PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Kollégiumi pályázati kiírás

szerzõ: IGYK | 2015. július 28. 09:14:17

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2015/2016-os tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

„Érvényes pályázatot nyújthat be, aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt."

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani

2015. július 23. 8:00 - 2015. augusztus 14. 23:59 óráig

A kollégiumi elhelyezés elnyerhető

  • szociális rászorultság,
  • tanulmányi eredmény,

alapján.

A pályázó több jogcímen is kérheti felvételét a kollégiumba.

A fent leírt jogcímeken túl a hallgató pályázhat a megyei és települési önkormányzatok számára fenntartott férőhelyre is. Az önkormányzati jogcímeken való felvétel nem a kari DJKB hatásköre, azonban a hallgatónak ezen jogcím esetén is szükséges pályázati kérelmét a Modulo felületén benyújtania.

Az önkormányzati férőhelyekről a megyei, illetve települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok számára fenntartott férőhelyek azon hallgatók között kerülnek kiosztásra, akik a DJKB hatáskörébe tartozó jogcímek egyikén sem nyertek kollégiumi elhelyezést.  Felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden megyei, illetve települési önkormányzat rendelkezik a Pécsi Tudományegyetemen kollégiumaiban férőhellyel, illetve egyes önkormányzatok saját pályázatot írnak ki a férőhelyek elnyerésére vonatkozóan, ezért kérjük, hogy minden esetben érdeklődjenek az érintett önkormányzatoknál.

A pályázathoz az egyes jogcímek szerint külön meghatározott dokumentumokat papíralapon a DJKB részére kell eljuttatni, legkésőbb

2015. augusztus 14. napjáig

a következő címre:

PTE IGYK DJKB

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A szociális rászorultság igazolása tekintetében a www.stipendium.pte.hu honlapon található szociális ösztöndíj pályázati űrlapot szükséges kitölteni és papír alapon csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat. A papír alapú dokumentumokat a fent megjelölt címre kérjük eljuttatni. A jelentkezés menetéről bővebb tájékoztató található a www.pteehok.hu oldalon.

Amennyiben a pályázó tanulmányi alapon kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges. A tanulmányi jogcím esetén a pályázó felvételi eljárásban megszerzett pontok kerülnek figyelembe vételre.

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el. Amennyiben a jelentkező pályázata olyan mértékben hiányos, amely a pályázat elbírálását nem teszi lehetővé, úgy a DJKB a jelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium (csak ÁOK-s hallgatók vehetők fel)

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGYK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

Fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo/ weblapon bejelentkezés után.

Elektronikus jelentkezés határideje:

2015. augusztus 14. (péntek) 23:59

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2014. augusztus 14. (péntek) 16:00

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a Kari HÖK Irodában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Késve leadott, illetve formailag nem megfelelő, továbbá a hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, a tájékoztató segédletet illetve annak kitöltési útmutatóját!

A fellebbezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy a kollégiumi házirend, illetőleg az egyetemi szabályok megsértése a kollégiumi pályázat elbírálásánál az alábbi pontlevonásokat vonhatja maga után.

  • 5 napon túli kollégiumi díjtartozás: -1 pont/alkalom
  • károkozás: -2-5 pont/alkalom
  • felszólítás: -5 pont/alkalom
  • fegyelmi eljárás: -10 pont/alkalom

Mellékletek:

« vissza