PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

szerzõ: IGYK

A PTE IGYK

Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tevékenysége

2007-2012

 

A PTE IGYK Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) jelenlegi tagjai:

 • Dr. Nagy Janka Teodóra elnök
 • Dr. Bús Imre titkár
 • Dr. Bajner Mária tag
 • Dr. Jász Krisztina tag
 • Dr. Kurucz Rózsa tag
 • Dr. Raffay Zoltán tag
 • Hallgatók által delegált képviselő

 

A Bizottság 2007-2012-es tevékenységei


Éves munkatervek készítése

A Bizottság minden ősszel elkészíti az adott tanévre vonatkozó munkatervét. Ebben megtervezi a bizottsági üléseket, a megtárgyalandó témákat, a rendezvényeket, a kiadványokat, a pályázatokat és egyéb, a kompetenciájába tartozó tevékenységeket.

Kari tudományos pályázatok kiírása és elbírálása

A Bizottság kialakította a tudományos pályázati rendszerét.

Évente két alkalommal hirdette meg pályázatát.

Pályázati kategóriák:

 1. Konferencia-részvétel vagy szervezés támogatása
 2. Kötet, kiadvány megjelentetésének támogatása
 3. Tananyagfejlesztés támogatása elektronikusan felhasználható tananyag készítésével
 4. Doktori (PhD), habilitációs és akadémiai doktori fokozatok megszerzésének támogatása

 

2011-ben - a tananyagfejlesztésre koncentrálva, évi egyszeri pályázattal - részben módosultak a kategóriák:

 1. Konferencia-részvétel vagy szervezés támogatása
 2. Tananyagfejlesztés: elektronikus és nyomtatott (kötet, kiadvány) tananyag megjelentetésének támogatása
 3. Doktori (PhD), habilitációs és akadémiai doktori fokozatok megszerzésének támogatása

Kompetenciájába tartozó szakmai anyagok és tervezetek véleményezése

A Bizottság minden olyan kérdésben állást foglal, amely a kompetenciájába tartozik. Feladata főként a kari fejlesztési terv tudományos megalapozása, a kari tudományos programok, pályázatok, kutatások, kutatócsoportok, kiadványozás, tehetséggondozás szakmai anyagainak véleményezése.

Kutatócsoportok támogatása

Karunkon megalakultak, illetve most alakulnak olyan kutatócsoportok, amelyek további lendületet adhatnak a tudományos kutatásnak és nagymértékben fejleszthetik karunkat. Kutató-fejlesztő tevékenységükkel új mesterszakok indítását, illetve a már működők megerősítését, valamint - ha lehetőség lesz rá - a doktori képzésünk programjaink megszervezését segíthetik.

Vezetői, oktatói és külföldi ösztöndíj pályázatok véleményezése, az oktatók szakmai tudományos előmenetelének segítése

A Bizottság minden kari vezetői, vezető-helyettesi, intézetigazgatói pályázatot véleményez, amellyel segíti a döntéshozók munkáját. Az oktatói pályázatoknál főként a vezető oktatók pályázataira fordít nagy figyelmet, mivel nagyrészt ők határozzák meg a kar szakmai erejét, teljesítményét. Kiemeltem támogatta a kari főiskolai, egyetemi tanári pályázatok sikerességét. A Bizottság véleményezi az oktatók külföldi ösztöndíj pályázatait is, amivel hozzájárul a nemzetközi kapcsolatok elmélyítéséhez és az oktatók tudományos előmeneteléhez.

„Az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díj" kari pályázatainak elbírálása, rangsorolása és felterjesztése

A Pécsi Tudományegyetem évenként meghirdeti „Az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díj" pályázatát. A karok rangsorolva terjesztik fel oktatóinak arra érdemes szellemi alkotásait az Egyetemi Tudományos Tanácshoz, amely döntést hoz a díj odaítéléséről. Az adott időszakban különböző beosztású oktatók érdemelték ki karunkon a díjat a tudományos teljesítményük alapján.

Részvétel a kari tudományos rendezvények tervezésében, kiadványok elkészítésében

A Bizottság segíti a kari tudományos rendezvények tervezését, koordinálást, illetve a tartalmi kialakítását. Hagyományosan a Tudomány Napi rendezvények és újabban a Tehetségnap eseményeit segíti a Bizottság.

Karunk folytatja és továbbfejleszti a korábbi kiadványok készítését. Az éves kari kiadvány az oktatók tudományos eredményeit reprezentálja minden évben. A kari vezetés és a Tudományos Bizottság ezt továbbfejlesztette. Intézeti kiadványok segítik a szakmailag közelálló tanulmányokkal a szakkönyvként, tankönyvként, tananyagként történő felhasználást is. Több idegen nyelvű kötetet is kiadtunk, hogy nemzetközileg is megjelenhessenek a kutatási eredményeink, valamint egyetemi karunk és oktatóink így is bizonyíthassák színvonalas munkájukat. Tervezzük oktatóink monográfia sorozatának megújítását.

A hagyományos papír alapú kiadványok mellett az elektronikus kiadványok készítésére több forrást biztosítunk, mivel a kiadványok használata egyre inkább ebben a formában történik. Az általunk készített tankönyvek, tananyagok elektronikus megjelentetése segíti hallgatóink tanulmányait is.

A tehetségfejlesztés segítése

A kari TDK és az Illyés Gyula Szakkollégium is a Bizottság szakmai, tudományos támogatásával, felügyeletével szervezi munkáját. A tehetséggondozást több pályázat segítette az elmúlt időszakban. Középiskolás és hallgatói tehetségek kiválasztása és a velük kiemelten foglalkozó tudományos munka nagy fejlődést mutat karunkon. Középiskolás Tehetségműhelyből több diák lett azóta hallgatónk, és a TDK Kutatóműhely folyamatos működésével segíti tehetségfejlesztő munkánkat. 2011-ben indult Szakkollégiumunk pedig e tanév második félvére már kialakította keretit, működését.

Javaslatokat megfogalmazása a kar tudományos tevékenységének fejlesztéséhez

A Bizottság korábbi éves beszámolóiban rögzített javaslatok közül néhányban még további munkára van szükség, de a túlnyomó részük megvalósulása jelzi a Bizottság és a kari vezetés közös, hatékony munkáját a tudományos élet fejlesztésében. Lásd. éves beszámolók.

Kiemelten a kar fejlesztésének tudományos megalapozása, a tudományos utánpótlás rendszerének kialakítása, a kutatócsoportok megalakítása, a karriertervek elkészítése, a publikációs lehetőségek segítése terén történt előre lépés.

 

Szekszárd, 2012. március 14.

 

Dr. Bús Imre                                                  Dr. Nagy Janka Teodóra

titkár                                                                          elnök

utoljára frissítve: 2012. március 16. 18:19:51

« vissza