PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

A PTE KPVK első tanévnyitó ünnepsége

szerzõ: IGYK | 2015. szeptember 08. 07:33:06

A Kar megújulását és a Tolna megyei képzési helyszín új egyetemi polgárait köszöntötte 2015. szeptember 6-ai, szekszárdi tanévnyitó ünnepségén a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara.

Az 2015. szeptember 1-jei egyetemi integrációval létrejött új egyetemi kar első tanévnyitó ünnepségén a szekszárdi elsőéves hallgatókat Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Szigeti Ádám az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatásfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője, Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja. köszöntötte a KPVK szekszárdi campusának Aulájában.

Képgaléria

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a Tolna Megyei Kormányhivatal képviseletében Amreinné dr. Gaál Klaudia, a főigazgató és Foltinné Götz Ágnes, az OTP Szekszárdi Igazgatóságának igazgatója is.

A tanévnyitó hangulatát, Nyitány című műsorával a szeptember 1-jén kiemelkedő közösségépítő, kultúraközvetítő és értékteremtő tevékenységért a PTE rektorának elismerő oklevelében részesült Tehetséges Hallgatók Zenekara tette emelkedetté.

Az ünnepség alkalmat adott a visszatekintésre, köszönetnyilvánításra is. Dr. Horváth Béla dékán megköszönte Dr. Kurucz Rózsa CSc főiskolai tanárnak és Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD főiskolai tanárnak az átalakulással megszűnt Illyés Gyula Kar két intézetének élén kifejtett, többéves, eredményes intézetigazgatói tevékenységét. A Pedagógusképző Intézetet az elmúlt tizenhárom évben Dr. Kurucz Rózsa vezette. Vezetése alatt megújult és az ország élvonalába tartozó pedagógusképzés alakult ki a Karon. Hallgatóink rendre dobogós helyen végeznek az országos tanítási versenyeken, keresettek a munkaerőpiacon itthon és külföldön egyaránt. Vezetése alatt új képzések indultak az intézetben, a régiek megerősödtek. A PTE KPVK oktatási dékán-helyettesként továbbra is számít Dr. Kurucz Rózsa munkájára. A Társadalomtudományi, illetve korábban Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézetet tíz évig Dr. Nagy Janka Teodóra vezette. Vezetése alatt az intézet elismert, sokrétű tudást, nagy gyakorlati tapasztalatot kínáló képzési hellyé fejlődött. A PTE KPVK általános és tudományos dékán-helyettesként, tanszékvezetőként továbbra is számít munkájára.

Dr. Horváth Béla dékán köszöntötte Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi docenst, akinek az integrációval megszűnt Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánjaként jelentős szerepe volt a Kar átalakulásában. Dr. Nemeskéri Zsolt a továbbiakban a Kar fejlesztéséért felelős rektori megbízottként folytatja munkáját.

Az új Kar megőrzi, átörökíti a jogelőd karok hagyományait, ugyanakkor új kitüntetéseket, elismeréseket is alapít. Ennek jegyében adta át az ünnepségen Dr. Horváth Béla dékán a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar első számú elismerő oklevelét Dr. Bódis Józsefnek, a PTE rektorának.

Dolgozói elismerések átadására is sor került. A Kar vezetése hagyományosan a tanévnyitón adományoz jubileumi emléklapot leghűségesebb munkatársainknak, akik 20, 25, 30,vagy több éve járulnak hozzá az oktatás sikeréhez. Hűsége és odaadó munkájuk elismeréseként Ez alkalommal jubileumi emléklapot vehettek át: Dr. Kurucz Rózsa oktatási dékán-helyettes, PTE KPVK (30 év), Szabó Matild tanár, PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda (30 év), Szentesné Nagy Éva óvodapedagógus, PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda (30 év) Kövér Attila gépkocsivezető PTE KPVK (25 év), Rózsa Gabriella tanító, PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda (25 év). Szoboszlainé Nász Ilona dajka PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda (20 év). elismerésének átadására - távolléte miatt - más alkalommal kerül sor.

Megköszönve a közösségért végzett közel három évtizedes, lelkiismeretes munkáját, nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte a Kar vezetése és kollektívája Farkas Józsefné gondnokot is, aki több évig irányította a kollégium, illetve az „A" épület technikai feladatait.

A 2015-2016-ös tanévben a Kar szekszárdi képzési helyszínének két hallgatója részesült Köztársasági Ösztöndíjban, amelyet minden évben a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztere adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói számára. Az ösztöndíj adományozó oklevelét a tanévnyitón veheti át Bíró Dóra Eszter negyedik évfolyamos, szociális munka szakos és Blum Zsanett negyedik évfolyamos, tanító szakos hallgató.

Az elismerések után az elsőévesek fogadalmat tettek arra, hogy a PTE KPVK hallgatójaként aktívan részt vesznek az intézmény életében és tanulással, közéleti aktivitással, egyetemi hallgatóhoz méltó magatartással járulnak hozzá a Kar jó hírnevének megőrzéséhez. A fogadalomtétel után - melyet a hallgatók az erről szóló dokumentum átadásával írásban is megerősítettek - az elsőévesek képviselőit kézfogásával Dr. Horváth Béla dékán egyetemi polgárrá, Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere tiszteletbeli szekszárdi polgárrá és az „öregdiákok" nevében Bráz Máté Milán tanító, a Kar 2013-2014-ben a PTE Átütő Tehetség Ösztöndíját elnyert, volt hallgatója fogadta a hallgatók közé.

Köszönet a tanévnyitó ünnepség műsorában való közreműködésért a THZ együttes fellépő tagjainak: Aranyos Katalin VI. évfolyamos tanító szakos, Badics Bettina III. évfolyamos tanító szakos, Blum Zsanett VI. évf. tanító szakos, Bozsó Bernarda III. évf. tanító szakos, Csibi János II. évfolyamos tanító szakos, Heil Ákos III. évf. tanító szakos, Juhász Bence II. évfolyamos moderátor felsőoktatási szakképzési szakos, Kovács Bernadett II. évfolyamos csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szakos, Kovács Katalin II. évfolyamos tanító szakos hallgatóinknak, valamint Bráz Máté Milán és Ömböli Péter tanító szakon végzett hallgatóknak. Nyitány című, a Bella István emlékév tiszteletére a költő verseire komponált műsorukat összeállította, a hallgatókat felkészítette Tancz Tünde oktató, a THZ művészeti vezetője.

« vissza