PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Máté Andrea Ph.D

szerzõ: IGYK

Dr. Máté Andrea Ph.D

adjunktus
Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet

Iroda: A épület, 324. iroda
Telefon: 74/528-300/1317
Email: andrea@igyk.pte.hu
Honlap: bit.ly/geovintour

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Máté Andrea Ph.D

Beosztás, elérhetőség

adjunktus,

7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

andrea@igyk.pte.hu

74/528-300/1317

Végzettség(ek)

földrajz-turizmus középiskolai tanár MSc,

történész és történelem szakos középiskolai tanár MA

Szakképzettség(ek)

idegenforgalmi menedzser,

sommelier, WSET borajánló, WSET bortanácsadó

Nyelvtudás

Német (középfokú C állami nyelvvizsga)

Angol (alapfokú lektorátusi nyelvvizsga)

Munkahelyek

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet, Szekszárd

2008-tól adjunktus, PTE IGYK GTI

2008-2012 idegenforgalmi szakmenedzser FSZ megbízott szakfelelős, PTE IGYK GTI

2005-2008 főiskolai tanársegéd, idegenforgalmi szakmenedzser FSZ szakkoordinátor PTE IGYFK GI

2002-2005 tudományos segédmunkatárs PTE IGYFK Terület- és Településfejlesztési Kutatási Központ

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

Ph.D. fokozat (földrajztudomány)

Szakterület, kutatási terület

Turizmusföldrajz, társadalomföldrajz, borturizmus, bormarketing, térségmarketing, gazdaságtörténet

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Idegenforgalmi Munkabizottság tagja

Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja

Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi I. Tudományos Bizottság (Társadalomföldrajz) /Turizmus Albizottság/ tagja

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Magyar Földrajzi Társaság, Turizmusföldrajzi Osztály tagja

Magyar Madártani Egyesület tagja

Ösztöndíjak, pályázatok

Erasmus ösztöndíj, Németország Universität Bayreuth

Tudományos szakmai elismerések, díjak

2003 MTA Veszprémi Területi Bizottság pályázatán III. díj „Borvidék a Fertő partján" c. pályaműért

2013 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szépítsük együtt Szekszárdot" program „Tiszta, rendezett, virágos porta" díj

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Oktatásban eltöltött idő: 9 év (MA, MSc, BA, FOKSZ, FSZ képzéseken)

Oktatott tantárgyak:

Turisztikai terméktervezés és -fejlesztés előadás

Magyarország gazdasági földrajza szeminárium

Magyarország népesség- és településföldrajza szeminárium

Turizmusföldrajz előadás és szeminárium

Térségi turizmusfejlesztés előadás

Turisztikai termékfejlesztés előadás

Magyarország turizmusföldrajza szeminárium

Nemzetközi turizmusföldrajza előadás

Gazdaság- és társadalomföldrajz előadás

Gazdaságtörténet előadás

Magyar nép története előadás

Magyarország 20. századi története előadás

Magyarország borvidékei és borturizmusa szeminárium

Bormarketing, borkereskedelem előadás

Borúti menedzsment szeminárium

Borturizmus, termékfejlesztés előadás

Borpiaci ismeretek előadás

Magyarország borvidékei szeminárium

Térségmarketing előadás

Népesség- és településföldrajz előadás

Európai Unió gazdaságföldrajza szeminárium

Település- és térségelemzés előadás

Társadalomtörténet előadás

Természetföldrajzi alapismeretek előadás

Projektszeminárium

Munkaerőpiaci ismeretek előadás

Záródolgozati szeminárium, záródolgozat konzulens

Szakdolgozati szeminárium, szakdolgozat konzulens

 

Disszertáció, diplomamunkák:

2007 A „Pannon borrégió"agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése. - PhD értekezés, PTE TTK FI, Pécs, 246 p.

1999-2000 A Szekszárdi borvidék történeti fejlődése és földrajzi elemzése. diplomamunka, JPTE TTK-BTK Pécs, 112 p.

1999 Ökoturizmus a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. diplomamunka, JPTE TTK Pécs, 84 p.

 

Oktatásszervezési tevékenység:

2010-2012        A „Vendéglátó szakmenedzser" felsőfokú szakképzés koordinátora, záróvizsga szervezője

2010  A turizmus-vendéglátás BA szak „Borturizmus szakirány" akkreditációs anyagának összeállítója és szakirány felelőse

2010  A „Borturizmus és borgasztronómia szakirányú továbbképzés" akkreditációs anyagának összeállítója és szakirány felelőse

2008 „Turizmus menedzsment" master szak akkreditációs anyagának egyik kidolgozója

2007  „Idegenforgalmi szakmenedzser" felsőfokú szakképzés új szekszárdi akkreditációs anyagának kidolgozója valamint a „Vendéglátó szakmenedzser" felsőfokú szakképzés új akkreditációs anyagának egyik előkészítője

2006  Az idegenforgalmi szakmenedzser FSZ tantervének és tantárgyi programjának összeállítója valamint a záróvizsga szervezője

2006  A turizmus-vendéglátás BA szak tantervi hálójának összeállítója

2004-2005        „Turizmus-vendéglátás" bachelor szak akkreditációs anyagának egyik kidolgozója

2004-2012        Az „Idegenforgalmi szakmenedzser" felsőfokú szakképzés szakfelelőse, záróvizsga szervezője

2003-2004        „Idegenforgalmi szakmenedzser" akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés szekszárdi akkreditációs anyagának kidolgozója

2003-2004        „Borturizmus képzés" c. PEA pályázat kidolgozása

2002-2003        „Településfejlesztő" főiskolai alapképzési szak akkreditációs anyagának egyik kidolgozója és a dokumentum előterjesztője a PTE IGYFK Kari Tanácson

 

Kutatási és tananyagfejlesztési tevékenység:

2014  „Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. körüli térség jelenlegi kereskedelmi szállásállományának felmérése, a növelhetőség feltételrendszerének komplex vizsgálata" - az MVM Paksi Atomerőmű megbízásából - projektvezető és résztvevő kutató

2014  „Szekszárd városmarketing terve" - résztvevő kutató

2009-2011        „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz" TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0051 - résztvevő Minőségmenedzsment a turizmusban: Esettanulmány: A borúti minősítési rendszer és gyakorlata hazai példák alapján" (In: Turizmus-menedzsment) és „Bor- és gasztronómia terméktípus" (In: Turisztikai terméktervezés és fejlesztés) tananyagok kidolgozásban

2010  PTE IGYFK digitális tananyagfejlesztés pályázat keretében Turizmusföldrajz szeminárium kidolgozása bemutató-szerkesztő programmal" tananyag kidolgozója

2009  „Pannon Borrégió bormarketing akcióterve" - Szekszárdi borvidék közösségi bormarketing akcióterve, résztvevő kutató

2008  „Pannon Borrégió bormarketing stratégiája" - résztvevő kutató

2007  „Mohács város öko-, aktív és borturizmus fejlesztési koncepciója" - résztvevő kutató

2006 „Szekszárd és Tolna megye jövőképe" c. szimpózium és kötetbemutató szervezője és résztvevője

2005  „Biomassza felhasználási lehetőségeinek kutatása" c. projekt, PTE FI -Agrárszakemberek energianövényekkel kapcsolatos információi, véleménye Tolna és Baranya megyében, tanulmány elkészítése

2005 INTERREG CADSES III B angol nyelvű pályázat elkészítése, koordinálása

2005 INTERREG III Társfinanszírozás pályázat elkészítése

2004  „Kulturális tematikus utak Szekszárdon" MEH-NKöM pályázat kidolgozása és egyik lebonyolítója

2004 „Nemzetközi Terület- és Településfejlesztés Konferencia" egyik szervezője

2003-2005        „Helyi gazdaságfejlesztési képzés a Tamási kistérségben" TTFC 2003-2005 pályázat kidolgozása és egyik lebonyolítója: „Borkultúra modul" és Turizmus a világban és Magyarországon modul" kidolgozása és oktatása

2004-2005        „Terület- és településfejlesztés problematikájának vizsgálata Tolna megyében" résztvevő kutató: a Tolna megye kutatás lakossági és önkormányzati kérdőívének szerkesztője, a borturizmus kutatás megvalósítója

2003-2004        ERFP-DD2002-HU-B-03 (2002) - „Terület- és településfejlesztési kutatócsoport" 2 év, résztvevő kutató: „Borkultúra kompetenciamodul" kidolgozása

2003-2004        ERFP-DD2002-HU-B-02 (2002) - „Terület- és településfejlesztési képzés II." 2 év, résztvevő kutató; „Népesség- és településföldrajz", „Település- és térségelemzés", „Térség- és településmarketing", „Projekt szeminárium" tantárgyak tartalmi, módszertani kereteinek a kidolgozása

2003 „Bor-Turizmus-Marketing Képzés lehetőségei a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karon" c. workshop szervezője és a téma előterjesztője

2003 „Szekszárd perspektívái a XXI. században" című MTA PAB Területfejlesztési- és Településtudományi Munkabizottságok szimpóziumának szervezője

2002  ERFP-DD2001-HU-B-02 (2001) - "Terület- és településfejlesztési képzés I." 1 év, résztvevő kutató

2002  Szekszárd megyei jogú város településfejlesztési koncepciójának turisztikai részének egyik kidolgozója

Válogatott publikációk jegyzéke:

Máté Andrea, Mohos Mária 2014

A Kékfrankos hazája: A Soproni borvidék tradíciói

RUBICON 25. (8) pp. 70-74.

Radvánszky B, Gyenizse P, Máté Andrea, Fábián Sz Á, Kovács M, Németh S. 2014

Die Veranderung in der Landschaftsnutzung in Transdanubien vom XVIII. bis XX. Jarhundert. In: Mensch und Umwelt im pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jarhundert: Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposium. Celje: pp. 101-144.

Mohos Mária, Máté Andrea 2013

A Soproni borvidék az első világháborúig. In: Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő - bor - termelés - fogyasztás - társadalom.: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Tiszteletkötet Csoma Zsigmond 60. születésnapjára Budapest: Agroinform Kiadó, 2013. pp. 201-209.
Máté Andrea 2013

A bor, a turizmus és a városmarketing kapcsolatának néhány szempontja Szekszárd város példáján az ezredfordulótól 2010-ig. NFA FÜZETEK 2:(2) pp. 91-100. (2013)

Máté Andrea 2013

Some aspects of the relationship between wien, tourism and marketing on the example of the city of Szekszárd from the Millennium until 2010. In: Szabóné Kedves Ágnes (szerk.): Tourism Lessons in Szekszárd: E-Textbook. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, pp. 1-10.

Máté Andrea 2012

A Szekszárdi borvidék borturizmusának megítélése a Szekszárdi Szüreti Napok tükrében. In: Aubert A, Gyuricza L, Huszti Zs (szerk.) A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája. Pécs: Idresearch Kft. - Publikon Kiadó, 2012. pp. 9-23.
Máté Andrea, Szabó Géza 2012

A borturizmus Magyarországon. In: Aubert A (szerk.) Magyarország Idegenforgalma: Szakkönyv és atlasz. Budapest: Cartographia Kft., 2012. 42-45. p.
Máté Andrea 2011

A borúti minősítési rendszer a Villány - Siklós és a Szekszárdi borút példáján. NFA FÜZETEK 2: pp. 130-135.

Máté Andrea 2011

Thematic Routes int he South Transdanubian Tourism Region. In: Dombay Stefan, Magyari-Sáska Zsolt (szerk.) The Role of Tourism in Territorial Development. Kolozsvár: Presa Universitară Clujeană, 2011. pp. 74-89.

Máté Andrea 2011

A borturizmus emberi oldala a Pannon borrégió példáján. In: Michalkó G, Rátz T (szerk.) A turizmus dimenziói: humánum, ökonómikum, politikum. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2011. pp. 83-96. (Turizmus Akadémia; 5.)

Máté Andrea 2009

A "Pannon borrégió" borturizmusa. In: Michalkó G, Rátz T (szerk.) A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. Székesfehérvár; Budapest: Kodolányi János Főiskola - MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2009. pp. 255-271. (Turizmus akadémia; 4.)

Máté Andrea 2008

Terroir és borrégió: új egységek az agrárföldrajzi vizsgálatokban. TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 2.:(1.) pp. 2-9. (2008)

Máté Andrea 2008

Egy hungarikum története: a bikavér. KORUNK - KOLOZSVÁR 19.:(9.) pp. 19-27. (2008)

Majdánné Mohos Mária, Máté Andrea 2008

The impact of viticulture on cultural landscapes and settlement development in the wine regions of the Carpathian Basin. In: Lóczy D, Tóth J, Trócsányi A (szerk.) Progress in Geography in the European Capital of Culture 2010. Pécs: Imedias Publisher, 2008. pp. 67-76. (Geographia Pannonica Nova; 3.) (ISBN:978 963 87195 7 7)

Máté Andrea 2007

A „Pannon borrégió" borútjainak összehasonlító értékelése. MODERN GEOGRÁFIA 4: pp. 1-15.

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2015. március 04. 08:18:55

« vissza