PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Pályázat rendszeres szociális ösztöndíjra és elsősök kiegészítő alaptámogatására

szerzõ: IGYK | 2015. szeptember 04. 10:16:49

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon rendszeres szociális ösztöndíj és elsősök kiegészítő alaptámogatása elnyerésére.

Rendszeres szociális ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet a Pécsi Tudományegyetem Térítési és juttatási szabályzatának (továbbiakban TJSZ) 2/2. számú mellékletét képező űrlapon, elektronikusan kell a DJKB által meghatározott határideig benyújtani. Az elektronikus pályázati űrlap papír alapú, aláírt változatát és a pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerinti eredeti példányban csatolandó mellékleteket papír alapon el kell juttatni a DJKB részére, a DJKB által meghatározott határideig.

A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7)]

A pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 18

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

Alaptámogatás:

Erre irányuló kérelem esetén (az elektronikus pályázati űrlapon jelölve) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki

a) az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá

b) a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte. [TJSZ. 19. § (1)-(2) és 20. § (3)-(4)]

Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.stipendium.pte.hu címen. A Stipendium-rendszer felületére az EHA-kóddal és a hozzá tartózó jelszóval lehet belépni.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó kitöltési útmutatót.

Kérjük, az elektronikus pályázat véglegesítését megelőzően elektronikusan csatolja a kitöltési útmutatóban szereplő valamennyi dokumentumot. Az elektronikus pályázat véglegesítését követően a www.stipendium.pte.hu felület által generált adatlapot aláírást követően a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a KPVK HÖK irodájában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE KPVK DJKB

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar DJKB-hoz!

Szekszárd, 2015. szeptember 2.

Tóth Viktor

PTE KPVK DJKB elnök

« vissza