PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Figyelem! Diákmunka, csak szabályosan

szerzõ: IGYK | 2013. június 17. 11:39:52

A 2012/13-as tanév lassan a végéhez közeledik, és sok diák dönt úgy, hogy munkát vállal a szünidő alatt. A tanulók többsége még járatlan a munkavállalás területén, ezért az alábbi tájékoztatónkkal hívjuk fel a figyelmedet a legfontosabb tudnivalókra:

A munkavállalás törvényi feltételei:

Munkaviszonyt csak a 16. életévét betöltött, illetve az iskolai szünet ideje alatt az a 15. életévét betöltött tanuló létesíthet, aki általános iskolai, szakiskolai vagy középiskolai nappali rendszerű képzésben vesz részt és rendelkezik szülői hozzájárulással.

Első találkozás az adóhivatallal:

A munkavégzés bármely formájához elengedhetetlen feltétel, hogy rendelkezzél adóazonosító jellel. Adókártyát a NAV-nál kell igényelni a 13T34-es nyomtatvány benyújtásával. A nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu).

Foglalkoztatási formák:

Munkaviszony: írásban kötött munkaszerződéssel jön létre. Az ily módon történő foglalkoztatás esetében a havi munkabér nem lehet kevesebb, mint a minimálbér (98.000Ft), szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum (114.000Ft). A munkáltató a munkabérből levonja és megfizeti a munkavállalót terhelő 16 % jövedelemadó-előleget, a 10 % nyugdíjjárulékot és a 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerőpiaci-járulékot.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl. a megbízási jogviszony) szóban vagy írásban kötött megállapodással jön létre. A megbízott részéről ajánlatos az írásbeliséghez ragaszkodni. Ezen foglalkoztatásból származó bevétellel szemben költségelszámolásra van lehetőség, amelynek módjáról írásbeli nyilatkozatot kell tenni. A 16 % személyi jövedelemadó alapja ebben az esetben a költségekkel csökkentett összeg. A megbízási jogviszony keretében munkát végző személyre a társadalombiztosítás nem terjed ki automatikusan, ebből következően járulékot is csak akkor kell fizetni, ha a költségekkel csökkentett havi megbízási díj eléri a minimálbér 30 %-át.  Ez esetben a tanulót terhelő 10 % nyugdíjjárulékot és 7 % egészségbiztosítási járulékot a megbízó a megbízási díjból levonja, majd az adóhatóság felé bevallja és megfizeti.

Egyszerűsített foglalkoztatás: turisztikai-, mezőgazdasági idénymunkára, illetve alkalmi munkára létesíthető. Fontos szabály, hogy turisztikai és mezőgazdasági idénymunkára azonos felek között éves szinten legfeljebb 120 napra létesíthető jogviszony. Alkalmi munka csak öt egymást követő napig, egy hónapon belül 15 napig, egy éven belül pedig összesen 90 napig végezhető ugyanazon foglalkoztatónál. Az egyszerűsített foglalkoztatásnál a személyi alapbér legalább a minimálbér 85%-a, illetve szakképesítést igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-a. E foglalkoztatással kapcsolatos közterhet a munkáltató fizeti. A diáknak szja bevallást csak akkor kell benyújtania, ha a bevétele meghaladja a foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként - 4.510 forint - meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a mentesített keretösszeg).

Adóbevallás készítése: A munkáltatónak a kifizetéskor igazolást kell adnia a kifizetett összegről, a levont személyi jövedelemadó előlegről, az egyéni járulékokról, majd ezekről az adóévet követő január 31-éig adóévi összesített igazolást. A tanulónak a diákmunka kapcsán a tárgyévet követő év május 20-ig szja bevallást kell benyújtania.

Amennyiben a témával kapcsolatban további tájékoztatást szeretnél kapni, keresd fel személyesen a NAV ügyfélszolgálatait, vagy a 06-40/42-42-42-es telefonszámon hívhatod a Tájékoztató Rendszert.

« vissza