PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Erasmus+ hallgatói pályázat

szerzõ: IGYK | 2015. május 14. 11:25:19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre.

Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

Pályázat célja:

A szakmai gyakorlat időszakának eltöltése egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél. A program segítséget nyújt a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, emellett a hallgatók megismerhetik a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúráját. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon, az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Az Erasmus+ pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai gyakorlatukat a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezetinél teljesítsék. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat is lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleg itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatásban tanuló hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (3-12 hónap)

Pályázhatnak:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben
 • szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni
 • a hallgatói mobilitás megvalósulásának ideje alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • a tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal: a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató tanulmányait végzi (a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania; erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal)

Pályázati feltételek:

 • benyújtandó dokumentumok: önéletrajz; tudományos és közéleti tevékenység, érdeklődési kör; utolsó két lezárt félév átlagigazolása, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, meghívólevél/fogadólevél vagy levelezés másolata a külföldi szakmai gyakorlatot biztosító intézménytől (fogadó intézmény kereső adatbázis:http://erasmus.pte.hu/menu/29/18 )
 • két példányban kell elkészíteni (magyarul és a megpályázott ország, illetve munkahely hivatalos nyelvén)
 • csatolni: ETR-ből kinyomtatott és a Tanulmányi Osztály által hitelesített teljesítési lapot; hallgató címét (lakcím, értesítési cím /e-mail/, telefonszám) is
 • frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk)
 • a pályázat beadásához szükséges a kar belföldi és külföldi hallgatói, valamint a külföldi oktatói ösztöndíjakról és tanulmányokról szóló szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele (www.igyk.pte.hu )
 • bármely nyelvből minimum „C" típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga (mellékelni kell a középfokú „C" típusú állami nyelvvizsgát, vagy az azzal egyenértékű más nyelvvizsgát igazoló külföldi nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát
 • az ösztöndíjat elnyerő hallgató karunkon az ösztöndíj tartalmára egyéni tanulmányi- és vizsgarendet kap
 • hazautazását követően a külföldön folytatott tanulmányokról írásbeli beszámolót kell készítenie
 • a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletének kitöltése kötelező
 • formai követelmény: a pályázatot lefűzve kérjük leadni
 • kari kritérium: ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag
 • további információ az Erasmus szabályzatban: 13. §

http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/adminisztracio/szabalyzatok/hatalyos/2012/ERASMUS_szabalyzat.pdf

Az Erasmus+ program szabályai szerint, minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen). Így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszakának hosszától és a célországtól.

fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok:

Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok:

Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)

500 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)

400 € / hó

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget. Azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat határideje és beadásának módja:

A pályázatot az egész tanév során folyamatosan lehet benyújtani.

Elérhetőség:international@igyfk.pte.hu

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának általános szempontja a kari Erasmus szabályzatban elérhetőek a kari honlapon: http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/adminisztracio/szabalyzatok/hatalyos/2012/ERASMUS_szabalyzat.pdf

http://igyk.pte.hu/menu/30

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézmény kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

Horváth Beáta, kari Erasmus koordinátor

e-mail: international@igyfk.pte.hu

« vissza