PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D

szerzõ: IGYK

Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D

főiskolai tanár, intézetigazgató
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet

Iroda: A épület, 217. iroda
Telefon: 74/528-300/1225
Email: janka@igyk.pte.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Nagy Janka Teodóra

Beosztás, elérhetőség

főiskolai tanár, intézetigazgató, általános- és tudományos dékánhelyettes

janka@igyk.pte.hu; 30/520-2821

Végzettségek

1984 jogász, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1989 magyar tanár, népművelő, Janus Pannonius Tudományegyetem

1991 magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1994 etnográfus, Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Szakképzettségek, szakértői kompetenciák

 • Szociálpolitikai szakértő (Szociális igazgatás 2004-, Szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése 2010-)
 • MAB szakértő (2009-)
 • Fogyatékosügyi szakértő (Felsőfokú oktatás, Felnőttképzés, Egyéb társadalomtudomány 2009-)
 • Szociális szakértő (Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság 2008-2010)
 • Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó 2007)
 • Pályázatíró (2004)

Nyelvtudás

 • angol (középfok)
 • német (középfok)

Munkahelyek

2010- általános és tudományos dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

2005- intézetigazgató, szakfelelős, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet

1995- oktató: főiskolai tanár (2002-), főiskolai docens (2000-2002), főiskolai adjunktus (1997-2000), főiskolai tanársegéd (1995), Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet

1997- óraadó, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet Tanszék

2002-2012 Wesley János Lelkészképző Főiskola (óraadó, főiskolai tanár)

1985-1990 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

PhD (Jogtörténet, summa cum laude, JPTE, Pécs (2000)

„A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében" doktori programban (Programvezető: dr. Kiss László, témavezető: dr. Kajtár István)

Szakterület, kutatási terület

Állam- és jogtudományok

 • Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet (a PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában meghirdetett téma)
 • Szociális közigazgatás történet
 • Joghatékonysági vizsgálatok a szociális területen
 • A szociális gondoskodás történeti formái
 • Esélyegyenlőség a joggyakorlatban

Tudományos akadémiai tagság

 • MTA Köztestületi tag (2003-)
 • MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (munkabizottsági tag 2003-2005, Jogi és Gazdasági Szakbizottsági tag 2005-)
 • MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület (1996-2000)

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Tudományos/szakmai közélet:

 • PTE Szenátus (tag 1999-2006, 2010-)
 • PTE Tudományos Tanács (2010-)
 • PTE Külügyi Bizottság (2007-)
 • PTE IGYFK Kari Tanács (tag 1997-)
 • PTE IGYFK TDT elnök (2001-2006)
 • PTE IGYK Tudományos Bizottság (2003-, elnök 2006-2007, 2010-)

 

 • Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottság (1999-2004, elnök 2001)
 • Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (2004-)
 • Magyar Néprajzi Társaság (tag1980-, jogi tanácsadó 2000-2002)
 • Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Tolna Megyei Szervezete (1998-)
 • Tolna Megyei Honismereti Egyesület (1998-), jegyző (2000-2010)

Kutatócsoport:

 • Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (elnök: 2011-)
 • Jogi kultúrtörténeti csoport (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)
 • Holub József Joghistóriai és Jogi Kultúrtörténeti Műhely (PTE BTK Közép- és Koraújkori Tanszék-PTE ÁJK Jogtörténeti

Tanszék - Jogi kultúrtörténeti csoport, Jogtörténeti Tanszék)

 

Ösztöndíjak, pályázatok

Ösztöndíjak:

 • Erasmus oktatói ösztöndíj (Kemi-Tornio University of Applied Sciences, 2011)
 • Erasmus oktatói ösztöndíj (Constantine the Philosopher University in Nitra, 2008)

 

Pályázatok (kutatási, képzésfejlesztési)

Kutatás/projektvezetőként:

 • 2011- Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation: „European Manager of the social economy"
 • 2009-2012 TÁMOP 5.4.4. „TÉRSÉG-KÖZÖSSÉG-MINŐSÉG - Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon"
 • 2010 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása" - KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR szakirányú továbbképzés (3824/11, SZMM-FSZK)
 • 2009 Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása - Komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzés (3824/4, 3284/5, 3284/9 SZMM-FSZK) (projektvezetőként)
 • 2006 A szociális alapszolgáltatások hozzáférhetőségének vizsgálata a hátrányos helyzetű, aprófalvas településeken Tolna megyében (ICSSZEM-kutatás-kutatásvezetőként)
 • 2006 A szociális munka adminisztrációjának vizsgálata a szociális alapszolgáltatások esetében a Dél-Dunántúli régióban (ICSSZEM-kutatás-kutatásvezetőként)
 • 2006 Szociális szükségletfelmérés a Szekszárdi kistérségi társulás északi településein (projektvezetőként)
 • 2002-2004 FKFP-TDKP 0067/2002. pályázat: PTE-IGYFK Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Diákköre (projektvezetőként)
 • 2002 A fogyatékkal élőkről, árvákról és betegekről gondoskodás hagyományai a Tolna megyei bukovinai székelyek körében. (Felsőnána) (kutatásvezetőként)
 • 1999-2001 OTKA kutatási program: Néprajzi tárgyak jogi vonatkozású ábrázolása (kutatásvezetőként)

Kutatóként/közreműködőként:

 • 2010 OTKA kutatási programban közreműködve (Projektvezető: Flórián Mária, MTA Néprajzi Kutatóintézet) A kelengye: jog és mentalitás összefüggéseinek vizsgálata
 • 2010 TÁMOP 5.4.2.3. alprogram (Az ágazati tervezést szolgáló központi információs infrastruktúra kialakítása - Jogszabályi megalapozás)
 • 2009 TÁMOP 5.4.5 "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése" (FSZK-PTE IGYFK - Esélyegyenlőség a joggyakorlatban - mintakurzus)
 • 2009 TÁMOP 5.4.5 "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése" Szociális Szakmai Műhelyben „Esélyegyenlőség a joggyakorlatban" modul kidolgozása, oktatása (Fogyatékos Személyek Közalapítványa)
 • 2008-2009 TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása" II. témacsoport. „Esélyegyenlőség a joggyakorlatban" tananyagfejlesztés (Szociálpolitikai Munkacsoport)
 • 2008 ÁROP-1.1.5/B "Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben" (Szociális Szakértő)
 • 2008 „SzociálisMUNKAkapcsolat. (A HEFOP-2.2.1-P.2004. november 00.24/4.0 program keretében szervezett zárókonferencia a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztő Önkormányzati Közhasznú Társasággal közösen)
 • 1997 PFP-pályázat: A jogtörténeti oktatás vizuális eszközei (Programvezető: Dr. Kajtár István, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék)
 • 1994-1998 Gömör-kutatás (projektvezető: dr. Ujváry Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, KLTE Néprajz Tanszék

 

Tudományos szakmai elismerések, díjak

2005 - „Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díj"

(adományozó: Pécsi Tudományegyetem

elismert teljesítmény: kiemelkedő publikációs tevékenység)

2006 - „Illyés Gyula Emlékplakett"

(adományozó: PTE Illyés Gyula Kar

elismert teljesítmény: oktatási, tudományszervezési tevékenység)

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

OKTATÓI

Oktatási gyakorlat:

PTE IGYFK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet

 • Szociális jog, Jóléti jogok, Európai szociális jog, Szociális igazgatás, Jogi, igazgatási és szervezeti készségfejlesztés, Idősvédelmi jog, A helyi demokrácia jogi keretei, Fogyatékos személyek jogvédelme, Esélyegyenlőség a joggyakorlatban, Jogi kompetenciák a szociális munkában
 • Jogi antropológia, Kulturális antropológia

PTE IGYFK Pedagógusképző Intézet

 • Néprajz, Folklór, Múlt és hagyományismeret

PTE IGYFK Gazdaságtudományi Intézet

 • Gazdasági jog, Néprajz

PTE Állam- és Jogtudományi Kar

 • Jogi néprajz

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 • Szociális jog
 • A magyar társadalombiztosítási jog aktuális kérdései

Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)

 • Vendégoktatóként 2008 tavaszán (Erasmus oktatói ösztöndíj)

Kemi-Tornio University of Applied Sciences,Tornio (Finland)

 • Vendégoktatóként 2011 tavaszán (Erasmus oktatói ösztöndíj)

Tantárgyfelelősi feladatok:

 • Bevezetés a jogtudományba (Szociális munka BA, 6 kr.)
 • Szociális jog (Szociális munka BA 8 kr.)
 • Jogalkalmazás és jogvédelem a szociális munkában (Szociális munka BA 4 kr.)
 • Jogi antropológia (Szociális munka BA 2 kr.)
 • Népművészet és néprajz (Turizmus és vendéglátás BA, Vizuális kultúra BA, Idegenforgalmi szakmenedzser BA, 2 kr.)

Diplomamunka témavezetés:

 • Évente 3-6 hallgató szakdolgozati konzultációja a PTE IGYFK-n

Tehetséggondozás:

 • Témavezetőként hallgató felkészítése OTDK-ra
 • Intézeti TDK-koordinátor (2000-2001)
 • PTE IGYF Kari tudományos diákköri tevékenységének koordinálása (2001-2006)
 • PTE IGYFK Tudományos Bizottsága tevékenységének koordinálása (2006-2007)
 • Zsűritag (OTDK 2000-2002, Társadalomtudomány - Szociálpolitika, szociális munka alszekció)

PhD-témahirdetés, témavezetés:

(PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola)

Képzés- és tananyagfejlesztés, oktatásszervezés:

Képzés (szak, szakirány, komplex modul, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés) alapítása, akkreditáltatása, indítása, folyamatos curriculum fejlesztés

Tanfolyam, szak, szakirány alapítás és vezetés

 • Szakirányú továbbképzések, akkreditált képzések alapításának, indításának előkészítése
 • PTE IGYFK általános szociális munkás szak szakfelelőse, a szociális munka szak kari szakfelelőse
 • PTE IGYFK szociális munka alapszak indításának előkészítési munkálatai (Jogi tantárgyak felelőseként)
 • PTE BTK szociális munka egyetemi szak alapításának előkészítése (Jog tantárgyak).
 • A PTE BTK és az IGYFK által indított kommunikáció, illetve magyar tanári szak akkreditálásának előkészítési munkái
 • Felsőoktatási és felnőttképzések felelőse, vezetője kari szinten is. (Komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzés szakfelelőse, Szociális informatika komplex modul, Szociális adminisztráció komplex modul felelőse, Komplex rehabilitációs mentor tanfolyam felelőse, Szociális informatika és dokumentáció akkreditált tanfolyam vezetője, ITT országos képzési szakfelelős)

Pályázatok (oktatási, képzésfejlesztési)

  • 2011- Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation: „European Manager of the social economy"
  • 2009-2012 TÁMOP 5.4.4. „TÉRSÉG-KÖZÖSSÉG-MINŐSÉG - Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon"
  • 2010 „Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása" - KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR szakirányú továbbképzés (3824/11, SZMM-FSZK)
  • 2009 Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása - Komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzés (3824/4, 3284/5, 3284/9 SZMM-FSZK) (projektvezetőként)
  • 2009 TÁMOP 5.4.5 "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése" (FSZK-PTE IGYFK - Esélyegyenlőség a joggyakorlatban - mintakurzus)
  • 2009 TÁMOP 5.4.5 "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése" Szociális Szakmai Műhelyben „Esélyegyenlőség a joggyakorlatban" modul kidolgozása, oktatása (Fogyatékos Személyek Közalapítványa)
  • 2008-2009 TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása" II. témacsoport. „Esélyegyenlőség a joggyakorlatban" tananyagfejlesztés (Szociálpolitikai Munkacsoport)

Nemzetközi tanulmányutak (a oktatáshoz, képzésfejlesztéshez kapcsolódva):

 • 2011-2012 Franciaország (Lyon, Leonardo-projekt, képzés kidolgozás)
 • 2011 Finnország (Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Tornio - vendégoktató - Erasmus oktatói mobilitás)
 • 2008 Szlovákia (Constantine the Philosopher University in Nitra, - vendégoktató - Erasmus oktatói mobilitás)
 • 2007 Olaszország (Salerno, MA-képzési pályázat előkészítési workshop)
 • 2006 Törökország (Ankara, Urban social work joint workshop)

Oktatási segédanyag és jegyzet írása, publikálás:

 • Részletesen lásd a publikációs jegyzékben (www.mtmt.hu)

 

KUTATÓI:

Kutatási terület tudományága: Állam- és jogtudományok

Kutatási téma:

 • Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet (a PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában meghirdetett téma)
 • Szociális közigazgatás történet
 • Joghatékonysági vizsgálatok a szociális területen
 • A szociális gondoskodás történeti formái
 • Esélyegyenlőség a joggyakorlatban

Kutatócsoportok:

 • Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (elnök: 2011-)
 • Jogi kultúrtörténeti csoport (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)
 • Holub József Joghistóriai és Jogi Kultúrtörténeti Műhely (PTE BTK Közép- és Koraújkori Tanszék-PTE ÁJK Jogtörténeti

Tanszék - Jogi kultúrtörténeti csoport, Jogtörténeti Tanszék)

 

Pályázatok (kutatási):

 • 2010 OTKA kutatási programban közreműködve (Projektvezető: Flórián Mária, MTA Néprajzi Kutatóintézet) A kelengye: jog és mentalitás összefüggéseinek vizsgálata
 • 2010 TÁMOP 5.4.2.3. alprogram (Az ágazati tervezést szolgáló központi információs infrastruktúra kialakítása - Jogszabályi megalapozás)
 • 2006 A szociális alapszolgáltatások hozzáférhetőségének vizsgálata a hátrányos helyzetű, aprófalvas településeken Tolna megyében (ICSSZEM-kutatás-kutatásvezetőként)
 • 2006 A szociális munka adminisztrációjának vizsgálata a szociális alapszolgáltatások esetében a Dél-Dunántúli régióban (ICSSZEM-kutatás-kutatásvezetőként)
 • 2006 Szociális szükségletfelmérés a Szekszárdi kistérségi társulás északi településein (projektvezetőként)
 • 2002-2004 FKFP-TDKP 0067/2002. pályázat: PTE-IGYFK Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Diákköre (projektvezetőként)
 • 2002 A fogyatékkal élőkről, árvákról és betegekről gondoskodás hagyományai a Tolna megyei bukovinai székelyek körében. (Felsőnána) (kutatásvezetőként)
 • 1999-2001 OTKA kutatási program: Néprajzi tárgyak jogi vonatkozású ábrázolása (kutatásvezetőként)
 • 1997 PFP-pályázat: A jogtörténeti oktatás vizuális eszközei (Programvezető: Dr. Kajtár István, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék)
 • 1994-1998 Gömör-kutatás (projektvezető: dr. Ujváry Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, KLTE Néprajz Tanszék

 

Nemzetközi tanulmányutak (kutatási projektekhez kötődően):

 • Németország (1994, 1995) - A mórágyi kerámia német gyökereinek kutatása
 • Németország (2000) - Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátásának összehasonlító vizsgálata
 • Rekecsin (Románia, 1995 - A keresztapaság jogintézményének vizsgálata a csángóknál)
 • Bunyaszekszárd, Lugos (Románia, 1997, 2000 - Terepkutatások Bunyaszekszárd története, közösségének néprajzi hagyományai tárgyában)
 • Bradford (Nagybritannia, 1997 - a bradfordi szórványmagyarság szociális helyzete, ethnography of social work, valamint jogi antropológiai bibliográfiai kutatások)
 • London (Nagy-Britannia, 2002 - ORTT-delegáció tagjaként tapasztalatcsere a BBC munkatársaival az angol és a magyar médiajogi szabályozás tárgyában
 • Rimaszombat, Harmac, Gömörpéterfala (Szlovákia, 1994, 1996, 2002, 2003 - Gömöri családjogi néphagyományok hitelesítő és összehasonlító vizsgálata

 

Publikációk:

 • Válogatott publikációk (lásd lejjebb)

 

SZAKMAI TAPASZTALAT, GYAKORLAT

(egyéb készségek, jártasságok: vezetési tapasztalat, szakértői feladatok, projekttapasztalatok)

 

Jó szervező- és irányítókészség, partnerség, csapatmunka, együttműködési készség, kommunikáció:

1.     Általános és tudományos dékán-helyettesként (Illyés Gyula Kar, 40 oktató és 30 munkatárs mindennapjainak és a Kar tudományos életének szervezése, koordinálása, kiadványozás, a kari pályázati tevékenység irányítása, koordinálása (új tudományos programok: Kutatók Éjszakája, Szekszárdi Universitas, Kari Tudományos Évkönyv szerkesztése, stb.)

2.     Intézetigazgatóként (Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet 18 fő, 700 hallgató - kétharmad levelezős), korábban intézeti csoportvezetőként (Szociális jogi és igazgatási csoport 4 fő, 2000-2005 között) alkalmam nyílt és nyílik e készségek és kompetenciák folyamatos gyakorlására, fejlesztésére.

3.     Szakfelelősként (általános szociális munka szak, komplex rehabilitációs mentor), kari szakfelelősként (szociális munka alapszak), komplex modul felelősként (Szociális informatika, Szociális igazgatás) tantárgyfelelősként a PTE három szociális képzésében (Jogi tantárgyak)

4.     Felsőoktatási és felnőttképzések szervezőjeként kari szinten is.

5. Projektvezetői (kutatásvezetői) tapasztalat (vezetett projektek részletes felsorolása fentebb)

6. Szakmai programok, konferenciaszervezések (az elmúlt 5 évben szervezett legfontosabb tudományos és képzésfejlesztési programokat emelve ki):

 • 2011 - „Tárkány Szücs Ernő Emléknap" (a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztályával közös szervezésben, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Szakosztály első szakmai rendezvénye, Szekszárd, 2011. október 05.) (országos)
 • 2011 - „Kutatók Éjszakája" - először Tolna megyében, a PTE IGYK-n (2011. szeptember 23.) (regionális)
 • 2011 - „Szekszárdi Universitas" (Egyetemi Tudományos ismeretterjesztő sorozat) (regionális)
 • 2011 - "A szociális képzések fejlesztése" - a támop 5.4.4.-c projektek bemutatása - tudományos konferencia (Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület rendezésében, 2011. szeptember 30.) (országos)
 • 2011 - TÁMOP 5.4.4-09/2-C-2009-0013 „Rendhagyó társadalompolitika kurzus szakmai műhelyek" (2011. január 20-december 9.) (regionális)
 • 2011/2010 - „Képzők képzője" - Komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzés (2010. február 5-6., 2011. január 14.) (regionális)
 • 2010 - „Elmélet és gyakorlat 2010-ben a változó társadalmi környezetben" (Az Iskolaszövetséggel közös konferencia, 2010. november 26.) (országos)
 • „Szociális informatikai Szakmai Nap" (2010. május 17.) (országos)
 • „Képzők képzője" - Információs Társadalmi Tanácsadó képzés (2010. április 17.) (országos)
 • „A jogalkotás és a jogalkalmazás aktuális kérdései" - Szociális Szakmai Műhely (a Tolna megyei Jogászegylettel közös program, 2010. április 15.) (regionális)
 • 2009 - „Húsz éves a szekszárdi szociális képzés" (II. Regionális Szakmai Műhely. Közös szervezés a SZOCIONET-tel, 2009. november 19-20.) (országos)
 • 2008 - „Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti nemzetközi konferencia" (2008. április 24-26.) (nemzetközi)
 • 2008 - „A terepgyakorlatok helye és szervezésének kérdései a felsőfokú szociális képzésben" (A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületével közös szervezésben, Szekszárd, 2008. április 3-4.) (országos)
 • 2008 - „A Szociális Munka etikai dilemmái" (A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Bizottságával közös szervezésben, Szekszárd, 2008. május 22.) (regionális)
 • 2007-2011 - „Intézeti Szakmai Nap" (az SZMSZI minden évben „A Magyar Tudomány Napján" és a „Szociális Munka Napján" önálló programmal megrendezett képzési, tudományos és szakmapolitikai rendezvénye) - A Jubileumi Intézeti Szakmai Nap programja: A tudásalapú társadalom pillérei: a felsőoktatás és a kutatás. (2007. november 7.) (regionális)
 • 2007 - „Nagykorúak lettünk!" Az általános szociális munkás szakon végzettek szakmai találkozója (2007. november 9.) (országos)

Alkalmazkodási készség multikulturális környezethez, kommunikációs készség, kapcsolatteremtés, csapatban gondolkodás, dolgozás készsége (projekttapasztalat, szakértői tevékenység, hazai és nemzetközi együttműködés, stb.):

 • Részletezve fentebb, a nemzetközi tanulmányutaknál, projekteknél.
Válogatott publikációk jegyzéke:

2011

Janka Teodóra Nagy: Csizmadia Andor, the social politician, In: Nagy Janka Teodóra, Raffay Zoltán, Béres István, Kurucz Rózsa, Jász Krisztina (szerk.) (szerk.) Acta Szekszardiensium. Universitas Quinqueecclesiensis, Facultas de Illyés Gyula Nominata. Tom. XIII: Scientific Publications XIII. PTE IGYK. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2011. pp. 229-239., 2011 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 0

 

Nagy Janka Teodóra: Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti adatok az áldomáshoz, In: Mezey Barna (szerk.) (szerk.) A szimbólumok üzenete: A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. pp. 345-354. (ELTE Jogi Kari Tudomány, ISSN 2060-9361; 14.), 2011 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 0

 

Nagy Janka Teodóra: A fogyatékos személyek esélyegyenlősége: szolgáltatások és támogatások., In: dr Kemecsei Éva dr Nagy Janka Teodóra, Abonyi-Tóth Andor, Fehérné Kovács Zsuzsa, Földiné Angyalossy Zsuzsa, Helfenbein Henrik, Márkus Eszter dr, Pataki Máté, Perfusz Andrea dr, Szabó Ákosné dr dr Nagy Janka Teodóra, Székelyné Kováts Eszter, Szabó Gabriella (szerk.) (szerk.) Esélyegyenlőség a joggyakorlatban: Szociális jogi Szabályozás (SZJSZ). Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2011. pp. 51-95., 2011 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 1

 

Nagy Janka Teodóra: European perspectives of studying Hungarian ethno-judicial life, In: Béli Gábor, Duchonová Diana, Fundarková Anna, Kajtár István, Peres Zsuzsanna (szerk.) (szerk.) Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History. Pécs; Bratislava: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. pp. 377-386., 2011 *Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 1

 

2010

Nagy Janka Teodóra: Ethno-judicial life in Mako in the mirror of a law-historial, historical resource from the 18-19th centuries (1781-1821), In: Baran Kazimierz, Béli Gábor, Dziadzio Andrzej, Herger Csabáné, Homoki-Nagy Mária, Kajtár István, Korsósné Delacasse Krisztina, Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, Olechowski Thomas, Peksa Wladyslaw, Peres Zsuzsanna, Steppan Markus Béli Gábor, Herger Csabáné, Peres Zsuzsanna (szerk.) (szerk.) Jogtörténeti tanulmányok X.: Essays on legal history 10. Rechtshistorische Beiträge 10. Pécs: Publikon Kiadó, 2010. pp. 135-147. (Jogtörténeti tanulmányok), 2010 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 1

 

Nagy Janka Teodóra: A paraszti mentalitásváltozás hatása a kelengye összetételére, In: Flórián Mária (szerk.) (szerk.) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2010. pp. 451-492., 2010 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 0

 

2009

Nagy Janka Teodóra: A jogi néprajz a hazai kutatások tükrében, In: Bánkiné Molnár Erzsébet Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra (szerk.) (szerk.) Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet: Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2009. pp. 83-96. (Jogi Kari Tudomány; 1.), 2009 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 2

 

2008

Nagy Janka Teodóra: Jogélet a két vész között (1781-1821), In: Tóth Ferenc (szerk.) (szerk.) Makó néprajza. Makói monográfia 3.. Makó: Bába Kiadó, 2008. pp. 816-886., 2008 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 3

 

2003

Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi néprajz-kutatás eredményei és alternatívái., In: Tárkány Szűcs Ernő Magyar jogi népszokások. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. pp. 851-862., 2003 *
Dokumentum típusa: könyvfejezet
független idéző közlemények száma: 1

 

2002

Nagy Janka Teodóra: A tradicionális népi önkormányzatok jogtörténeti vizsgálata a Dél-Dunántúlon - különös tekintettel a föld- és faluközösségek felbomlásának időszakára, Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem, 236 p., 2002

Dokumentum típusa: könyv
független idéző közlemények száma: 5

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2014. december 04. 07:54:22

« vissza