PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Kollégiumi pályázati kiírás

szerzõ: IGYK | 2015. május 28. 09:00:49

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2015/2016-os tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult az a hallgató „aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt."

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani. A pályázathoz - a pályázati kiírásban és a pályázathoz tartozó tájékoztatóban megjelöltek szerint - csatolandó dokumentumokat papíralapon a DJKB részére kell eljuttatni, az általa a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.

A pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik

a) szociális helyzet,

b) tanulmányi eredmények és szakmai munka,

c) a képzési hely lakóhelytől való távolsága,

d) közösségi munka,

e) képzés munkarendje.

Egy hallgató több jogcímen is pályázhat kollégiumi férőhelyre. Ilyen esetben a jogcímek az alábbi sorrend alapján kerülnek figyelembe vételre:

1. Szociális

2. Tanulmányi

3. Tudományos, Sport, Művészeti

4. Közéleti

(Az Önkormányzati és Szakkollégiumi jogcímeken való jelentkezés külön eljárásban kerül elbírálásra.)

Az önkormányzati jogcímeken való felvétel nem a kari DJKB hatásköre, azonban a hallgatónak ezen jogcím esetén is szükséges pályázati kérelmét a Modulo felületén benyújtania.

Az önkormányzati férőhelyekről a megyei, illetve települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok számára fenntartott férőhelyek azon hallgatók között kerülnek kiosztásra, akik a DJKB hatáskörébe tartozó jogcímek egyikén sem nyertek kollégiumi elhelyezést.

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el.

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGYK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

A fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo1/ weblapon bejelentkezés után.

Az elektronikus jelentkezés határideje:

2015. június 15. (hétfő) 23:59 óra.

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2015. június 19. (péntek) 16:00 óra.

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a HÖK irodán leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE IGYK DJKB

7100  Szekszárd, Rákóczi u. 1.

A késve leadott, illetve a formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Továbbá érdemi vizsgálat nélküli elutasításhoz vezet az olyan mértékben hiányos pályázat is, amely az elbírálást nem teszi lehetővé.

 

Kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot és a tájékoztató segédletet, illetve annak kitöltési útmutatóját!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a kollégiumi házirend, illetőleg az egyetemi szabályok megsértése a kollégiumi pályázat elbírálásánál az alábbi pontlevonásokat vonhatja maga után.

  • 5 napon túli kollégiumi díjtartozás: -1 pont/alkalom
  • károkozás: -2-5 pont/alkalom
  • felszólítás: -5 pont/alkalom
  • fegyelmi eljárás: -10 pont/alkalom

Mellékletek:

Tóth Viktor
PTE IGYK DJKB
elnök
« vissza