS HUNGARY PÁLYÁZATOK

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzeti mobilitásra.

A részletes kiírás megtalálható a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának honlapján a Campus Hungary menüpontban:
http://www.nko.pte.hu/menu/72

További információk a pályázással kapcsolatban:

Göttlinger Noémi
Erasmus koordinátor
PTE Illyés Gyula Kar
erasmus@igyk.pte.hu


2013. január 16.
Erasmus adminisztratív személyzet mobilitás pályázati felhívás
Pályázati felhívás | Pályázati űrlap


2012. szeptember 6.
Erasmus kiutazási lehetőség adminisztratív munkatársaknak

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévre LLP/Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás programban való részvételre.

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy elősegítse az egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását, ezáltal az egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen.

Részletes pályázati felhívás | Pályázati űrlap2012. szeptember 3.
Ausztrál ösztöndíj oktatók számára

A European Group for Eight ösztöndíjprogram pályázatot hirdet PhD-val rendelkező, 40 év alatti és angol nyelvet beszélő oktatók számára. Az ausztrál egyetem ösztöndíjprogramjáról további információk és a jelentkezési lap az alábbi linken található: http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships

A jelentkezési határidő a 2013-as évre: 2012. október 12.
2012. június 25.
Pályázat tudományos tevékenység támogatására

Az Illyés Gyula Kar Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a kari tudományos tevékenység támogatására. Pályázatokat három kategóriában a) Konferencia-részvétel vagy szervezés támogatása, b) Tananyagfejlesztés: elektronikus és nyomtatott (kötet, kiadvány) tananyag megjelentetésének támogatása, c) Doktori (PhD, DLA), habilitációs és akadémiai doktori fokozatok megszerzésének támogatása témában lehet benyújtani.

Pályázati határidő 2012. szeptember 30.

A kiírás letölthető innét2012. május 25.
CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok

Hálózatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melyek egy-egy szűkebb vagy tágabb szakterületen hallgatói és oktatói cserék lebonyolítására kapnak támogatást a programtól. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hallgatókat és oktatókat egy tanévben.

A hálózatok munkáját egy nemzetközi koordinátor irányítja, mellette minden, a hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményben működik egy helyi CEEPUS hálózati koordinátor, aki az adott intézményben/karon/tanszéken felel a hálózat szakmai munkájáért.

A 2005-től működött, illetve jelenleg is működő hálózatok, és a bennük részt vevő felsőoktatási intézmények listája elérhető a CEEPUS központi honlapján: www.ceepus.info

A 2009/2010-es tanévben működő magyar részvételű hálózatok és a magyar hálózati koordinátorok listája, valamint a számukra megítélt hónapszám letölthetó:  INNEN

A 2010/2011-es tanévben működő, magyar részvételű hálózatok és a magyar hálózati koordinátorok listája, elérhetőségük valamint a számukra megítélt hónapszám letölthetó: INNEN

A 2011/2012-es tanévben pályázható, magyar részvételű hálózatok és koordinátoraik listája, illetve a rendelkezésre álló hónapszámok megtekinthetőek itt.

A magyar felsőoktatási intézményekben jellemzően több CEEPUS hálózat működik, ezért az intézményekben dolgozik egy-egy, az összes hálózat működését összefogó úgynevezett intézményi koordinátor.
A magyar felsőoktatási intézmények CEEPUS intézményi koordinátorainak listája letölthető: innen.

Amennyiben a hálózatok gyakorlati működésére kíváncsi, olvassa el honlapunk új sorozatát a Jó gyakorlatok tára menüpont alatt! Itt olyan sikeres hálózatokról kaphat képet, melyekben magyar fesőoktatási intézmények is komoly szerephez jutnak.

A hallgatói és oktatói mobilitásokról általában

Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobiliási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 2. hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

A mobilitási pályázatok csak hallgatókra illetve csak oktatókra vonatkozó feltételeit az alábbi menüpontra kattintva érhetők el:

 

Oktatói mobilitás

Az oktatói mobilitás célja

 • elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet
 • 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási/konzultációs óra megtartása kötelező. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.

A megpályázható időszak

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap), maximum 10 hónap.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei

 • egyetemi vagy főiskolai oktatói, tanári állás
 • CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban Equal Status dokumentum csatolásával (olyan dokumentum - letelepedési engedély, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, hivatalos bejelentett lakcímigazoló lap, stb. - amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó jogszerűen tartózkodik abban az országban, ahol pályázik)
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása.

Hasznos információk FREEMOVER pályázóknak

A freemover mobilitási pályázatok benyújtása lényegesen több felelősséget és feladatat igényel a jelentkezőktől.
Mivel a freemover pályázók a hazai Nemzeti Irodához nyújtják be ösztöndíjpályázatukat, és nem feltétlenül kerülnek kapcsolatba CEEPUS koordinátorral, a pályázók igényeihez igazodva, azaz a hozzánk gyakran beérkező kérdések alapján összeállítottunk egy kis információs csomagot a freemover pályázás sajátosságairól.

FONTOS TUDNI:

 • mind a hálózati, mind a freemover pályázás teljes folyamata angol nyelven online zajlik a www.ceepus.info honlapon egy egyszerű regisztrálás után.  (a különbség csupán annyi, hogy míg a hálózati mobilitási pályázatot a küldő felsőoktatási intézmény hálózati koordinátorához kell benyújtani, a freemoverek egyenesen a Nemzeti Irodához pályáznak.)
 • A nem túl bonyolult pályázati űrlap értelemszerű és pontos kitöltését követően a pályázai anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni (Letter of Acceptance és Letter of Recommendation), amelyek elérhetőek itt és a www.ceepus.info honlapról is.  A freemover mobilitási pályázatok benyújtási határideje: minden év november 30.
 • Freemoverként mindig csak a tavaszi (II.) félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat, éppen ezért itt az esély mindig sokkal inkább esetleges, mint a hálózati pályázatoknál. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén.
 • Ha hallgatói (S) státuszú pályázatot nyújt be, az 3-10 hónapig terjedhet. Ha szakdolgozatot szeretne kint írni, beadhat rövid távú (ST) státuszú pályázatot is, de a szakdolgozatírás tényét jeleznie kell a pályázat Motivation részében.
 • Az oktatói ösztöndíj elnyerésének speciális feltétele 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási/konzultációs óra kötelező megtartása. A Joint Program keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.
 • A hallgatói pályázónak a Letter of Recommendation formanyomtatványát a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_lorecomm_homest.pdf két példányban kell letöltenie, majd 2 itthoni oktatójával kitöltetnie és aláíratnia.
  A Letter of Acceptance nyomtatványát úgyszintén a http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=/CEEPUS/freem_loa_host_st.pdf link segítségével letölteni, 1 példányban kitöltetnie és szabályszerűen aláíratnia a kinti fogadó felsőoktatási intézmény illetékesével. Ez tehát az jelenti, hogy a hallgatónak kell fölvennie a kapcsolatot a majdani fogadó intézményével.
 • Általános pályázati feltételek:
  • valamely CEEPUS tagország felsőoktatási intézménye hivatalosan beiratkozott, aktív státuszú hallgatója vagy főállású oktatója,
  • ha nem CEEPUS tagország állampolgára, rendelkezik Equal Status dokumentummal,
  • helyesen kitöltött pályázati űrlap
  • feltöltött mellékletek

a felsőoktatásban eltöltött teljes idő alatt CEEPUS külföldi tanulmányútjai nem haladták meg a 10 hónapot,

 • A kitöltött, aláírt dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd az egészet a „SUBMIT" gomb megnyomásával véglegesíteni.
 • A Nemzeti Iroda formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, majd a kiírásnak megfelelőeket  továbbítja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé. Mivel a CEEPUS ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, ők döntenek a pályázat sorsáról.  A pályázatok eredményéről érdeklődni a fogadó ország nemzeti irodájánál lehet.
 • Az ösztöndíjak összege tagországonként eltér, a pontos összegekről itt tájékozódhat. A CEEPUS ösztöndíj kiegészítő támogatás, nem fedi a külföldi tanulmányút teljes költségét, és nem fordítható útiköltségre, sem konferenciák, találkozók, tanácskozások kiadásaira.
 • Szintén általános szabály, hogy a külföldön folytatott tanulmányai nyomán a hallgatónak itthon krediteket kell kapnia (az nincs központilag szabályozva, hogy mennyit; az intézmények közti megegyezéstől függ). Ezért ajánlatos itthon még a kiutazás előtt tisztázni, hogy a kinti tanulmányait hogyan fogják itthon elismerni.

Mielőtt bárki pályázatírásba kezd, érdemes alaposan tanulmányozni a honlapunk http://www.tpf.hu összes CEEPUS oldalát (Pályázatok, CEEPUS) és a Kézikönyvet http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=216 .

Kérdés esetén a Tempus Közalapítvány CEEPUS Nemzeti Iroda munkatársai természetesen személyesen is állnak rendelkezésére munkanapokon 8.30-17 óráig.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • az őszi szemeszterre: június 15.
 • a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja:

A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), a pályázat elkészítésének lépéseit a  Mobilitási pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja, Ennek mértéke országonként eltérő. Az összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.
A magyarországi ösztöndíjak mértékéről az Információk a  Magyarországra érkező ösztöndíjasok számáramenüpontban kaphat felvilágosítást.
Az utazási költségek térítésére a küldő ország lehet jogosult. Az ösztöndíjon felüli útiköltség elszámolására a nincs lehetőség a Tempus Közalapítványnál.

Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az Intézményi CEEPUS koordinátoroktól vagy az adott hálózat magyar koordinátorától kérhető.

Online vitafórum

Már CEEPUS pont is nyílt a Tempus Közalapítvány központi fórumán a honlapon. Egy egyszerű regisztrálást követően itt mindenki megoszthatja az érdeklődőkkel a CEEPUS Programmal kapcsolatos élményeit, elvárásait. Számítunk az aktív véleménnyilvánításra!
CEEPUS Fórum

 
2012. március 14.
Oktatói Erasmus pályázat
Megjelentek a 2012-2013-as oktatói Erasmus pályázatok.

Pályázat letölthető innét
2012. március 08.
Pályázati felhívás az SZJA 1% bevételeinek felhasználására

Részletek ITT!2012. január 28.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) - Pályázat az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közzétételére

A pályázat célja az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos finanszírozással. Pályázható támogatási kategóriák: tudománynépszerűsítés; tudományos cikk megjelentetése; tudományos forrás kiadása.

A pályázatok beadása folyamatos, értékelésüket az OTKA külön bizottsága végzi évente két alkalommal, az EPR-ben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig benyújtott (a pályázó által véglegesített és az Intézmény által

jóváhagyott) pályázatok rangsorolása alapján.

Beadási határidő: folyamatos

További információ itt.


 

2012. január 28.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) - Pályázat nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatására

A pályázat célja a nemzetközi együttműködésre alapuló, a tudományos utánpótlás biztosítását szolgáló, kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások támogatása.

A pályázatot egyidejűleg a magyar félnek az OTKA-hoz és a társpályázó(k)nak az illető ország kutatási alapjához/alapjaihoz kell beadnia. A magyar pályázónak PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie, és magyar kutatóhelyhez kell kötődnie. A pályázat csak akkor támogatható, ha mind az OTKA, mind pedig a külföldi ország kutatási alapja támogatja.

A pályázaton elnyert támogatás elsősorban az együttműködés költségeire, doktori programok támogatására, PhD hallgatók és posztdoktorok nemzetközi cseréjére vonatkozik, de támogathatja a kutatási költségeket, a kutatásban alkalmazni tervezett doktoranduszok, doktorjelölt és posztdoktorok alkalmazását, kisebb műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzését, kutatási eredmények konferencián történő ismertetését.

Az együttműködésre alapozott kutatási pályázatok javasolt futamideje 3 év, de illeszkednie kell mindkét partner pályázati rendszeréhez. A maximális támogatási idő 4.5 év.

Beadási határidő: folyamatos

További információ itt.


 

2012. január 28.

IVF kisösszegű támogatások (Small Grants) - 2012/1

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette kis összegű támogatások pályázatát. A projektek időtartama legfeljebb hat hónap lehet.

A támogatásra a következő kategóriákban lehet pályázni:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos konferenciák és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordítható támogatás.
Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a projekt összköltségének 70%-át, vagy a 6 ezer eurót. A támogatásra szánt éves költségvetés 600 ezer euró.

Pályázati határidő: 2012. március 1.

Bővebb információ itt.


2012. január 17.

Nemzetközi Visegrádi Alap | STANDARD pályázatok - 2012

A Nemzetközi Visegrádi Alap 2012-re is meghirdette standard pályázatát. Legfeljebb 12 hónapos projektekkel lehet pályázni.

A támogatás a következő területeken igényelhető:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos cserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordítható támogatás.

A határokon átnyúló együttműködés kivételével a projektekben legalább három V4-országnak részt kell vennie. Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a projekt összköltségének 70%-át (tehát a pályázathoz önerő kell). A támogatást 6001 eurótól lehet kérvényezni. A standard pályázatokra szánt éves költségvetés évi 2,2 millió euró.

Pályázati határidők: 2012. március 15. és 2012. szeptember 15.

Bővebb információ itt.

 

2012. január 17.
Visegrádi Stratégiai Program

A Visegrádi Alap meghirdette 2012. márciusi határidejű stratégiai támogatási pályázatát, amellyel hosszú távú, valamennyi visegrádi országot érintő projekteket támogat. A stratégiai támogatások összege a 2012-es évre 300 ezer euró. A elnyerhető támogatás összege a projekt költségvetésének legfeljebb 70%-a lehet (tehát a pályázathoz önerő kell). A pályázat keretében legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projekteket támogatnak. A Stratégiai Program 2012-es prioritásait nemsokára közzéteszik a Visegrádi Alap honlapján.

Pályázati határidő: 2012. március 30.

Bővebb információ itt.

 

2012. január 17.
Erasmus Mundus pályázat - 2012

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a 2012-es évre az Erasmus Mundus program három alprogramjának megvalósítására. A pályázat célja, hogy támogassa az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hallgatói részére.

A következő alprogramokra lehet pályázni:
- Erasmus Mundus közös programok (ösztöndíjakkal együtt);
- Erasmus Mundus partnerségek;
- Az európai felsőoktatás népszerűsítése.

A programban felsőoktatási intézmények, hallgatók, oktatók, kutatók, felsőoktatási intézmények alkalmazottai és a felsőoktatás területén aktív szervezetek vehetnek részt. A program költségvetése 2009 és 2013 között közel 1 milliárd euró.

Pályázati határidő: 2012. április 30.

Bővebb információ itt.

 

2012. január 17.
CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok 2012/2013

Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitásokra és hálózaton kívüli, freemover mobilitásokra lehet pályázni hallgatóként és oktatóként a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - Közép-Európai Csereprogram Egyetemi Tanulmányokra) program keretében. A pályázók saját állampolgárságukkal megegyező országba nem utazhatnak CEEPUS-támogatással. A kiutazás tanéven belül egyszer hosszabbítható meg, és képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.

Pályázati határidő az őszi szemeszterre: 2012. június 15.

Bővebb információ itt.

 

2012. január 17.
CEEPUS hálózati pályázatok

Felsőoktatási intézmények közötti CEEPUS-hálózatok támogatására lehet pályázni a 2012/2013-as tanévre a CEEPUS-program keretében. A hivatalos CEEPUS-országok akkreditált felsőoktatási intézményei, valamint Koszovó Pristinai Egyetem közötti nemzetközi együttműködések kialakítására várja a pályázatokat a 2012/2013-as tanévre a hallgatói és oktatói mobilitást elősegítő CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - Közép-Európai Csereprogram Egyetemi Tanulmányokra) program. A pályázat keretében támogatható tevékenységek: klasszikus hálózati tevékenység; klasszikus hálózati tevékenység és közös programok fejlesztése; illetve közös programok fejlesztése, bevezetése. A programban partnerként és koordinátorként is be lehet lépni.

Pályázati határidő: 2012. január 15.

Bővebb információ itt.

 

2012. január 17.
Megjelent a Tempus IV 2011-es pályázati felhívása

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága megjelentette a TEMPUS IV ötödik pályázati felhívását.

A TEMPUS IV 2011-es pályázati felhívása keretében összesen 78,1 millió euró pályázhatnak a felsőoktatási intézmények, projektenként 500 000 - 1 500 000 euró erejéig. További 12,5 millió euró lesz elérhető az Európai Bizottság későbbi döntése után az EU déli és keleti szomszéd régióira vonatkozóan.
Pályázatokat meghatározott nyugat-balkáni, kelet-európai, közép-ázsiai és mediterrán térségbeli országok felsőoktatási intézményeivel közösen lehet benyújtani az Európai Bizottsághoz 2012. február 23-ig.

További információ itt.

 

2012. január 17.
Pályázat magyar-horvát közös határ menti fejlesztésekre

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében harmadik alkalommal nyílik pályázati lehetőség. A magyar-horvát határ menti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektekre, gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programokra, de akár K+F tevékenységekre vagy határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítését célzó projektekre is, kapcsolódóan a kormány által meghirdetett Új Széchenyi Tervhez. Jelentős támogatás áll rendelkezésre a turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre, beleértve a turisztikai infrastruktúrafejlesztést, valamint a kulturális örökség megőrzését.

A felhívásra nonprofit szervezetek, többek között helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek, oktatási intézmények, kamarák pályázhatnak. A pályázó partnerségben legalább egy magyarországi és egy horvátországi partnernek kell lennie a támogatásra jogosult területről.

A pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló közösségi forrás: 21 036 735,00 EUR.

Beadási határidő: 2012. március 12., 17:00 óra.

További információk itt.

 

2012. január 17.
Megjelent a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Programban első pályázati felhívása

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus célja, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott tizenkét ország és Norvégia között.

A méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdítására szolgáló alap 2011. október 20-tól pályázatot hirdet önálló pályázatok benyújtására a következő két fő eredmény elérése érdekében: a szociális párbeszéd és a háromoldalú párbeszéd struktúráinak és gyakorlatainak javulása; a méltányos munka előnyeinek jobb megértetése.

Pályázatot nyújthatnak be: szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek, szakszervezetek), állami hatóságok és szervezeteik, amelyek a kedvezményezett országban vagy Norvégiában önálló jogi személyként működnek és tevékenységük kapcsolódik a méltányos munka és/vagy a háromoldalú együttműködés területeihez. Országos, regionális és helyi szinten működő szervezetek egyaránt jogosultak pályázni. Norvég partnerrel való együttműködés ösztönözendő, de nem kötelező. Norvég jogi személy projektgazdaként csak kedvezményezett országbeli jogi személlyel partnerségben pályázhat.

A Magyarország részére rendelkezésre álló keretösszeg 832 000 EUR. Az igényelhető támogatás összege: minimum 50 000, maximum 400 000 EUR lehet.

Beadási határidő: 2012. március 31., déli 12.00 óra (norvég helyi idő szerint).

További információ itt.2012. január 05.
Pótpályázat oktatói látogatások megvalósítására a PTE kiemelt külföldi partneregyetemein:
Masaryk Egyetem Brno (Csehország), Zágrábi Egyetem (Horvátország), Krakkói Jagelló Egyetem (Lengyelország), Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem (Szlovákia), Újvidéki Egyetem (Szerbia)

Jelentkezési határidő: 2012. február 15.

Info: Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
http://www.nko.pte.hu/menu/33/22


2011. december 13.
Megjelent az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottságának pályázata alapkutatások támogatására
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.

Pályázható kategóriák:
 • Kutatási pályázat (K)
 • Nagy költségű kutatási pályázat (NK)
 • Fiatal kutatói pályázat (PD)
 • Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF)
További információk itt!

2011. december 13.
Megjelent az adminisztratív dolgozók mobilitási Erasmus pályázat.
Pályázati kiírás | Űrlap

2011. szeptember 19.
Megjelent a PTE kiemelt partnerintézményibe szóló oktatói kiutazásokra kiírt pályázat. Pályázati kiírás | Űrlap

2011. szeptember 10.
Megjelent a PTE IGYK
Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága meghosszabbított pályázata a kari tudományos tevékenység támogatására.
Tovább

utoljára frissítve: 2014. december 19. 08:16:40

« vissza